Browse Title Index

Issue Title
Vol 46, No 1 (2012) 'Wir tun nichts Gutes, wobei wir nicht sündigen': De heiliging in de verkondiging binnen de gereformeerde kerk in het 19e eeuwse Wuppertal Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Hans Kommers
Vol 20, No 79 (1986) 'Bavinck oor kerkeenheid' Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 38, No 3 (2004) 'Die vrees van die Here' as ’n sentrale begrip in Bybelse wysheidsliteratuur Abstract PDF
J.C.J. Coetzee, H.J.M. van Deventer
Vol 34, No 4 (2000) 'Een bevindelijke kennis van het heil' ’n Oorsig oor die teologie van Bert Floor Details PDF
W.C. Vergeer
Vol 33, No 1 (1999) 'Gees' en 'Geeste' volgens die Openbaring aan Johannes Abstract PDF
J. A. du Rand
Vol 34, No 2 (2000) 'Is die duiwel los?' Nuwe-Testamentiese perspektiewe op die stryd tussen Christus en die Bose Abstract PDF
S. Joubert
Vol 25, No 1 (1991) 'Jou enigste troos': pastorale perspektiewe en motiewe uit die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 22, No 87 (1988) 'n Historiese oorsig met kommentaar oor 'Kritiese Skrifbeskouing' Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 18, No 72 (1984) 'n Kritiese evaluering van die kritiek van F. N. Lion-Cachet Abstract PDF
F. E. Deist
Vol 27, No 2 (1993) 'n Nuwe-Testamentiese perspektief op 1892 Abstract PDF
L. Floor
Vol 23, No 92 (1989) 'n Praktiese riglyn vir die gebruik van die Louw & Nida-Woordeboek Abstract PDF
J. Botha
Vol 49, No 2 (2015) 'Walking the talk’: Paul’s authority in motion in 2 Corinthians 10–13 Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan J. Joubert
Vol 49, No 2 (2015) 1 John: ‘Effects’ in biblical texts that constitute ‘lived experiences’ in the contemplative reading of those texts Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk van der Merwe
Vol 38, No 3 (2004) 1 Konings 8: verskillende perspektiewe op God se teenwoordigheid Abstract PDF
D.F. O’Kennedy
Vol 40, No 2 (2006) 1 Timoteus 2:8-12 – voorskrifte vir gedrag in die erediens, in die gewone lewe of in die huwelik? ’n Eksegetiese studie Abstract PDF
Douw G. Breed
Vol 18, No 69 (1984) 125 jaar na Rustenburg 11 Februarie 1859 Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 9, No 34 (1975) 1945 – voortsetting of weerkeer? – 1975 Abstract PDF
L. A. F. Godschalk
Vol 37, No 3 (2003) 350 jaar gereformeerd: gestaltes en uitdagings – ’n blik vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 47, No 1 (2013) 38 Dagreise in die spiritualiteit van die Johannes-evangelie Details HTML EPUB XML PDF
De Wet Saaiman
Vol 34, No 3 (2000) Apostolicum Symbolum Abstract PDF
F.J. van Rensburg, E.M. Cornelius
Vol 7, No 25 (1973) Black Theology – Voorbereiding vir die rewolusie? Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 37, No 2 (2003) Hijab and the construction of female religious identity Abstract PDF
G.L. Jardim, J.M. Vorster
Vol 47, No 1 (2013) Ho eschatos: The eschatological Christ and the future of reformed theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Callie F.C. Coetzee
Vol 23, No 89 (1989) Huldingingwoord: Buys Floor, Van der Walt Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 37, No 4 (2003) Insufficientia? In gesprek met die Reformatoriese tradisie en M.A. Kruger oor die (on-)genoegsaamheid van die Godsopenbaring in die skepping, onderhouding en regering Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 47, No 1 (2013) Mēden diakrinomenos in Handelinge 10:20 as entscheidenden Wendepunkt-voorskrif van die Gees Abstract HTML EPUB XML PDF
Douw G. Breed
Vol 43, No 1 (2009) Mysterium tremendum et fascinans liturgical perspectives on the approach to God Abstract PDF
J. H. Cilliers
Vol 35, No 1 (2001) Per bonam consequentiam: Die status van eksegetiese afleidings Abstract PDF
H.F. van Rooy
Vol 36, No 1 (2002) Pneuma en nous in die gereformeerde kerklied: Perspektiewe uit 1 Korintiërs 14:15 en die tradisie, toegespits op die musiek en poësie van die kerklied Abstract PDF
B.J. de Klerk, E.J. Smit
Vol 35, No 4 (2001) Saameet in Handelinge 2:42 ’n Sosio-historiese ondersoek Abstract PDF
S.P.J. Vermaak, F.J. van Rensburg
Vol 37, No 1 (2003) Veni, veni, o Oriens... die erediens as kommunikatiewe handeling gerig op oriëntering, uitdrukking, verandering en verbintenis Abstract PDF
E. Kloppers
Vol 36, No 3 (2002) Venialis culpa? Augustinus oor huwelik en seksualiteit Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 51, No 1 (2017) A Bible translation inspired look at the history and ethnography of the Batswana Abstract HTML EPUB XML PDF
Sidney K. Berman
Vol 47, No 1 (2013) A brief critical approach to Janz’s penultimate space model to authenticate experience with the transcendental from a Christian perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 10, No 37 (1976) A collection of Book Reviews for Volume 10, Issue 37 Details PDF
Editorial Office
Vol 10, No 38 (1976) A collection of Book Reviews for Volume 10, Issue 38 Details PDF
Editorial Office
Vol 10, No 39 (1976) A collection of Book Reviews for Volume 10, Issue 39 Details PDF
Editorial Office
Vol 11, No 40 (1977) A collection of Book Reviews for Volume 11, Issue 40 Details PDF
Editorial Office
Vol 11, No 41 (1977) A collection of Book Reviews for Volume 11, Issue 41 Details PDF
Editorial Office
Vol 11, No 42 (1977) A collection of Book Reviews for Volume 11, Issue 42 Details PDF
Editorial Office
Vol 11, No 44 (1977) A collection of Book Reviews for Volume 11, Issue 44 Details PDF
Editorial Office
Vol 12, No 45 (1978) A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 45 Details PDF
editorial Office
Vol 12, No 46 (1978) A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 46 Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 12, No 47 (1978) A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 47 Details PDF
Editorial Office
Vol 12, No 48 (1978) A collection of Book Reviews for Volume 12, Number 48 Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 49 (1979) A collection of Book Reviews for Volume 13, Issue 49 Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 50 (1979) A collection of Book Reviews for Volume 13, Issue 50 Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 51 (1979) A collection of Book Reviews for Volume 13, Issue 51 Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 52 (1979) A collection of Book Reviews for Volume 13, Issue 52 Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 53 (1980) A collection of Book Reviews for Volume 14, Issue 53 Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 54 (1980) A collection of Book Reviews for Volume 14, Issue 54 Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 55 (1980) A collection of Book Reviews for Volume 14, Issue 55 Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 56 (1980) A collection of Book Reviews for Volume 14, Issue 56 Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 58 (1981) A collection of Book Reviews for Volume 15, Issue 58 Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 59 (1981) A collection of Book Reviews for Volume 15, Issue 59 Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 60 (1981) A collection of Book Reviews for Volume 15, Issue 60 Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 57 (1981) A collection of Book Reviews for Volume 15, Number 57 Details PDF
Editorial Office
Vol 16, No 61 (1982) A collection of Book Reviews for Volume 16, Number 61 Details PDF
Editorial Office
Vol 16, No 62 (1982) A collection of Book Reviews for Volume 16, Number 62 Details PDF
Editorial Office
Vol 16, No 63 (1982) A collection of Book Reviews for Volume 16, Number 63 Details PDF
Editorial Office
Vol 16, No 64 (1982) A collection of Book Reviews for Volume 16, Number 64 Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 65 (1983) A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 65 Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 66 (1983) A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 66 Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 67 (1983) A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 67 Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 68 (1983) A collection of Book Reviews for Volume 17, Number 68 Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 69 (1984) A collection of Book Reviews for Volume 18, Number 69 Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 70 (1984) A collection of Book Reviews for Volume 18, Number 70 Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 71 (1984) A collection of Book Reviews for Volume 18, Number 71 Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 72 (1984) A collection of Book Reviews for Volume 18, Number 72 Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 73 (1985) A collection of Book Reviews for Volume 19, Number 73 Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 74 (1985) A collection of Book Reviews for Volume 19, Number 74 Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 75 (1985) A collection of Book Reviews for Volume 19, Number 75 Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 76 (1985) A collection of Book Reviews for Volume 19, Number 76 Details PDF
Editorial Office
Vol 2, No 7 (1968) A collection of Book Reviews for Volume 2, Issue 7 Details PDF
Editorial Office
Vol 20, No 77 (1986) A collection of Book Reviews for Volume 20, Number 77 Details PDF
Editorial Office
Vol 20, No 79 (1986) A collection of Book Reviews for Volume 20, Number 79 Details PDF
Editorial Office
Vol 20, No 80 (1986) A collection of Book Reviews for Volume 20, Number 80 Details PDF
Editorial Office
Vol 21, No 81 (1987) A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 81 Details PDF
Editorial Office
Vol 21, No 82 (1987) A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 82 Details PDF
Editorial Office
Vol 21, No 83 (1987) A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 83 Details PDF
Editorial Office
Vol 21, No 84 (1987) A collection of Book Reviews for Volume 21, Number 84 Details PDF
Editorial Office
Vol 22, No 85 (1988) A collection of Book Reviews for Volume 22, Issue 85 Details PDF
Editorial Office
Vol 22, No 87 (1988) A collection of Book Reviews for Volume 22, Number 87 Details PDF
