Crossref Citations

1. ’n Prinsipiële diskoers oor die epistemologiese fundering van die Pastorale Teologie: ’n Oproep tot reformasie
Johan Janse van Rensburg
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 49  issue: 3  year: 2015  
doi: 10.4102/ids.v49i3.1877