Original Research

Jan A. du Rand, Nuwe-Testamentikus: ’n Lewenslange akademiese liefdesverhouding met die Johannese Nuwe-Testamentiese geskrifte

Fika Janse van Rensburg
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 2 | a1981 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i2.1981 | © 2015 Fika Janse van Rensburg | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 April 2015 | Published: 11 August 2015

About the author(s)

Fika Janse van Rensburg, Unit for Reformational Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In hierdie artikel word ’n oorsig van die akademiese bydrae van prof. Jan A. du Rand, emeritus professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van Johannesburg en Buitengewone Professor van die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom gebied. Ná ’n bondige biografiese oorsig, word Du Rand se akademiese bydrae onder die volgende opskrifte bespreek: Doktorale leiding, Publikasietendense, Griekse taalfase, Johannesevangelie- en -entolēfase, Openbaringfase, Paulusfase en ander publikasies, Hermeneutiese bydrae, Besondere boekpublikasies, Akademiese gemeenskapsbetrokkenheid, Bydrae tot vakverenigings, Bybelvertaling, Informele en kerklike bydraes en Toekennings.

Jan A. du Rand, New Testament scholar: A lifelong love relationship with the Johannine New Testament writings. In this article an overview is presented of the academic contribution of Prof. Jan A. du Rand, emeritus Professor in New Testament Studies at the University of Johannesburg and Extraordinary Professor at the North-West University in Potchefstroom. After a brief biographic overview, his academic contribution is discussed under the following headings: Doctoral supervision, Publication trends, Greek language phase, John’s Gospel and entolēphase, Revelation phase, Pauline phase and other publications, Hermeneutical contributions, Special book publications, Academic community involvement, Contributions to academic societies, Bible translation, Informal and ecclesiastic contributions, and Awards.


Keywords

Nuwe-Testamentiese Wetenskap; New Testament Studies; Prof. Jan A. du Rand; Johannese studie; Johannine Studies; Navorsing; Research; Biografie; Biography

Metrics

Total abstract views: 2453
Total article views: 4297


Crossref Citations

No related citations found.