Crossref Citations

1. Die plek en funksie van die Heidelbergse Kategismus in ’n omkeerstrategie in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Callie F.C. Coetzee
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 48  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/ids.v48i1.1785