Editorial Office
Vol 22, No 86 (1988) A collection of Book Reviews for Volume 22, Number 88 Details PDF
Editorial Office
Vol 22, No 88 (1988) A collection of Book Reviews for Volume 22, Number 88 Details PDF
Editorial Office
Vol 23, No 89 (1989) A collection of Book Reviews for Volume 23, Issue 89 Details PDF
Editorial Office
Vol 23, No 91 (1989) A collection of Book Reviews for Volume 23, Issue 91 Details PDF
Editorial Office
Vol 24, No 1 (1990) A collection of Book Reviews for Volume 24, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 24, No 2 (1990) A collection of Book Reviews for Volume 24, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 24, No 3 (1990) A collection of Book Reviews for Volume 24, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 24, No 4 (1990) A collection of Book Reviews for Volume 24, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 25, No 1 (1991) A collection of Book Reviews for Volume 25, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 25, No 2 (1991) A collection of Book Reviews for Volume 25, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 25, No 3 (1991) A collection of Book Reviews for Volume 25, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 26, No 1 (1992) A collection of Book Reviews for Volume 26, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 26, No 2 (1992) A collection of Book Reviews for Volume 26, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 26, No 3 (1992) A collection of Book Reviews for Volume 26, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 26, No 4 (1992) A collection of Book Reviews for Volume 26, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 27, No 1 (1993) A collection of Book Reviews for Volume 27, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 27, No 2 (1993) A collection of Book Reviews for Volume 27, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 27, No 3 (1993) A collection of Book Reviews for Volume 27, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 27, No 4 (1993) A collection of Book Reviews for Volume 27, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 28, No 1 (1994) A collection of Book Reviews for Volume 28, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 28, No 2 (1994) A collection of Book Reviews for Volume 28, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 28, No 3 (1994) A collection of Book Reviews for Volume 28, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 28, No 4 (1994) A collection of Book Reviews for Volume 28, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 29, No 1/2 (1995) A collection of Book Reviews for Volume 29, Number 1 & 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 29, No 3 (1995) A collection of Book Reviews for Volume 29, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 29, No 4 (1995) A collection of Book Reviews for Volume 29, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 3, No 12 (1969) A collection of Book Reviews for Volume 3, Issue 12 Details PDF
Editorial Office
Vol 30, No 1 (1996) A collection of Book Reviews for Volume 30, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 30, No 2 (1996) A collection of Book Reviews for Volume 30, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 30, No 3 (1996) A collection of Book Reviews for Volume 30, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 31, No 1/2 (1997) A collection of Book Reviews for Volume 31, Number 1&2 Details PDF
Editorial Office
Vol 31, No 3 (1997) A collection of Book Reviews for Volume 31, Number 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 31, No 4 (1997) A collection of Book Reviews for Volume 31, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 32, No 1 (1998) A collection of Book Reviews for Volume 32, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 32, No 2 (1998) A collection of Book Reviews for Volume 32, Number 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 32, No 4 (1998) A collection of Book Reviews for Volume 32, Number 4 Details PDF
Editorial Office
Vol 33, No 1 (1999) A collection of Book Reviews for Volume 33, Number 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 4, No 13 (1970) A collection of Book Reviews for Volume 4, Issue 13 Details PDF
Editorial Office
Vol 4, No 14 (1970) A collection of Book Reviews for Volume 4, Issue 14 Details PDF
Editorial Office
Vol 4, No 15 (1970) A collection of Book Reviews for Volume 4, Issue 15 Details PDF
Editorial Office
Vol 5, No 19 (1971) A collection of Book Reviews for Volume 5, Issue 19 Details PDF
Editorial Office
Vol 5, No 20 (1971) A collection of Book Reviews for Volume 5, Issue 20 Details PDF
Editorial Office
Vol 6, No 21 (1972) A collection of Book Reviews for Volume 6, Issue 21 Details PDF
Editorial Office
Vol 6, No 22 (1972) A collection of Book Reviews for Volume 6, Issue 22 Details PDF
Editorial Office
Vol 6, No 23 (1972) A collection of Book Reviews for Volume 6, Issue 23 Details PDF
Editorial Office
Vol 6, No 24 (1972) A collection of Book Reviews for Volume 6, Issue 24 Details PDF
Editorial Office
Vol 7, No 25 (1973) A collection of Book Reviews for Volume 7, Issue 25 Details PDF
Editorial Office
Vol 7, No 26 (1973) A collection of Book Reviews for Volume 7, Issue 26 Details PDF
Editorial Office
Vol 7, No 27 (1973) A collection of Book Reviews for Volume 7, Issue 27 Details PDF
Editorial Office
Vol 7, No 28 (1973) A collection of Book Reviews for Volume 7, Issue 28 Details PDF
Editorial Office
Vol 8, No 29 (1974) A collection of Book Reviews for Volume 8, Issue 29 Details PDF
Editorial Office
Vol 8, No 30 (1974) A collection of Book Reviews for Volume 8, Issue 30 Details PDF
Editorial Office
Vol 8, No 31 (1974) A collection of Book Reviews for Volume 8, Issue 31 Details PDF
Editorial Office
Vol 9, No 34 (1975) A collection of Book Reviews for Volume 9, Issue 34 Details PDF
Editorial Office
Vol 9, No 35 (1975) A collection of Book Reviews for Volume 9, Issue 35 Details PDF
Editorial Office
Vol 9, No 36 (1975) A collection of Book Reviews for Volume 9, Issue 36 Details PDF
Editorial Office
Vol 48, No 1 (2014) A community perspective of spirit and healing in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 47, No 2 (2013) A confident call to faith: Rediscovering the relevance of Christian catechisms Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 50, No 1 (2016) A consideration of the impeccability of Christ Abstract HTML EPUB XML PDF
Lazarus E. Kanniah, Carel F.C. Coetzee
Vol 50, No 1 (2016) A critical assessment of Bediako’s incarnational Christological model as a response to the foreignness of Christ in African Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter, Christopher Magezi
Vol 53, No 1 (2019) A culture-sensitive palliative pastoral care with a focus on the African context Abstract HTML EPUB XML PDF
Alfred R. Brunsdon
Vol 51, No 2 (2017) A discussion about the version of the Bible available to Muhammad Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik G. Stoker, Paul Derengowski
Vol 40, No 2 (2006) A doxology to Christ (Rev. 1:5e-6) Abstract PDF
J. C. de Smidt
Vol 47, No 1 (2013) A flame of sacred love: Mission involvement of women in the 19th century Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Kommers
Vol 46, No 1 (2012) A focus on inspiring Biblical spirituality Details HTML EPUB XML PDF
Dirk G. van der Merwe
Vol 46, No 2 (2012) A framework for crafting and implementing a congregational strategy in the local congregations of the Reformed Churches of South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Aldeon B. Grobler, J. Louw van der Walt, Barend J. de Klerk
Vol 50, No 1 (2016) A free church perspective on military chaplains role in its historical context Abstract HTML EPUB XML PDF
Neil E. Allison
Vol 51, No 2 (2017) A fruitful missional exegesis for a missional hermeneutic and missiology Abstract HTML EPUB XML PDF
Timothy A. van Aarde, Lygunda Li-M
Vol 53, No 1 (2019) A hermeneutical commentary on Revelation 20:1–10 Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Möller
Vol 47, No 2 (2013) A hermeneutical reflection on the resurrection of Jesus Christ in question and answer 45 of the Heidelberg Catechism Abstract HTML EPUB XML PDF
Kobus Labuschagne
Vol 48, No 2 (2014) A hypothesis for the composition history of Paul’s Second Letter to the Corinthians Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J.C. Jordaan
Vol 53, No 1 (2019) A liturgical comparative study of Sotho initiation and Christian baptism Abstract HTML EPUB XML PDF
Rantoa Letšosa, Ben de Klerk
Vol 51, No 2 (2017) A long walk to obedience: Missiology and mission under scrutiny (1910-2010) Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze
Vol 48, No 1 (2014) A missional reformed refocus Details HTML EPUB XML PDF
Ignatius W. Ferreira
Vol 48, No 2 (2014) A multilingual church leader for a multilingual world: A case study Abstract HTML EPUB XML PDF
Susan Coetzee-Van Rooy
Vol 52, No 1 (2018) A new commentary in the vernacular Abstract HTML EPUB XML PDF
Bob Wielenga
Vol 53, No 1 (2019) A new gospel for the current context of our Western culture? Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze
Vol 26, No 2 (1992) A new paradigm for doing Reformed dogmatics Abstract PDF
G. J. Spykman
Vol 49, No 3 (2015) A pastoral investigation into some of the challenges associated with aging and retirement in the South African context Abstract HTML EPUB XML PDF
Magezi E. Baloyi
Vol 53, No 3 (2019) A plea for the honour of God: Gisbertus Voetius’ mission proposals at the National Synod of Dordrecht and his mission theory Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Kommers
Vol 39, No 4 (2005) A practical theological narrative research of the adaptation process of a family that moved from South Africa to New Zealand Abstract PDF
J. Reyneke
Vol 51, No 3 (2017) A public theological approach to the (im)possibility of forgiveness in Matthew 18:15-35: Reading the text through the lens of integral theory Abstract HTML EPUB XML PDF
Dion A. Forster
Vol 44, No 3/4 (2010) A qualitative investigation into the so-called ministry of deliverance Abstract PDF
