Author Details

van Rensburg, F.J., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa