Original Research

Die Semeia [tekens] in die Evangelie volgens Johannes

Udo Schnelle
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1849 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1849 | © 2015 Udo Schnelle | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 18 June 2014 | Published: 30 March 2015

About the author(s)

Udo Schnelle, Martin-Luther University Halle, Wittenberg, Germany and Faculty of Theology, North-West University, South Africa

Abstract

Die semeia in die Evangelie van Johannes word eerstens geanaliseer in verhouding tot soortgelyke wonderverhale, veral in die sinoptiese evangelies en ten tweede in verhouding tot die breër Johannese narratief. Duidelike ooreenkomste met sommige van die sinoptiese wonderverhale word bespreek. Dit lei tot die bevraagtekening van die sogenaamde ‘semeia-bron’-teorie. Opvolgend op hierdie diskussie word Johannes se eie interpretasie van die wonders nagegaan. Daar word veral aan die vervlegting van die wonderverhale met die teologie van Johannes aandag gegee, veral ten opsigte van die verhouding tussen die Vader en die Seun, geloof, die menslikheid van Jesus en die lyding van Jesus.

The Semeia in the Gospel according to John. The semeia in the Gospel of John are analysed, first in relation to other similar miracle narratives, especially in the synoptic gospels, and secondly in perspective of the broader narrative of John’s Gospel. Clear links with some of the synoptic miracle narratives are discussed, questioning the ‘semeia source’ theory. This discussion is followed by a consideration of John’s own interpretation of the miracles, exploring the interwovenness of the miracle stories with the theology of John, especially regarding the relation between the Father and the Son, the humanness of Jesus, the passion of Jesus and faith.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3043
Total article views: 6699


Crossref Citations

No related citations found.