J. Janse van Rensburg
Vol 51, No 2 (2017) A rediscovery of the priesthood of believers in Ephesians 4:1–16 and its relevance for the Missio Dei and a biblical missional ecumenism Abstract HTML EPUB XML PDF
George Lotter, Timothy Van Aarde
Vol 46, No 2 (2012) A reformed perspective on taking mission and missiology to the heart of theological training Abstract HTML EPUB XML PDF
Thinandavha D. Mashau
Vol 50, No 2 (2016) A Reformed perspective on the concept of the ‘common good’ and its relevance for social action in South Africa today Abstract HTML EPUB XML PDF
Jakobus M. Vorster
Vol 46, No 2 (2012) A remarkable story! M.C. Vos (1759–1825) in the light of his times Abstract HTML EPUB XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 52, No 1 (2018) A review of lineages of black theology of liberation Abstract HTML EPUB XML PDF
Hulisani Ramantswana
Vol 52, No 1 (2018) A silent unheard voice in the Old Testament: The Cushite woman whom Moses married in Numbers 12:1–10 Abstract HTML EPUB XML PDF
David T. Adamo
Vol 51, No 1 (2017) A stress test for the strong homogeneity thesis Abstract HTML EPUB XML PDF
Joseph R. Mulvihill
Vol 47, No 1 (2013) A study of the woman in the crowd and her desperate courage (Mark 5:21–43) Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin G. Branch
Vol 52, No 1 (2018) A study on systematic theology Abstract HTML EPUB XML PDF
J. H. van Wyk
Vol 50, No 4 (2016) A style study of the Apostle Paul’s communication with Festus and Agrippa: The use of literary Koine Greek in Acts 25:14–22; 26:1–29 Abstract HTML EPUB XML PDF
Aida B. Spencer
Vol 51, No 1 (2017) A Swiss Protestant perspective on a multi-faith approach to the Swiss Army Chaplaincy Abstract HTML EPUB XML PDF
Matthias G. Inniger, Jacobus M. Vorster, Byron Evans
Vol 41, No 3 (2007) A theological assessment and interpretation of the Johannine Paraclete- Spirit Abstract PDF
Johann Joubert
Vol 46, No 2 (2012) A theological model for pastoral anthropology within the dynamics of interculturality: Cura animarum and the quest for wholeness in a colo-spirituality Abstract HTML XML EPUB PDF
Daniël J. Louw
Vol 45, No 4 (2011) A theological view of environmental protection in Africa Abstract PDF
K. Mwambazambi
Vol 50, No 1 (2016) A theology of sin related to poverty Abstract HTML EPUB XML PDF
Frederick Kakwata
Vol 48, No 2 (2014) A thought provoking new publication on Christology Abstract HTML EPUB XML PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
Vol 50, No 1 (2016) A timely wake-up call: The end of Theology as science Abstract HTML EPUB XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 50, No 3 (2016) A timely wakeup call: The end of theology as Science Abstract HTML EPUB XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 50, No 1 (2016) A worthy tribute to a South African giant Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 7, No 27 (1973) Aanbieding van kerkgeskiedenis op katkisasie Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 28, No 1 (1994) Abolition or mitigation of the death penalty - A perspective on the laws of Israel Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 23, No 91 (1989) Abraham Kuyper als theoloog Abstract PDF
W. H. Velema
Vol 23, No 91 (1989) Abraham Kuyper as kerkregkundige Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 27, No 3 (1993) Abraham Kuyper en Marie du Toit oor vrouestemreg Abstract PDF
C. Landman
Vol 23, No 91 (1989) Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners Abstract PDF
K. Smit
Vol 27, No 3 (1993) Abraham Kuyper, ras en volk - en Suid-Afrika Abstract PDF
P. J. Strauss
Vol 48, No 1 (2014) Abraham Kuyper’s Christian science and empirical science – different yet similar: An investigation into epistemological structures Abstract HTML EPUB XML PDF
Nicolaas J. Grönum, Fika Janse van Rensburg
Vol 10, No 39 (1976) Abstract: Natural Theology with special reference to the viewpoint of Thomas Aquinas, John Calvin and the 'Synopsis Purioris Theologiae' – A philosophical investigation Details PDF
B. J. van der Walt
Vol 47, No 1 (2013) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 48, No 2 (2014) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 48, No 1 (2014) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 49, No 1 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 49, No 3 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 49, No 2 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 1 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 3 (2016) Acknowledgement to reviewers Abstract PDF
Editorial Office
Vol 50, No 2 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 4 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 51, No 3 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 51, No 1 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 51, No 2 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 52, No 1 (2018) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 39, No 4 (2005) Acts 17:16-34 as paradigm in responding to postmodernity Abstract PDF
G. A. Lotter, G. G. Thompson
Vol 50, No 1 (2016) African biblical studies: Illusions, realities and challenges Abstract HTML EPUB XML PDF
David T. Adamo
Vol 30, No 2 (1996) Afríka-sinkretisme - gereformeerde prediking en pastoraat Abstract PDF
W. L. Kurpershoek
Vol 14, No 55 (1980) Afskeiding, Skeuring en Roeping tot Eenwording Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 21, No 82 (1987) Aktuele besinning Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 50, No 1 (2016) Albert Pilon’s Scrutiny of Kwasizabantu Abstract HTML EPUB XML PDF
P.A. Rousseau
Vol 32, No 4 (1998) Algemeen of bijzonder Christelijke ethiek in een moderne cultuur Abstract PDF
W. H. Velema (Emeritus - hoogleraar)
Vol 2, No 5 (1968) Alkoholisme en die Alkoholis Anoniem (1) Abstract PDF
E. J. G. Norval
Vol 31, No 3 (1997) All-inclusive mission - A discussion of Transforming mission (1991) by D.J. Bosch Abstract PDF
P. Verster
Vol 49, No 2 (2015) Ambrosiaster se uitleg van die Filemonbrief en die retoriese analise van hierdie brief Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Francois Tolmie
Vol 51, No 1 (2017) American Christians for and against Parsifal: Debating the Holy Grail Opera in New York Abstract HTML EPUB XML PDF
Frederick Hale
Vol 34, No 4 (2000) Amie van Wyk – Redakteur van In die Skriflig, 1987-2000 Details PDF
F.J. van Rensburg
Vol 36, No 2 (2002) Amie van Wyk: ’n Geseënde lewe in diens van God se koninkryk Details PDF
K. van Rooy
Vol 28, No 2 (1994) Amos 6:1-7 as an intensification of Amos 3:9-11 Abstract PDF
S. D. Snyman
Vol 34, No 2 (2000) Amos oor die ampte en die kultus (erediens): die betekenis vir vandag Abstract PDF
J.L. Helberg
Vol 32, No 3 (1998) Amos: ’n teologie van bedreiging? Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 47, No 1 (2013) An analysis of ‘non-Johannine’ vocabulary in John 7:53–8:11, Part 1 Abstract HTML EPUB XML PDF
John D. Punch
Vol 47, No 1 (2013) An analysis of ‘non-Johannine’ vocabulary in John 7:53–8:11, Part 2 Abstract HTML EPUB XML PDF
John D. Punch
Vol 50, No 1 (2016) An appreciative contextual response to Jean-Pierre Wils, ‘Is there a future for “medical ethics”?’ Just Health as a public theological concern Abstract HTML EPUB XML PDF
Dion A. Forster
Vol 42, No 4 (2008) An assessment of the management skills required of ministers in the Reformed Churches of South Africa Abstract PDF
A. B. Grobler, J. L. van der Walt
Vol 49, No 1 (2015) An attempt to define the constitutive elements of a pentecostal spirituality Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 50, No 1 (2016) An enquiry on poverty discourses in public theology for the calling of the church to respond to poverty: A case for the Africa Inland Church in Kenya Abstract HTML EPUB XML PDF
Noah K. Tenai
Vol 45, No 4 (2011) An evangelical voice in Africa: the worldview background of the theology of Tokunboh Adeyemo (1 October 1944-17 March 2010) Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 48, No 2 (2014) An exploration of synthetic biology: A preliminary Christian ethical assessment of the advantages and disadvantages of synthetic biology Abstract HTML EPUB XML PDF
Riaan A.L. Rheeder
Vol 49, No 1 (2015) An inquiry into socio-historical factors contributing to poverty within the Early Church in Palestine Abstract PDF HTML XML EPUB
Frederick Kakwata
Vol 46, No 1 (2012) An integrated ethical approach to bioethical decision-making: A proposed model for ministers Abstract HTML XML EPUB PDF
Magdalena C. de Lange
Vol 46, No 1 (2012) An introduction to the theological politico-ethical thinking of Koos Vorster Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan H. van Wyk, Nico Vorster
Vol 48, No 1 (2014) Analysis of traditional Pedi religious songs for curricular application in primary school Abstract HTML EPUB XML PDF
Morakeng E.K. Lebaka
Vol 34, No 3 (2000) Androcentric language in 1 Thessalonians and its implications for South African women today Abstract PDF
E.M. Cornelius
Vol 53, No 1 (2019) Animal welfare: A human right? Abstract HTML EPUB XML PDF
Morten Bøsterud
Vol 50, No 3 (2016) Anna Reinhard Zwingli – ‘Apostolic Dorcas’, ‘dearest housewife’, ‘angel-wife’, ‘ziel van mijn ziel’ and ‘mater dolorosa of the Reformation’: From woman to valued citizen Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 36, No 4 (2002) Anomalieë in die Gereformeerde standpunt oor die rol van die vrou in die kerk Abstract PDF
W.C. Vergeer
Vol 30, No 1 (1996) Antropologie en pastoraat: ’n teologiese verkenning Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 28, No 3 (1994) Antroposentriese prediking Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 19, No 75 (1985) Antwoord op Deist se kritiek Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 48, No 1 (2014) Antwoorde op prikkelende geloofsvrae Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim Vergeer
Vol 50, No 1 (2016) Appreciating the image of God in all humanity: Towards a pastoral response to skin lightening as image enhancement to exit dark skin Abstract HTML EPUB XML PDF
Noah K. Tenai
