Original Research

Die kerklied en kommunikasie deur woord en melodie

Jacoba H. van Rooy
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 47, No 1 | a82 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.82 | © 2013 Jacoba H. van Rooy | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 11 July 2012 | Published: 18 March 2013

About the author(s)

Jacoba H. van Rooy, School of Ecclesiastical Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

’n Vraag wat min gestel word in die beoordeling van die funksie van gemeentelike sang is die vraag na die wisselwerking tussen die liedteks en die melodie. Hierdie wisselwerking speel ’n groot rol in die kommunikasie deur die lied in die erediens. In hierdie artikel word gelet op Skrifgegewens wat van toepassing is, op enkele perspektiewe uit die kerkgeskiedenis en op teoretiese aspekte van die kerklied en kommunikasie. Sekere sake uit ’n empiriese ondersoek, toegespits op die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), lig die saak verder toe. Predikante het ’n besondere verantwoordelikheid om die kommunikasiemoontlikhede deur die kerklied te bevorder deur ’n verantwoorde keuse van liedere wat gesing word, die uitbreiding van ’n gemeenterepertorium, sinvolle samewerking met die orrelis en toeligting van die liedkeuses.

The hymn and communication through word and melody. The interaction between the melody and the words of a hymn is not regularly taken into account in evaluating the function of congregational singing. This interaction is, however, very important for the communication effected by a hymn during a service. This article discusses Scriptural data important for this topic, some perspectives from church history and theoretical aspects of communication through hymns. Data from an empirical investigation directed at the Reformed Churches in South Africa (RCSA) sheds light on this topic. Ministers of religion have a special responsibility to enhance the possibilities of communication through hymns by their selection of hymns, the broadening of the repertoire of a congregation, meaningful cooperation with the organist and explaining the choice of hymns.

Keywords

Communication; Church service; Music; Hymn; Hymn text

Metrics

Total abstract views: 3540
Total article views: 6600


Crossref Citations

No related citations found.