Original Research

’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

Wentzel C. Coetzer, Lutricia E. Snell
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 47, No 1 | a99 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.99 | © 2013 Wentzel C. Coetzer, Lutricia E. Snell | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 July 2012 | Published: 04 April 2013

About the author(s)

Wentzel C. Coetzer, School of Ecclesiastical Studies, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Lutricia E. Snell, School of Ecclesiastical Studies, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van die Skrif word ondersoek. Verder word aspekte wat ’n Skrifgefundeerde mensbeeld onderlê, gekonstrueer. Die verband tussen emosionele trauma en geloofsvervreemding, asook die aspek van reg en geregtigheid, word hierna ondersoek. Die belangrikheid van die heil in Christus in die geestelike genesingsproses word ook bespreek. Ter afsluiting word ’n pastoraal-terapeutiese matriks voorgestel vir ingrype in die huidige lewenskrisis en die bestaande geloofsvervreemding met inagneming van die traumageskiedenis. Praktiese riglyne word verder verskaf as hulpmiddel vir begeleiding in die ondersteuningsproses.

A proposed matrix regarding the pastoral counselling of the wounded faith-estranged. This article focuses on the role of the pastoral counselling of the emotionally wounded and faith-estranged person through the mediation of the salvation in Christ. The role of the Triune God and the central position of Scripture in mediating the salvation in Christ are also examined and the Scriptural view of man is constructed. The role of emotional trauma in the estrangement from God as well as the importance of justice and retribution are examined as it relates to the spiritual and emotional healing of the wounded faith-estranged. The article also discusses the prominence of the salvation in Christ in the spiritual healing process. In conclusion, a pastoral-therapeutic matrix of intervention is proposed to help in addressing the present life crisis and current faith-estrangement within the context of the trauma history, with a view to find healing from the woundedness and the faith-estrangement through salvation in Christ. Practical guidelines are offered to guide this supporting process.


Keywords

Pastorale berading; Geloofsvervreemde; Verwonding (trauma); Heil; Heilservaring

Metrics

Total abstract views: 3809
Total article views: 14466


Crossref Citations

No related citations found.