Vol 30, No 2 (1996) Arbeidsetiek: ’n teologies-etiese benaderíng Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 26, No 1 (1992) Archaeological discoveries in Jordan: their impact on biblical studies Abstract PDF
H. Olivier
Vol 52, No 2 (2018) Are the Canons of Dordt a true reflection of Calvin’s view of predestination? Abstract HTML EPUB XML PDF
Donald W. Sinnema
Vol 12, No 48 (1978) Art. XXIX van die Nederlandse geloofsbelydenis Abstract PDF
C. van der Waal
Vol 48, No 1 (2014) Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan A. Erasmus
Vol 16, No 62 (1982) Artikeldiskussie oor Bosch se “kerk as alternatiewe gemeenskap” Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 53 (1980) Aspekte van die siekepastoraat Abstract PDF
H. J. C. Pieterse
Vol 39, No 1 (2005) Aspekte van emosionele intelligensie in die lewe van die nuwe mens Abstract PDF
C. J.H. Venter
Vol 48, No 1 (2014) Aspekte van ’n omkeerproses Abstract HTML EPUB XML PDF
Sophia (Phia) van Helden
Vol 47, No 1 (2013) Astonishment and joy: Luke 1 as told from the perspective of Elizabeth Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin G. Branch
Vol 38, No 4 (2004) Athaliah, a treacherous queen: A careful analysis of her story in 2 Kings 11 and 2 Chronicles 22:10-23:21 Abstract PDF
R.G. Branch
Vol 41, No 3 (2007) Attempting a first translation of the Septuagint psalms into Afrikaans: problems and challenges Abstract PDF
Gert J. Steyn
Vol 53, No 1 (2019) Augustinus as wegwyser vir ’n geestelike en morele lewe Abstract HTML EPUB XML PDF
Conrad Wethmar
Vol 34, No 4 (2000) Augustinus oor staat (en kerk) Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 53, No 3 (2019) Auto-memorialisation: Augustus’ Res Gestae as slanted narrative Abstract HTML EPUB XML PDF
Johanna Maria Claassen
Vol 50, No 1 (2016) Autonomy and Just Health Abstract HTML EPUB XML PDF
Jean-Pierre Wils
Vol 53, No 1 (2019) Background perspectives on infinity and God Abstract HTML EPUB XML PDF
Danie F.M. Strauss
Vol 12, No 47 (1978) Barmhartigheid, barmhartigheidsdiens, die diakonaat en die praktyk Abstract PDF
K. S. van W. de Vries
Vol 41, No 2 (2007) Barnabas: Early Church leader and model of encouragement Abstract PDF
R. G. Branch
Vol 20, No 78 (1986) Barth, Barmen en “status confessionis” vandag Abstract PDF
H. Dijkstra
Vol 20, No 78 (1986) Barth en die kinderdoop Abstract PDF
L. Floor
Vol 52, No 2 (2018) Barth on election and the Canons of Dort Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim A. Dreyer
Vol 41, No 2 (2007) Basisteoretiese beginsels vir atmosfeer in die erediens afgelei uit 1 Korintiërs 11:17- 14:40 Abstract PDF
F. W. Leuschner
Vol 41, No 3 (2007) Basisteoretiese grondslae van die seën in die erediens en voortvloeiende riglyne vir die liturgie Abstract PDF
Ben de Klerk
Vol 27, No 2 (1993) Basisteoretiese perspektiewe op kommunikasie in die bediening Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 44, No 3/4 (2010) Basisteoretiese vertrekpunte op die aard en die begronding van ’n skrifgefundeerde liturgie Abstract PDF
S.P. van der Schyff, B.J. de Klerk
Vol 46, No 2 (2012) Beauty and battle: How the Spirit is moving and operating in the Reformed Churches of the Netherlands Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Hans Kommers
Vol 28, No 3 (1994) Bedieningspatrone wat die assimilasie van nuwe gelowiges in die gemeente bevorder Abstract PDF
F. Buys, C. J. H. Venter
Vol 25, No 2 (1991) Bedreiging en verlossing in 2 Konings 6:24 - 7:20 - ’n literêr-teoretiese benadering Abstract PDF
G. Snyman
Vol 6, No 21 (1972) Beginselen van kerkelijke rechtspraak Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 13, No 50 (1979) Beginsels en norme Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 11, No 44 (1977) Begrafnisgebruike in verlede en hede Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 49, No 1 (2015) Behold the glory of the King: The chiastic structures of Matthew 21−25 Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 47, No 2 (2013) Belangrike publikasie oor Kategismusprediking Details HTML EPUB XML PDF
Carel F.C. Coetzee
Vol 47, No 1 (2013) Belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n Pastorale ondersoek Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerhardus J. Niemann
Vol 51, No 3 (2017) Believers or loyalists? Identity and social responsibility of Jesus communities in the Empire Abstract HTML EPUB XML PDF
Jeremy Punt
Vol 44, No 1 (2010) Belydenisgebondenheid in ’n postmoderne era Abstract PDF
C.F.C. Coetzee
Vol 43, No 4 (2009) Benaderings tot die interpretasie van die wonderverhale in Markus 8-10 Abstract PDF
G. J. van Wyk, F. P. Viljoen
Vol 47, No 1 (2013) Bennie van der Walt: An expert in propagating the all-encompassing implications of the Christian world- and life view Details HTML EPUB XML PDF
Danie F.M. Strauss
Vol 48, No 1 (2014) Beoefen Praktiese Teologie altyd met die oog op God Details HTML EPUB XML PDF
Gerhardus J. Niemann
Vol 13, No 49 (1979) Beoefening van die Kerkreg sedert 1859 Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 47, No 1 (2013) Bereavement healing ministry amongst Abaluyia: Towards a ‘circle for pastoral concern’ as a healing model Abstract HTML EPUB XML PDF
Benjamin Shikwati, Vhumani Magezi, Rantoa Letšosa
Vol 46, No 2 (2012) Beroep op die skrif in die vorm van etiese standpunte, Deel 2: ’n Etiese verstaan van die vrou in die Bybel Abstract HTML EPUB XML PDF
Adriaan L. Rheeder
Vol 29, No 4 (1995) Berou en bekering in die prediking van die profete: geinterpreteer binne die raamwerk van die verbond Abstract PDF
A. W. Coetzee
Vol 26, No 3 (1992) Besete of siek? n Pastoraal - sielkundige perspektief op Satanisme Abstract PDF
P. J. Rossouw
Vol 44, No 3/4 (2010) Besinning oor die diakonale dienswerk na aanleiding van Handelinge 6:1-7 Abstract PDF
G. Breed, D.G. Breed
Vol 27, No 1 (1993) Besinning oor die teologiese ensiklopedie van Kuyper met Kerkreg en Díakoniologie as parameters Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 25, No 2 (1991) Besinning oor die viering van die Heilige Nagmaal Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 17, No 68 (1983) Beskik die kerkorde oor selfstandige gesag? Is die kerkorde ’n wet? Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 3, No 9 (1969) Bespreking en Gesprek Details PDF
Editorial Office
Vol 10, No 39 (1976) Bespreking: neo-marxisme Abstract PDF
C. Hattingh
Vol 51, No 1 (2017) Between the Mount of Transfiguration and Jerusalem and beyond: The chiastic structure of Matthew 17:14–20:34 Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 47, No 1 (2013) Between tradition and renewal: Some considerations about the use of tradition in reformed theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Willem van Vlastuin
Vol 50, No 2 (2016) Bevry om vry te wees Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerard J. Meijer
Vol 44, No 3/4 (2010) Bible reading in Africa: the shaping of a reformed perspective Abstract PDF
B. Wielenga
Vol 49, No 2 (2015) Biblical Spirituality and transformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Christo Lombaard
Vol 26, No 3 (1992) Binnegevegte in die GKSA: verskuiwing van ‘plausibility structures’? Abstract PDF
G. Snyman
Vol 50, No 1 (2016) Bioethics and New Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 51, No 2 (2017) Biografie van professor Sarel Jacobus van der Merwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze, Alfred Brunsdon
Vol 51, No 2 (2017) Biography of Professor Sarel Jacobus van der Merwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze, Alfred Brunsdon
Vol 51, No 1 (2017) Black-White polarisation in #MustFall campaigns. Towards a practical theological diagnostics of ‘peaceful coexistence’ Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniël J. Louw
Vol 48, No 2 (2014) Blood on their hands: How heroines in biblical and Apocryphal literature differ from those in ancient literature regarding violence Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin Gallaher Branch
Vol 16, No 61 (1982) Blywende teologiese onderstroom onder Gereformeerdes? Abstract PDF
L. Floor
Vol 1, No 1 (1966) Book Review for Volume 1, Number 1 Details PDF
S. C. W. Duvenage
Vol 2, No 5 (1968) Book Review for Volume 2, Number 5 Details PDF
W. D. Jonker
Vol 2, No 6 (1968) Book Review for Volume 2, Number 6 Details PDF
B. Spoelstra
Vol 3, No 10 (1969) Book Review for Volume 3, Number 10 Details PDF
Editorial Office
Vol 4, No 16 (1970) Book Review for Volume 4, Number 16 Details PDF
Editorial Office
Vol 5, No 17 (1971) Book Review for Volume 5, Number 17 Details PDF
J. H. van Wyk
Vol 5, No 18 (1971) Book Review for Volume 5, Number 18 Details PDF
Editorial Office
Vol 9, No 33 (1975) Book Review for Volume 9, Issue 33 Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 73 (1985) Boomsma oor die CRC in die VSA. Details PDF
Editorial Office
Vol 27, No 2 (1993) Bouke Spoelstra: 'n blyk van waardering Abstract PDF
C. F. A. Borchardt
Vol 49, No 1 (2015) Bread: From grain to life. Validating the use of metaphor Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 47, No 1 (2013) Breekpuntervarings is geloofservarings Details HTML EPUB XML PDF
Piet Venter
Vol 27 (1993) Bronnelys Details PDF
J. H. van Wyk
Vol 51, No 2 (2017) Brothers and sisters, can you hear us? Remarks on facilitating a productive dialogue between the Western and African notions of practical theology in light of the decolonisation discourse Abstract HTML EPUB XML PDF
Alfred R. Brunsdon
Vol 23, No 90 (1989) Brug tussen Doop en Nagmaal Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 25, No 4 (1991) Buite-kerklikheid en makro-kerklikheid in die moderne ekklesiologie Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 53, No 1 (2019) Bullinger as selfstandige en onafhanklike teoloog uitgelig Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries L. du Plooy
Vol 20, No 77 (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en politieke verantwoordelijkheid Abstract PDF
J. Douma
Vol 47, No 1 (2013) Bybel lees vir dag en tyd Details HTML EPUB XML PDF
Pieter H. Heystek
Vol 50, No 1 (2016) Bybelse lig val helder op sterwensgebeure Abstract HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk
