Crossref Citations

1. Die relevansie van kerkreg met besondere verwysing na die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Barry J. van Wyk
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 74  issue: 4  year: 2018  
doi: 10.4102/hts.v74i4.5118