Original Research

Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in public

Jacob J. Scholtz
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1870 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1870 | © 2015 Jacob J. Scholtz | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 04 August 2014 | Published: 20 April 2015

About the author(s)

Jacob J. Scholtz, Discipline Group Old and New Testament, Faculty of Theology, Stellenbosch University, South Africa

Abstract

This article proposes that the task of Jesus’ disciples could be to juxtapose new and old unconditional prophecies concerning the kingdom of heaven. Matthew 13 can be read as a prophetic discourse and specific, prophetic referents are identified to gain insight into the prophecies contained in these parables. From a pre-millennial perspective, the kingdom of heaven is seen to exist in terms of the New Covenant in a spiritual sense from the cross of Christ onwards, but it will also be established in a literal sense in terms of the Davidic Covenant when Christ returns. This article discusses the four parables of Matthew 13 that were presented in public.

’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers: Die vier gelykenisse wat in die openbaar aangebied is. Hierdie artikel stel voor dat dit die taak van Jesus se dissipels sou kon wees om nuwe en ou onvoorwaardelike profesieë oor die koninkryk van die hemele met mekaar te vergelyk. Matteus 13 kan as ’n profetiese diskoers gelees word en spesifieke, profetiese referente word geïdentifiseer om die profesieë in hierdie gelykenisse te begryp. Vanuit ’n pre-millenniale perspektief blyk dit dat die koninkryk van die hemele in ’n geestelike sin in terme van die Nuwe Verbond vanaf Christus se kruis en daarna bestaan, maar dit sal ook in ’n letterlike sin tot stand kom in terme van die Dawidiese Verbond wanneer Christus terugkeer. Hierdie artikel bespreek die vier gelykenisse van Matteus 13 wat in die openbaar aangebied is.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3508
Total article views: 6746


Crossref Citations

No related citations found.