Vol 48, No 2 (2014) Bybelse perspektiewe oor hoop Abstract HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk
Vol 49, No 1 (2015) Bybelstudie vir studente en jongmense om tot ’n lewende verhouding met God te groei Abstract HTML EPUB XML PDF
Ruan Steyn
Vol 3, No 11 (1969) Bylae Details PDF
Editorial Office
Vol 33, No 3 (1999) Calvijn en de biecht Abstract PDF
H.A. Speelman
Vol 27, No 4 (1993) Calvijn en de Dordtse Leerregels Abstract PDF
W. H. Velema
Vol 44 (2010) Calvin and human dignity Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 48, No 1 (2014) Calvin and Swaab: A comparison with respect to free will Abstract HTML EPUB XML PDF
Ammiël Meuleman, Willem van Vlastuin
Vol 44 (2010) Calvin and the spiritual trends of his time: the uniqueness of the sixteenth-century protestant Reformation Abstract PDF
B.J. van der Walt
Vol 44 (2010) Calvin as an exegete of Scripture: a few remarks with reference to Calvin research in general Abstract PDF
V. E. d’Assonville
Vol 44 (2010) Calvin, Augustine of Hippo and South Africa: in discussion with Johannes van Oort Abstract PDF
J.W. Hofmeyr
Vol 44 (2010) Calvin, Luther and church unity Abstract PDF
I.W.C. van Wyk
Vol 44 (2010) Calvin on church and government Abstract PDF
W.A. Dreyer
Vol 48, No 1 (2014) Calvin on Human Reason Abstract HTML EPUB XML PDF
Nicolaas Vorster
Vol 44 (2010) Calvin on the sacraments and church unity Abstract PDF
D.J. Smit
Vol 48, No 2 (2014) Calvinism, atheism and freedom of religion: A South African perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
J.H. (Amie) van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) Calvin’s inspiring theological workshops Abstract HTML EPUB XML PDF
Matthias G. Inniger
Vol 48, No 1 (2014) Calvin’s interpretation of the first commandment and the implications for religious pluralism and equality of religion Abstract HTML EPUB XML PDF
Carel F.C. Coetzee
Vol 44 (2010) Calvin’s modification of Augustine’s doctrine of original sin Abstract PDF
N. Vorster
Vol 44 (2010) Calvin’s view on church discipline and unity: a South African perspective Abstract PDF
P.J. Strauss
Vol 44 (2010) Calvin’s views on church governance Abstract PDF
C.J. Smit
Vol 45, No 1 (2011) Calvyn as “praktiese teoloog”: Die bydrae van ’n teodramatiese paradigma Abstract PDF
I.A. Nell
Vol 1, No 2 (1967) Calvyn en die ekumeniese roeping van die kerk ’n oriëntering Abstract PDF
B. Duvenage
Vol 12, No 45 (1978) Calvyn en die grense van die Kerk Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 27, No 4 (1993) Calvyn en die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 14, No 56 (1980) Calvyn en die Skrifgesag Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 6, No 23 (1972) Calvyn oor die Hermeneutiese reël ten opsigte van nuuskierigheid en spekulasie Abstract PDF
F. van der Walt
Vol 4, No 14 (1970) Calvyn se hermeneutiek in sy betekenis vir ons tyd Abstract PDF
L. Floor
Vol 3, No 10 (1969) Calvyn se institusie as handboek vir John Knox Abstract PDF
V. E. D'Assonville
Vol 6, No 23 (1972) Calvyn se invloed op die Griekse Kerk Abstract PDF
V. E. D'Assonville
Vol 15, No 59 (1981) Calvyn se kerkreg en invloed op kerke in Suid-Afrika Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 48, No 2 (2014) Calvyn se vierde diens, die doktore-amp, en artikel 18 van die kerkorde van Dordrecht 1618 en 1619: ’n Kritiese refleksie Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries L. du Plooy
Vol 15, No 59 (1981) Calvyn: Institusie, konfessie en kategismus Abstract PDF
H. W. Simpson
Vol 48, No 1 (2014) Can the phenomenon of humour serve as an interpretive key to understand the idea of laughter in the Old Testament? Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie A.J. Kruger
Vol 36, No 4 (2002) Can we use the New Testament in the way which the New Testament authors use the Old Testament? Abstract PDF
S. Moyise
Vol 38, No 2 (2004) Care for a terminally ill person: A guide for pastors Abstract PDF
H. Powell
Vol 30, No 4 (1996) Catechesis and baptism in the early Christian church Abstract PDF
M. E. Nelson
Vol 9, No 34 (1975) Charismata – Geestesgawes Abstract PDF
J. C. Coetzee
Vol 45, No 4 (2011) Chimeras: an ethical consideration Abstract PDF
H.J.G. Zandman
Vol 48, No 1 (2014) Christ alone ... Redeeming Youth Ministry Abstract HTML EPUB XML PDF
Philippa Strong
Vol 40, No 3 (2006) Christelike gesindheid en ander godsdienste Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 38, No 4 (2004) Christelike identiteit. Augustinus oor geloof, hoop en liefde Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 2, No 8 (1968) Christelike Teologie en Christelike Filosofie en Hulle Onderlinge Verhouding Abstract PDF
D. C. S. van der Merwe
Vol 34, No 1 (2000) Christen-Afrikanerperspektief op die Tweede Vryheidsoorlog Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 51, No 1 (2017) Christen-dissipelskap in die Markusevangelie as critique op die welvaartsteologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerhard C. van Emmenes, Pieter A. Rousseau, Francois P. Viljoen
Vol 1, No 4 (1967) Christendom en oorlog Details PDF
J. H. van Wyk
Vol 33, No 1 (1999) Christi Coetzee - ’n begaafde teoloog Abstract PDF
G. J. C. Jordaan
Vol 51, No 1 (2017) Christian anthropology and the National Development Plan: The role of personhood Abstract HTML EPUB XML PDF
John S. Klaasen
Vol 40, No 1 (2006) Christian identity and church unity Abstract PDF
C. F.C. Coetzee
Vol 49, No 1 (2015) Christian philosophy Abstract HTML EPUB XML PDF
John H. Kok
Vol 38, No 1 (2004) Christianisation of ancestor veneration within African traditional religions: An evaluation Abstract PDF
B. Afeke, P. Verster
Vol 1, No 4 (1967) Christianity in World History Details PDF
H. du Plessis
Vol 47, No 2 (2013) Christology and Christianity: The theological power of the threefold office in Lord’s Day 12 Abstract HTML EPUB XML PDF
Erik A. de Boer
Vol 48, No 1 (2014) Christus as Dawidgestalte in Openbaring Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaap L. Helberg
Vol 8, No 32 (1974) Christus as hoof van die kerk en Art. 46 van die Kerkorde Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 35, No 1 (2001) Christusprediking uit die Ou Testament. ’n Nuwe benadering tot ’n ou probleem? Abstract PDF
H.F. van Rooy
Vol 49, No 1 (2015) Church and state in South Africa and human rights Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 49, No 3 (2015) Coding and data analysis during qualitative empirical research in Practical Theology Abstract PDF HTML XML EPUB
Petria M. Theron
Vol 47, No 1 (2013) Cohabitation and Christian faith Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Möller
Vol 53, No 1 (2019) Comedy of commerce: Towards a wonderful exchange in land reform? Abstract HTML EPUB XML PDF
P. Paul Kruger
Vol 53, No 1 (2019) Communicating meaningfully with Muslims: Analysing the Melkite language shift in the light of Christian-Muslim relations in Northern Nigeria Abstract HTML EPUB XML PDF
Phillipus J. Buys, Samuel Nwokoro
Vol 12, No 46 (1978) Communio en Admissio ’n Inleidende studie oor die toelating van gaste tot die nagmaal Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 28, No 3 (1994) Community as a theological motif for evangelical theology Abstract PDF
S. J. Grenz
Vol 40, No 3 (2006) Community healing and the role of pastoral care of the ill and suffering in Africa Abstract PDF
V. Magezi
Vol 51, No 2 (2017) Competing with Christ? A critical Christological analysis of the reliance on Pentecostal prophets in Zimbabwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi, Collium Banda
Vol 50, No 1 (2016) Complementary apologetics: An attempt for the integration of apologetic schools Abstract HTML EPUB XML PDF
Willem van Vlastuin
Vol 49, No 1 (2015) Conflicting personalities and driving ambition Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 43, No 3 (2009) Constructing the rights and duties of slave-owners as socio-historic context of the New Testament Abstract PDF
H. Goede
Vol 51, No 1 (2017) Contextualised worship amongst the Nanticoke-Lenape American Indians Abstract HTML EPUB XML PDF
John R. Norwood, P.J. (Flip) Buys
Vol 49, No 1 (2015) Conveyance of preaching by vulnerable listeners – A case study of farm workers in the Vredefort Dome South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. de Klerk
Vol 47, No 1 (2013) Corruption in Sub-Saharan Africa: A practical-theological response Abstract HTML EPUB XML PDF
Petria M. Theron
Vol 47, No 2 (2013) Cosmologies of the ancient Mediterranean world Abstract HTML EPUB XML PDF
John T. Fitzgerald
Vol 47, No 2 (2013) Cosmology from the perspective of the New Testament and some related documents Details HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 47, No 2 (2013) Cosmology in the book of Revelation Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J.C. Jordaan
Vol 47, No 2 (2013) Cosmos, reality and God in the letters of John Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan van der Watt
Vol 50, No 1 (2016) Covenant and the consolidated Christian community: The covenantal roots of theologico-political federalism in Samuel Rutherford’s Respublica Christiana Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries Raath, Shaun de Freitas
Vol 40, No 3 (2006) Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ethically evaluated Abstract PDF
Herm J.G. Zandman
Vol 47, No 2 (2013) Creation and the revelation of God’s children: Liberation of enslaved bodies Abstract HTML EPUB XML PDF
Cilliers Breytenbach
Vol 50, No 1 (2016) Critical reflections on H.G. Stoker’s (1899–1993) approach towards the elaboration of a Christian philosophy Abstract HTML EPUB XML PDF
M.F. (Tinus) Van der Walt
Vol 48, No 1 (2014) Daar is hulp vir depressie! Abstract HTML EPUB XML PDF
Amanda L. du Plessis
Vol 49, No 1 (2015) Daniel Dragonslayer – Bel and the dragon, Verses 23−27 (OG/Th) Abstract HTML EPUB XML PDF
Joseph J. de Bruyn
Vol 28, No 1 (1994) David and the matriarch in the Book of Ruth Abstract PDF
J. A. Loader
Vol 47, No 1 (2013) De Enquiry en het Serampore ‘Form of Agreement’: William Carey als zendingsstrateeg voor de 21ste eeuw Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Kommers
