Crossref Citations

1. Toelating tot die nagmaal: ’n Gereformeerd-kerkordelike perspektief
Piet J. Strauss
In die Skriflig / In Luce Verbi  vol: 53  issue: 1  year: 2019  
doi: 10.4102/ids.v53i1.2477