Author Details

van Deventer, H.J.M., Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Skool vir Basiese Wetenskappe, Fakulteit Geesteswetenskappe, Vaaldriehoekkampus, Noordwes-Universiteit, VANDERBIJLPARK