Vol 7, No 27 (1973) De autoriteit van de belijdenis Abstract PDF
A. D. R. Polman
Vol 28, No 3 (1994) De ballingschap van de Byzantijnse tekst Abstract PDF
J. van Bruggen
Vol 33, No 1 (1999) De brief uit Laodicea: Identificatie van dit aanbevolen geschrift (Kol. 4:16) Abstract PDF
G. Vleugels, C. Coetzee
Vol 15, No 57 (1981) De hermeneutische theologie van H. M. Kuitert Abstract PDF
R. Bremmer
Vol 32, No 3 (1998) De liefde van Christus dringt ons - missionaire ecclesiologie bij Dietrich Bonhoeffer Abstract PDF
J. W. Maris
Vol 11, No 42 (1977) De Oudtestamentische Citaten in het nieuwe testament, met name in het evangelie naar Mattheus Abstract PDF
J. P. Versteeg
Vol 31, No 1/2 (1997) De verhoudingen van openbaring en ervaring toegespitst op de ethiek Abstract PDF
W. H. Velema
Vol 51, No 1 (2017) Decolonising Western missionaries’ mission theology and practice in Ghanaian church history: A Pentecostal approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Peter White
Vol 22, No 88 (1988) Deo Magis Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 36, No 1 (2002) Deurlopende motiewe in die Psalms Abstract PDF
T.T. Cloete
Vol 46, No 2 (2012) Developing an integrated approach to interpret New Testament use of the Old Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Gregory Y. Phillips, Fika Janse van Rensburg, Herrie F. van Rooy
Vol 16, No 64 (1982) Diakonia en koinonia Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 26, No 1 (1992) Diakoniologie en rasionaliteit - ’n verkenning Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 15, No 58 (1981) Dialoog of verkondiging? Abstract PDF
W. L. Kurpershoek
Vol 36, No 4 (2002) Die 'vroue-kwessie' in die GKSA Abstract PDF
R. Pieterse
Vol 51, No 2 (2017) Die missio Dei en die bestudering van die Ou Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Herculaas F. (Herrie) van Rooy
Vol 49, No 1 (2015) Die Semeia [tekens] in die Evangelie volgens Johannes Abstract HTML EPUB XML PDF
Udo Schnelle
Vol 28, No 2 (1994) Die aanduiding van tyd in die boek Daniël Abstract PDF
P. A. Verhoef
Vol 33, No 1 (1999) Die aanvang en omvang van anti-Semitisme in die antieke heidenwêreld in en rondom die Nuwe-Testamentiese tydvak Abstract PDF
A. du Toit
Vol 40, No 1 (2006) Die aanwending van Rolf Zerfass se handelingswetenskaplike model in prakties-teologiese teorievorming – ’n gereformeerde perspektief Abstract PDF
F. W. de Wet
Vol 14, No 56 (1980) Die aard van die persoonlike toespitsing van die heil in die Heidelbergse Kategismus (’n steekproef) Abstract PDF
H. Dijkstra
Vol 37, No 2 (2003) Die aard van en kriteria vir dogmatiese liedere. Drie omdigtings van Schutte (A.G.S.) Venter Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 10, No 38 (1976) Die Abba-belewing by Jesus Abstract PDF
L. Floor
Vol 7, No 28 (1973) Die adres vir die verslag van kerkvisitasie Abstract PDF
Editorial Office
Vol 27 (1993) Die Afrika-mensbeskouing (harmoniemodel) Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 6, No 22 (1972) Die agogiese moment in die pastoraat Abstract PDF
A. P. C. Duvenage
Vol 36, No 4 (2002) Die aktiwiteit van die belydende GKSAvrouelidmaat tydens die erediens Abstract PDF
P. van Helden
Vol 32, No 1 (1998) Die ambivalente aard van skoonheid en begeerte in die Ou Testament Abstract PDF
L. Kruger, J. P. J. Olivier
Vol 27 (1993) Die apartheidsmensbeskouing (skeidingsmodel) Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 39, No 4 (2005) Die Areopagusrede (Hand. 17:22-31) – ’n verkenning van homiletiese elemente Abstract PDF
C. J.H. Venter
Vol 31, No 3 (1997) Die argumentatiewe funksie van Jakobus 1:9-11 Abstract PDF
J. L. P. Wolmarans, F. J. van Rensburg
Vol 32, No 3 (1998) Die Arminianisme en gereformeerde prediking vandag Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 28, No 4 (1994) Die bediening van die wil van God aan gelowiges in nood Abstract PDF
A. G. S. Venter
Vol 35, No 1 (2001) Die beeld van die kerk na buite – enkele Bybelse perspektiewe Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 14, No 55 (1980) Die beginsel in Art. 30 K.O. Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 1, No 4 (1967) Die begrip ‘Diakonos’ as aanduiding van ’n besondere ampsdraer Abstract PDF
J. C. Coetzee
Vol 28, No 2 (1994) Die begronding van geregtigheid - 'n Perspektief op die wettebundels van die Pentateug Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 46, No 2 (2012) Die belang van die verrekening van metateoretiese vertrekpunte vir prediking en wetenskaplike navorsing in Homiletiek Abstract HTML EPUB XML PDF
Fritz W. de Wet, Hennie J.C. Pieterse
Vol 44, No 2 (2010) Die Belydenis van Belhar en die ekumene teen die agtergrond van die Drie Formuliere van Eenheid Abstract PDF
A. le R. du Plooy
Vol 32, No 4 (1998) Die belydenis van Belhar in dogma-historiese perspektief Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 12, No 48 (1978) Die beoefening van die kerkreg in die Gereformeerde Kerk in S.A. sedert 1859 Abstract PDF
Editorial Office
Vol 48, No 1 (2014) Die Bergrede as ’n moontlike reaksie teen Paulus Abstract HTML EPUB XML PDF
C F. Meiring, Francois P. Viljoen
Vol 41, No 4 (2007) Die beroepsbrief in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n kontraktuele werksaanbod? Abstract PDF
J. Smit
Vol 35, No 4 (2001) Die betekenis en retoriese funksie van Galasiërs 3:10 Abstract PDF
D.F. Tolmie
Vol 7, No 27 (1973) Die betekenis van Ambrosius as oorgangsfiguur tussen die klassieke kultuurpatroon en sekere aspekte van die vroeë Christendom Abstract PDF
C. J. Malan
Vol 39, No 3 (2005) Die betekenis van charisma en amp vir die kerkregering Abstract PDF
A. le R. Dries du Plooy
Vol 33, No 2 (1999) Die betekenis van die konsep land in die slot van die boek Amos Abstract PDF
J.L. Helberg
Vol 47, No 1 (2013) Die betekenis van Jesus en Sy koninkryk vir die kerk Details HTML EPUB XML PDF
Ferdi P. Kruger
Vol 32, No 1 (1998) Die betekenis van Lukas 13:10-17 en 2 Korintiërs 12:1-10 vir die okkultisme-diskoers Abstract PDF
J. Janse van Rensburg
Vol 12, No 48 (1978) Die betekenis wat kommunikasiekunde vir die prediking kan hê Abstract PDF
H. P. Fourie
Vol 27, No 3 (1993) Die beweging vir kerkvereniging tussen die drie Afrikaanse gereformeerde kerkgemeenskappe in die 20ste eeu: 'n vlugtige oorsig Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 4, No 16 (1970) Die binding van die konfessie Abstract PDF
P. J. Coetzee
Vol 6, No 22 (1972) Die boek Openbaring vanuit die sentrum Abstract PDF
W. J. Snyman
Vol 50, No 3 (2016) Die boek van Esegiël in/en die Nuwe Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Herculaas F. (Herrie) van Rooy
Vol 50, No 4 (2016) Die boodskap van die Bybel tot getuienis in die wêreld Abstract HTML EPUB XML PDF
Jorrie Jordaan
Vol 43, No 4 (2009) Die bron van lewensvreugde volgens Psalm 1 en wat dit vir gereformeerde prediking inhou Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 42, No 3 (2008) Die buitengewone geboorte van Jesus Christus en die regering van sy kerk, in die besonder rakende die vrou Abstract PDF
J. L. Helberg (emeritus)
Vol 4, No 15 (1970) Die Bybel en ons Afrikaanse Volkerebeleid Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 29, No 1/2 (1995) Die bydrae en relevansie van die Ou-Testamentiese wetenskapsbeoefening in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1869-1994) Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 29, No 1/2 (1995) Die bydrae en relevansie van die ekklesiologiese besinning in die GKSA Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 29, No 1/2 (1995) Die bydrae en relevansie van die missiologlese besinning in die GKSA Abstract PDF
J. A. van Rooy
Vol 29, No 1/2 (1995) Die bydrae en relevansie van die Nuwe-Testamentiese wetenskap in die GKSA 1869-1994 Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 32, No 3 (1998) Die bydrae van prof. J.A. van Rooy in kerk, koninkryk, sending en teologie Abstract PDF
F. Buys
Vol 8, No 29 (1974) Die chiliasme in die Gereformeerde Kerk en ’n antwoord daarop Abstract PDF
D. H. P. Wijnbeek
Vol 8, No 30 (1974) Die chiliasme in die Gereformeerde Kerk en ’n antwoord daarop (slot) Abstract PDF
D. H. P. Wynbeek
Vol 47, No 1 (2013) Die Christelike filosofie van D.H.Th. Vollenhoven (1892–1978): Hoe dit ontstaan en verder ontwikkel het Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. van der Walt
Vol 47, No 1 (2013) Die Christelike filosofie van H. Dooyeweerd (1894–1977) soos gerekonstrueer volgens Vollenhoven se probleem-historiese metode Abstract HTML EPUB XML PDF
B. J. van der Walt
Vol 48, No 1 (2014) Die Christelike hoop – ’n Bybels eskatologiese belydenis? Deel 2: Teologiese besinning: Wat beteken die Christelike hoop? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan A. du Rand
Vol 48, No 1 (2014) Die Christelike hoop – ’n Bybelse eskatologiese belydenis? Deel 1: Bybelse getuienis − ’n verhaal van hoop? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan A. du Rand
Vol 49, No 2 (2015) Die Christelike huwelik – ’n sosiale konstruk of ’n verbondsgegewe? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
Vol 13, No 50 (1979) Die Christen se antwoord op die kommunistiese aanslag Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 25, No 1 (1991) Die Christusgetuienis in die Ou Testament - ’n belydeniswerklikheid Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 36, No 1 (2002) Die Christus-himne in Filippense: soteriologies of eties? Abstract PDF
L. Floor, F.P. Viljoen
Vol 15, No 58 (1981) Die Christusprediking van die Ou Testament Abstract PDF
J. A. Loader
Vol 51, No 1 (2017) Die debat oor selfdegeslagverhoudings: ’n Genuanseerde behoudende benadering Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie Goede
Vol 31, No 3 (1997) Die diens aan die agtergeblewenes ’n Perspektief op die wette van ou Israel Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 11, No 41 (1977) Die diens van diaken vandag Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 3, No 9 (1969) Die diens van die Diakens: ’n eksegetiese en prakties-toepassende verkenning Abstract PDF
A. J. du Plessis
