Author Details

van Wyk, G., Vakgroep Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa