Author Details

de Klerk, B.J., Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa