Original Research

Sagaria 2:8(12): ’n Moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks

Daniel F. O'Kennedy
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 47, No 1 | a85 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.85 | © 2013 Daniel F. O'Kennedy | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 11 July 2012 | Published: 14 March 2013

About the author(s)

Daniel F. O'Kennedy, Department of Old and New Testament, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Geleerdes stem saam dat die Hebreeuse teks van Sagaria 2:8 (v. 12 in Hebreeus) uiters moeilik is om te vertaal. Hierdie artikel fokus op die volgende vrae: Maak die Masoretiese teks sin? Moet ons die Masoretiese teks wysig? Die vertaling van die volgende ingewikkelde woorde en frases word bespreek: (1)תואבצ הוהי; (2) ינחלשׁ דובכ רחא; 3) the particle יכ; (4) תבבב; (5) en וניע. Die skrywer glo dat dit nie nodig is om die Masoretiese teks te wysig nie en bied die volgende moontlike vertaling aan: ‘Want so sê die HERE van alle magte: Ná die heerlikheid (d.i. die visioen) het Hy my gestuur na die nasies deur wie julle uitgebuit is; waarlik, wie aan julle vat, vat aan die appel van sy oog.’

Zechariah 2:8(12): A possible Afrikaans translation of a difficult text. Scholars agree that the Hebrew text of Zechariah 2:8 (v. 12 in Hebrew) is extremely difficult to translate. The questions posed by this article is: Does the Masoretic text make sense? Do we need to change the Masoretic text? The article discuses the translation of the following difficult words or phrases: (1)תואבצ הוהי; (2) ינחלשׁ דובכ רחא;3) the particle יכ; (4) תבבב; (5) and וניע. The author argues that we do not need to change the Masoretic text and the following possible translation is presented: ‘For thus says the Lord of all powers: After the glory (i.e. the vision) He sent me to the nations who plundered you; truly, the one who touches you touches the apple of his eye.’

Keywords

Zechariah 2:8; Zechariah 2:12; Translation

Metrics

Total abstract views: 3252
Total article views: 7645


Crossref Citations

No related citations found.