Section Details


Original Research - Special Collection: Theological perspectives on the Presbyterial church governance system

 
Issue Title
 
Vol 58, No 1 (2024) The missiological implications of Jesus’s final departure from the Temple for Western Christendom Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ignatius W. Ferreira
 
Vol 58, No 1 (2024) Die begrippe ‘gemeen akkoord’ en ‘buite kerkverband plaas’ in kerkregtelike perspektief Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacobus M. Vorster
 
Vol 58, No 1 (2024) Teologie en Kerkreg: Wat word van die Heilige Gees in ons teologie en in die Kerkreg? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes Smit
 
Vol 58, No 1 (2024) Begeleiding en toerusting tot goeie werke as noodsaaklike deel van gemeentebediening Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert Breed
 
Vol 58, No 1 (2024) Besluitneming in die Gereformeerde Kerkverband Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Francois Venter
 
1 - 5 of 5 Items