Section Details


Original Research - Special Collection: Bible 200

 
Issue Title
 
Vol 55, No 3 (2021) Die invloed van die lojaliteite en onderliggende vertaalfilosofie van die vertaler op die vertaalkeuses, met verwysing na die Afr2020 Bybelvertaling Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Roelie van der Spuy
 
Vol 55, No 3 (2021) Translation types and niche translations: Comparing five Afrikaans translations Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Sebastian J. Floor
 
Vol 55, No 3 (2021) Oral-based Bible translation: A contextualised model for the nomadic Himba people of southern Africa Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Karen J. Floor
 
Vol 55, No 3 (2021) The (mis)interpretation of the Bible in South Africa: Towards a better hermeneutic Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Bradley M. Trout
 
Vol 55, No 3 (2021) ‘Ek is Kain’: ’n Hermeneutiek van weerloosheid as ’n antwoord op die dekoloniale diskoers Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gerrie F. Snyman
 
Vol 55, No 3 (2021) Die 2020-direkte vertaling in Afrikaans: Waarom en hoe? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J.C. Jordaan
 
Vol 55, No 3 (2021) To what extent did the Bible translations into indigenous languages of Southern Africa produced since 1966 reflect the purpose of providing meaning-based translations? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacobus A. van Rooy
 
Vol 55, No 3 (2021) Eksegese van 2 Petrus 3:1–2 en die hermeneuse daarvan met spesifieke verwysing na standpunte van die sogenaamde Nuwe Ateïste Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Douw G. Breed
 
Vol 55, No 3 (2021) Translating psalms for Africa today: Involving the community and transmitting through performance Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
June F. Dickie
 
Vol 55, No 3 (2021) Skrifgebruik en Skrifgesag in die postmodernistiese konteks Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johan Janse van Rensburg
 
Vol 55, No 3 (2021) Die betroubaarheid van die apostels en hulle getuienis volgens 2 Petrus 1:3-4 en die betekenis daarvan vir die geskrifte van die Nuwe Testament: ‘n Eksegetiese studie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Douw G. Breed
 
Vol 55, No 3 (2021) By everyone and for everyone: The principles underlying ‘justice’ in Deuteronomy 16:18–20 Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Albert J. Coetsee
 
Vol 55, No 3 (2021) The impact of a Biblical Fatherhood Programme for faith communities in the Christiana district: A reflective and community engagement strategy Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Fazel E. Freeks
 
1 - 13 of 13 Items