Crossref Citations

1. Die Ned Geref Kerkorde van 1962: In samehang en voeling met die res van die lewe of werklikheid?
Pieter Johannes Strauss
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 83  issue: 1  year: 2018  
doi: 10.19108/KOERS.83.1.2369