Crossref Citations

1. Die betroubaarheid van die apostels en hulle getuienis volgens 2 Petrus 1:3–4 en die betekenis daarvan vir die geskrifte van die Nuwe Testament: ’n Eksegetiese studie
Douw G. Breed
In die Skriflig / In Luce Verbi  vol: 55  issue: 3  year: 2021  
doi: 10.4102/ids.v55i3.2703