Vol 31, No 3 (1997) Die diens van die Gereformeerde predikant Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 21, No 83 (1987) Die diens van die Woord in die kerk Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 10, No 37 (1976) Die diens van ouderling vandag Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 28, No 3 (1994) Die dilemma van die literere vorm van Openbaring 2 en 3 Abstract PDF
A. H. Grové
Vol 20, No 80 (1986) Die Doleansie 1886 - ’n oorwinning of intermezzo? Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 20, No 80 (1986) Die Doleansie en die Christelike Gereformeerde Kerke Abstract PDF
L. Floor
Vol 20, No 80 (1986) Die Doleansie, Vrije Universiteit en die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys Abstract PDF
C. J. Malan
Vol 8, No 30 (1974) Die dood in die pot met professionalisme Details PDF
Editorial Office
Vol 39, No 4 (2005) Die dood van die outeur en die inspirasie van die Bybel: in gesprek met P.J. Nel en S.D. Snyman Abstract PDF
P. Verster
Vol 7, No 28 (1973) Die doodstraf in Bybelse perspektief Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 23, No 90 (1989) Die doop in die Gereformeerde Kerkorde Abstract PDF
C. J. Smit, J. J. van der Walt
Vol 6, No 23 (1972) Die Dordtse Leerreëls ... bestry en bevestig Abstract PDF
P. H. Snyman
Vol 52, No 2 (2018) Die Dordtse Leerreëls: Inklusief of eksklusief? Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry van Wyk
Vol 40, No 4 (2006) Die Dordtse tradisie en binding aan die belydenis Abstract PDF
P. J. Strauss
Vol 28, No 1 (1994) Die dwaalleer in Kolosse Abstract PDF
W. Vergeer, F. J. van Rensburg
Vol 29, No 3 (1995) Die dwaalleer in Kolosse (2): die boodskap van die Kolossensebrief Abstract PDF
W. Vergeer
Vol 5, No 19 (1971) Die eenheid van die lewe en politici kontra akademici Abstract PDF
K. S. van Wyk de Vries
Vol 13, No 51 (1979) Die eenheid van Woord en Gees by Calvyn met besondere verwysing na die prediking Abstract PDF
C. F. C. Coetzee
Vol 19, No 76 (1985) Die eerste predikant van Reddersburg — Ds. Johannes Beijer (1822—1876) Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 47, No 2 (2013) Die eerste vertalings van die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans Abstract HTML EPUB XML PDF
Dolf Britz
Vol 50, No 1 (2016) Die effek van finansiële trauma na aftrede op eiewaarde Abstract HTML EPUB XML PDF
Fredrieka M.J. Kleinschmidt
Vol 26, No 4 (1992) Die eise aan die gereformeerde prediking in die teenswoordige kultuur van verandering Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 14, No 55 (1980) Die eksegese van Openbaring in ’n dooploopstraat? Abstract PDF
C. v. d. Waal
Vol 9, No 34 (1975) Die ekumeniese roeping van die kerk Abstract PDF
P. J. Coetzee
Vol 37, No 3 (2003) Die erediens as instrument in gemeentebou – toegespits op die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Abstract PDF
F.W. Leuschner, B.J. de Klerk
Vol 37, No 3 (2003) Die erediensgebed en MIV/vigs Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 44, No 1 (2010) Die eskatologie van 1 Petrus: hoop en vindikasie vir tydelike en permanente uitlanders Abstract PDF
Fika Janse van Rensburg
Vol 26, No 2 (1992) Die esoteriese aard van die New Age Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 14, No 56 (1980) Die etiek van getuigskrifte Abstract PDF
J. H. v. Wyk
Vol 20, No 78 (1986) Die etiek van Karl Barth Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 17, No 68 (1983) Die etiek van Luther Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 36, No 1 (2002) Die eulogie in 1 Petrus 1:3-12 Abstract PDF
J.H. Barkhuizen
Vol 12, No 47 (1978) Die filosofiese agtergrond van die huidige sosiopolitieke struktuurbeskouinge Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 5, No 17 (1971) Die filosofiese filter Abstract PDF
L F. Schulze
Vol 36, No 1 (2002) Die funksionaliteit van die laat twintigsteeeuse kerklied Abstract PDF
D. Kruger
Vol 46, No 2 (2012) Die funksionaliteit van die martelaarsverhale in Victor van Vita se Historia Persecutionis (HP) Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico P. Swartz
Vol 25, No 1 (1991) Die gebruik van die Ou Testament in die belydenisskrifte, hermeneuties beoordeel Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 29, No 4 (1995) Die gebruik van die Ou Testament in die volkslewe Abstract PDF
J. L. Helberg, H. F. van Rooy
Vol 50, No 2 (2016) Die gebruik van ‘Skrifkritiek’: ’n Herbesinning Abstract HTML EPUB XML PDF
H.J.M. van Deventer
Vol 37, No 3 (2003) Die gelowige ouer as geloofsvoorbeeld: Prakties-teologiese perspektiewe op toerusting Abstract PDF
G. van Wyk, C.J.H. Venter
Vol 15, No 60 (1981) Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 5, No 17 (1971) Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode te Amsterdam 1968 en die vrou in die amp Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 23, No 90 (1989) Die Gereformeerde gemeente en sy dooplidmate Abstract PDF
T. Eloff, J. J. van der Walt
Vol 7, No 28 (1973) Die Gereformeerde Kerk en die merktekens van die ware Kerk. 'n Poging tot 'n openhartige en eerlike inventaris Abstract PDF
P. J. Coetzee
Vol 11, No 42 (1977) Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die oorlogsvraagstuk Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 37, No 3 (2003) Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 1859-2002: die vervulling van ’n roeping in belang van die koninkryk van God? Abstract PDF
A. du Plooy
Vol 26, No 1 (1992) Die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika in ekumeniese konteks Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 18, No 70 (1984) Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika na honderd vyf en twintig jaar Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 14, No 56 (1980) Die Gereformeerde Kerkverband as societas van plaaslike gemeentes Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 2, No 5 (1968) Die gereformeerde leesstof van ons Kaapse voorouers Abstract PDF
D. W. Krüger
Vol 38, No 4 (2004) Die Gereformeerde Skrifbeskouing en die verrekening van die sosiohistoriese konteks in die eksegeseproses Abstract PDF
N. Grönum, F.J. Janse van Rensburg
Vol 20, No 77 (1986) Die Gereformeerdes en kerkvereniging in 1885 Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 20, No 77 (1986) Die gesag van die prediking van die NT briewe Abstract PDF
B. J. de Klerk
Vol 19, No 76 (1985) Die gesag van die prediking van die Nuwe Testamentiese briewe Abstract PDF
B. J. de Klerk
Vol 1, No 3 (1967) Die gesag van meerdere kerkvergaderings Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 5, No 20 (1971) Die gesagskrisis Abstract PDF
L. Floor
Vol 13, No 51 (1979) Die gesigte van die neo-marxisme Abstract PDF
M. C. Boshoff
Vol 10, No 38 (1976) Die gesprek rondom die huwelik Abstract PDF
J. P. Grobler
Vol 21, No 84 (1987) Die gestalte van die diaken na 125 jaar Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 37, No 4 (2003) Die getuienis van Romeine 1:18-32 oor God se openbaring: ’n sintaktiese, stilistiese en gedagte-strukturele ontleding van die teks Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 34, No 4 (2000) Die GKSA en sy gereformeerde identiteit: Kan dit behou word in ’n postmoderne gemeenskap? Abstract PDF
C.J. Smit, J.M. Vorster
Vol 5, No 17 (1971) Die Godsbeskouing van C. A. Van Peursen Abstract PDF
A. N. Helberg
Vol 25, No 3 (1991) Die Godsopenbaring in die natuur Abstract PDF
W. J. Ouweneel
Vol 29, No 1/2 (1995) Die grondslag en relevansie van die gereformeerde kerkreg as teologiese wetenskap Abstract PDF
A. le R. du Plooy
Vol 49, No 1 (2015) Die hart van die Bybel Details HTML EPUB XML PDF
Joseph J. de Bruyn
Vol 47, No 2 (2013) Die Heidelbergse Kategismus 1563−2013: Na 450 jaar steeds lewend en relevant Details HTML EPUB XML PDF
Carel F.C. Coetzee
Vol 47, No 2 (2013) Die Heidelbergse Kategismus oor die mens as beeld van God Abstract HTML EPUB XML PDF
Gabriël M.J. van Wyk
Vol 12, No 48 (1978) Die Heilige Gees en die ontstaan en verstaan van die Nuwe Testament Abstract PDF
B. J. de Klerk
Vol 21, No 81 (1987) Die Heilige Gees en die prediking Abstract PDF
L. Floor
Vol 44, No 2 (2010) Die Heilige Gees en die prediking in die erediens Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 33, No 2 (1999) Die Heilige Gees en die Skriflesing in die samekoms van die gemeente Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 43, No 3 (2009) Die Heilige Gees en gebed in die erediens Abstract PDF
B. J. de Klerk
Vol 1, No 1 (1966) Die Heilige Schrift al Woord Gods Abstract PDF
R. H. Bremmer
Vol 24, No 3 (1990) Die "Heiligheid" van die kerk teen die agtergrond van die breuk kerk-sinagoge Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 14, No 54 (1980) Die hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaagse kerklik-etiese vraagstukke Abstract PDF
J. C. Coetzee, B. J. De Klerk, L. Floor
Vol 14, No 55 (1980) Die Hermeneutiek van Calvyn Abstract PDF
L. Floor
Vol 50, No 3 (2016) Die hermeneutiek van die belydenisskrifte Abstract HTML EPUB XML PDF
Carel F.C. Coetzee
Vol 46, No 1 (2012) Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries le Roux du Plooy
Vol 8, No 31 (1974) Die homiletiek soos blyk uit die vraelyste Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 8, No 31 (1974) Die hoorder en die prediking – aan die hand van die vraelyste Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 9, No 33 (1975) Die huidige stand van die Belydenis in die Gereformeerde Kerken in Nederland Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 39, No 3 (2005) Die identifisering van soteriologiese metafore in 1 Petrus Abstract PDF
F. J. Fika Janse van Rensburg
Vol 50, No 2 (2016) Die identiteitsgerigte boodskap van 1 Johannes: Hermeneutiese samehang van teks, situasie en teologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan A. du Rand
Vol 45, No 2/3 (2011) Die imago Dei in protologiese, Christologiese en eskatologiese perspektief Abstract PDF
N. Vorster
Vol 41, No 4 (2007) Die impak van selfmoord op dié wat agterbly Abstract PDF
G. Breed
Vol 32, No 2 (1998) Die implikasies van enkele pneumatologlese insigte van Rudolf Bohren vir die Praktiese Teologie Abstract PDF
F. W. de Wet, C. J. H. Venter
