Crossref Citations

1. ’n Praktiese-teologiese ondersoek na prediking en die effek van sosiale kognisie in die handeling van kontek-stualisering
F.P. Kruger
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 50  issue: 1  year: 2016  
doi: 10.4102/ids.v50i1.2006