Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

v

van Wyk, Jan H., Unit for Reformed Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
van Wyk, Jan H., Die Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing, Fakulteit Teologie Noordwes-Universiteit Potchefstroom
van Wyk, Jan H. (Amie), Unit for Reformational Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
van Wyk, Jan H., School for Ecclesiastical Sciences, Northwest University, Potchefstroom
van Wyk, T. G.
van Wyk de Vries, K. S.
Van Zyl, Hermie C., Department of New Testament, University of the Free State
Van Zyl, Hermie C., Department of New Testament, University of the Free State
van Zyl Smit, Betine, Department of Classics and Archaeology, University of Nottingham, Nottingham
van't Spijker, W.
van't Zand, J. D.
VanDrunen, David, Department of Theological Studies, Westminster Seminary California
Velema, W. H.
Velema, W. H. (Netherlands)
Velema (Emeritus - hoogleraar), W. H.
Venter, A. G. S.
Venter, C. J.H, School of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom Campus, North-West University
Venter, C. J.H., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C. J. H
Venter, C. J.H., School of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom campus, North-West University
Venter, C. J.H., Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C. J. H.
Venter, C.A., School of Psycho-Social Behavioural Sciences & School of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom Campus, North-West University
Venter, C.A., Skool vir Kerkwetenskappe & Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C.J.H., Vakgroep Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Venter, C.J.H., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C.J.H., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, C.J.H., Skool vir Kerkwetenskappe (Praktiese Teologie), Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Venter, C.J.H., School of Psycho-Social Behavioural Sciences & School of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom Campus, North-West University
Venter, C.J.H. (Cassie), Department of Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, C.J.H., Skool vir Kerkwetenskappe & Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C.J.H., Vakgroep: Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Venter, C.J.H.
Venter, C.J.H., School for Ecclesiastic Sciences, Potchefstroom University for CHE
Venter, C.J.H., Eenheid vir Reformatoriese Teologie Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM
Venter, Cassie J.H., Faculty of Theology, North-West University
Venter, Christiaan A., School for Psycho-Social Behavioural Sciences, North-West University
Venter, Dirk J., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, Francois, Faculty of Law, North-West University
Venter, J. L.
Venter, Jan, Department of Humanities, Faculty of Government Studies, North-West University, Potchefstroom
Venter, M.
Venter, M., Buro vir Wetenskaplike Tydskrifte, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Venter, P. M.
Venter, Piet, Reformed Church, Potchefstroom-East
Venter, Piet, Gereformeerde Kerk, Potchefstroom-Oos
Venter, Pieter M., Department Old Testament Studies, University of Pretoria
Venter, R., Department of Dogmatology, Faculty of Theology, University of the Free State, Bloemfontein
Venter, Rian, Department Dogmatology, Faculty of Theology, University of the Free State
Venter, Rian, Department of Systematic Theology, University of the Free State, Bloemfontein
Venter, S.
Verboom, Willem, Faculty of Theology, Leiden University, the Netherlands and Faculty of Theology, North-West University
Vergeer, W.
Vergeer, W. C.
Vergeer, W. C., Skool vir Bybelwetenskappe & Antieke Tale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Vergeer, W.C., Gereformeerde Kerk Potch-Oos, Potchefstroom
Vergeer, W.C., Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos & Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Vergeer, Wim, Reformed Church Krugersdorp
Vergeer, Wim C., The Unit for Reformational Theology and the Development of the South African Society, Faculty of Theology, North-West University Potchefstroom
Verheyden, Joseph, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Leuven, Belgium and Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Verhoef, Anné H., School for Philosophy, North-West University, Potchefstroom Campus
Verhoef, P. A.
Vermaak, S.P.J., Die Gereformeerde Kerk Totiusdal, Pretoria
Vermeulen, P.J., Reformed Church Wapadrant
Versteeg, J. P.
Verster, P., Departement Sendingwetenskap, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Verster, P., Department of Missiology, University of the Free State, Bloemfontein
Verster, P.
Verster, Pieter, Department of Practical and Missional Theology, Faculty of Theology, University of the Free State
Verster, Pieter, Department of Practical and Missional Theology, Faculty of Theology and Religion, University of the Free State, Bloemfontein
Verster, Pieter, Faculty of Theology, University of the Free State
Viljoen, F. P., Skool vir Bybelwetenskappe & Antieke Tale , Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
Viljoen, F. P., Skool vir Bybelwetenskappe & Antieke Tale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Viljoen, F. P., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Viljoen, F.P., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, F.P., School for Biblical Studies & Bible Languages, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, F.P., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Viljoen, F.P., Unit for Reformed Theology, Potchefstroom Campus, North-West University, POTCHEFSTROOM
Viljoen, F.P., Skool vir Bybelwetenskapppe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO (South Africa)
Viljoen, F.P., School of Biblical Studies & Bible Languages, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Francois P., Unit for Reformed Theology, North-West University
Viljoen, Francois P., Unit for Reformational Theology and the Development of the SA Society, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
Viljoen, Francois P., School for Church Ministry and Leadership, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
Viljoen, Francois P., Unit for Reformational Theology and the Development of the SA Society, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom,
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus
Viljoen, Francois P., Department of Church Ministry and Christian Leadership, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus,
Viljoen, Francois P., Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom
Visser, D., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO
Visser, J.
Viviers, H.
Vleugels, G. A. M.
Vleugels, G.
Vonkeman, J.
Vorster, J. M., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes Universiteit
Vorster, J. M.
Vorster, J. M., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit

1301 - 1400 of 1503 Items    << < 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>