Crossref Citations

1. Efesiërs 1:14 en 1:22, 23 as ’n skriftuurlike maksimum-minimum vir die ekklesiologie
Barry J. Van Wyk
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 73  issue: 1  year: 2017  
doi: 10.4102/hts.v73i1.4073