Author Details

van der Walt, B.J., Vakgroep Filosofie, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 36, No 2 (2002) - Original Research
    Westerse, meganistiese horlosietyd versus die organiese, natuurlike tydsidee van tradisionele Afrika: Hoe kan die konflik opgelos word?
    Abstract  PDF