Author Details

Pieterse, H.J.C., Filosofie, Praktiese en Sistematiese Teologie, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria, South Africa

  • Vol 45, No 4 (2011) - Original Research
    Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese aspekte rakende ’n hermeneutiese benadering tot die Praktiese Teologie
    Abstract  PDF