Vol 39, No 1 (2005) Die implikasies van ’n nadere Skrifgefundeerde definisie van dissipel en dissipelmaking vir gemeentebou Abstract PDF
J. Pretorius
Vol 43, No 2 (2009) Die implikasies van ’n pneumatologies- bepaalde teoretiese raamwerk vir navorsingsmetodologie in prakties- teologiese wetenskapsbeoefening Abstract PDF
F. W. de Wet
Vol 8, No 29 (1974) Die indikatief en die imperatief in die prediking Abstract PDF
L. Floor
Vol 30, No 1 (1996) Die inleidings en opskrifte van die vyf Siriese Apokriewe Psalms Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 23, No 90 (1989) Die instelling van die doop Abstract PDF
J. L. Venter, J. J. van der Walt
Vol 28, No 3 (1994) Die integrering van die verbondsjeug in die erediens deur middel van die prediking Abstract PDF
J. D. van't Zand
Vol 41, No 4 (2007) Die intensiteit van die Semi-Pelagiaanse stryd in die Galliese Kerk van die vyfde en sesde eeu Abstract PDF
Rikus Fick
Vol 27, No 3 (1993) Die invloed van Abraham Kuyper op ds. S.J. du Toit Abstract PDF
E. Brown
Vol 18, No 72 (1984) Die invloed van Calvyn op die geldende kerkordes in Suid-Afrika 1652-1983 Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 42, No 2 (2008) Die invloed van die Christelike geloof op die Suid-Afrikaanse samelewing Abstract PDF
E. Oliver
Vol 13, No 51 (1979) Die invloed van die neo-marxistiese kultuuranalise op die Wêreldraad van Kerke en die Gereformeerde Kerke van Nederland Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 34, No 2 (2000) Die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) op die Teologiese Skool Burgersdorp Abstract PDF
P. Krüger
Vol 47, No 1 (2013) Die invloedsverlies van die kerk as geloofsgemeenskap op Christen adolessente se besluite rondom seksualiteit Abstract HTML EPUB XML PDF
Mathys J. Bornman
Vol 33, No 1 (1999) Die Johannesevangelie as herinnerings - boek Abstract PDF
W. C. Vergeer, F. J. van Rensburg
Vol 20, No 79 (1986) Die Kairos-dokument - Teologie of Ideologie? Abstract PDF
V. E. d'Assonville
Vol 22, No 88 (1988) Die Kategismusprediking in die krisis Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 4, No 15 (1970) Die kerk en die kommunisme, uitgangspunt en perspektief Abstract PDF
A. H. Murray
Vol 43, No 3 (2009) Die kerk en geregtigheid in die Matteusevangelie Abstract PDF
F. P. Viljoen
Vol 38, No 3 (2004) Die kerk en openbare beleidsvorming – ’n praktiese voorstel vir gereformeerde getuienis Abstract PDF
N. Vorster
Vol 16, No 63 (1982) Die kerk en ”sy” boodskap aan die wêreld van die een en twintigste eeu. Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 28, No 3 (1994) Die kerk in 'n nuwe konteks Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 11, No 41 (1977) Die kerk in die moderne wêreld – ’n diagnose Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 47, No 1 (2013) Die kerklied en kommunikasie deur woord en melodie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacoba H. van Rooy
Vol 17, No 67 (1983) Die kerkorde en die Heilige Skrif - ’n contradictio in terminis? Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 29, No 3 (1995) Die kerkregtelike toepassing van die reëls van 'natuurlike geregtigheid’ op grond van die Skrif Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 13, No 49 (1979) Die kerstening van strukture Abstract PDF
L. Floor
Vol 44, No 1 (2010) Die keuse van ’n model vir inhoudsanalise van preke oor armoede en aan armes as hoorders Abstract PDF
H.J.C. Pieterse
Vol 51, No 1 (2017) Die klassis en kerkvisitasie in drie kerkordes Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 40, No 4 (2006) Die kommunikatiewe struktuur in eietydse gereformeerde prediking – van liniêre na sirkulêre gang? Abstract PDF
F. W. de Wet
Vol 48, No 2 (2014) Die koninkryk van God as ’n kontekstueel-paradigmatiese sleutel vir Skrifberoep in die etiek Abstract HTML EPUB XML PDF
De Wet Saaiman
Vol 6, No 22 (1972) Die Koninkryk van God en die vernuwing van die samelewing volgens die Hebreërbrief Abstract PDF
F. Floor
Vol 25, No 2 (1991) Die konsep bely/belydenis in die Nuwe Testament Abstract PDF
F. J. van Rensburg
Vol 37, No 2 (2003) Die konsep van gelykheid in die lig van die Suid-Afrikaanse Grondwet (1996) en die Skrif Abstract PDF
N. Vorster
Vol 38, No 4 (2004) Die kontekstualisering van die Nuwe Testament binne ’n postmodernistiese paradigma: die skep van betekenis of die toepas van betekenis? Abstract PDF
S.P. van der Walt, G.J.C. Jordaan
Vol 12, No 47 (1978) Die koordinasie van die drie ampte met die oog op die uitbreiding van die koninkryk van God Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 29, No 1/2 (1995) Die korrektiewe aard van die Ou Testament en die betekenis daarvan vir teologiebeoefening Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 43, No 3 (2009) Die korrespondensie van J.J. Venter met H.A.L. Hamelberg: ontleding van ’n sendingbeskouing Abstract PDF
P. H. Fick
Vol 14, No 54 (1980) Die leer van Calvyn oor die sekerheid van die geloof Abstract PDF
P. J. Coetzee
Vol 1, No 4 (1967) Die lengte van ‘Dag’ in Genesis 1 Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 48, No 2 (2014) Die lewe en bydrae van ‘n getroue dienaar van die Here − Herrie van Rooy Details HTML EPUB XML PDF
Daniel F. Muller
Vol 12, No 47 (1978) Die lewe van die Christen in die wêreld van sosiaal-politiese spanninge Abstract PDF
K. S. van W. de Vries
Vol 33, No 4 (1999) Die lied in die erediens: Die rol wat dit gespeel het in die Afskeiding in 1859 in Suid-Afrika Abstract PDF
H.A. Louw
Vol 42, No 2 (2008) Die liggaam-van-Christus-metafoor: instrument vir die effektiewe uitvoering van die missionale opdrag Abstract PDF
J. M. Olwagen
Vol 15, No 57 (1981) Die liturgiese ontwikkeling in die G.K.S.A. ná 1946 Abstract PDF
J. J. v. d. Walt
Vol 23, No 92 (1989) Die Louw & Nida-Woordeboek Abstract PDF
J. Botha
Vol 28, No 1 (1994) Die mag van God volgens die belydenis van Daniël se vriende Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 36, No 4 (2002) Die mens wik maar God beskik? In gesprek met Adrio König oor sy eskatologiese, verbondsmatige voorsienigheidsleer Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 27 (1993) Die mensbeskouing van Calvyn Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 50, No 3 (2016) Die mensbeskoulike en samelewingsteoretiese vertrekpunte van ’n onbekende skrywer, toegespits op Hebreërs 10:38–39 Abstract HTML EPUB XML PDF
Sarel van der Walt
Vol 36, No 3 (2002) Die menslike embrio – ’n reg op lewe? ’n Voorlopige teologies-etiese beoordeling Abstract PDF
A.L. Rheeder
Vol 45, No 2/3 (2011) Die menswaardigheid van die menslike embrio: die debat tot dusver Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 40, No 4 (2006) Die messiaanse aard van psalms: hoe dit ’n Nuwe-Testamentiese lees, vertaling en omdigting van die psalms raak Abstract PDF
J. L. Helberg (emeritus)
Vol 45, No 2/3 (2011) Die messiaanse interpretasie van die psalms in enkele Antiocheense en Oos- Siriese psalmkommentare Abstract PDF
H.F. van Rooy
Vol 49, No 2 (2015) Die metafoor ‘julle is die tempel van God’ as ’n etiese kernmoment in ’n postmoderne leefwêreld Abstract HTML PDF XML EPUB
Pieter Maré
Vol 48, No 1 (2014) Die misleiding van Bevryding deur gebed Abstract HTML EPUB XML PDF
De Wet Saaiman
Vol 51, No 2 (2017) Die missionale kerk in informele behuisingsgemeenskappe Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter Verster
Vol 27, No 4 (1993) Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika - en Calvyn Abstract PDF
W. D. Jonker
Vol 11, No 40 (1977) Die naam ‘Dopper’ Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 15, No 57 (1981) Die na-oorlogse kerkregtelike ontwikkeling in die GKSA Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 13, No 51 (1979) Die na-oorlogse ontwikkeling van die Gereformeerde Kerken in Nederland Abstract PDF
G. P. L. v. d. Linde
Vol 50, No 1 (2016) Die Nederduitse Gereformeerde Kerkorde van 1962: Die Dordtse Kerkorde aangepas by die eise van ons dag? Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet Strauss
Vol 27, No 3 (1993) Die Nederlandse kerkvereniging (1892): die onderwysimplikasies vir Nederland en moontlik ook vir die RSA Abstract PDF
J. L. van der Walt
Vol 10, No 39 (1976) Die neo-marxisme in die moderne teologie en ons antwoord daarop Abstract PDF
L. Floor
Vol 19, No 75 (1985) Die Neo-Marxistiese Politieke Teologie Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 26, No 2 (1992) Die New Age beweging - oorsig en beoordeling Abstract PDF
P. J. de Bruyn
Vol 46, No 2 (2012) Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte in ’n prakties-teologiese wetenskapsbeskouing en -beoefening te verreken Abstract HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk, Fritz W. de Wet, Hennie J.C. Pieterse
Vol 45, No 1 (2011) Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van werklikheidsbeskouing in praktiesteologiese wetenskapsbeoefening uit te spel Abstract PDF
F.W. de Wet
Vol 45, No 4 (2011) Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese aspekte rakende ’n hermeneutiese benadering tot die Praktiese Teologie Abstract PDF
H.J.C. Pieterse
Vol 44, No 3/4 (2010) Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese vertrekpunte in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening Abstract PDF
F.W. de Wet, H.J.C. Pieterse
Vol 51, No 2 (2017) Die noodsaak van kulturele interaksie in Apologetiek: Handelinge 17:16-32 as motivering Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Erasmus, Henk Stoker
Vol 32, No 3 (1998) Die nuwe hemel en die nuwe aarde: dogmatiese en etiese oorwegings oor ’n aspek van die eskatologie Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 37, No 3 (2003) Die Nuwe Hervorming: verwagting of verydeling? Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 1, No 1 (1966) Die nuwe moraal Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 30, No 1 (1996) Die nuwe omdigting van die Psalms in Afrikaans as kreatiewe werk Abstract PDF
T. T. Cloete
Vol 16, No 61 (1982) Die Nuwe-Testamentiese Skrifopenbaring oor goddelike uitverkiesing Abstract PDF
J. C. van Rooy
Vol 33, No 2 (1999) Die oorsake van anti-Semitisme in die antieke heidenwêreld in en rondom die Nuwe-Testamentiese tydvak Abstract PDF
A. du Toit
Vol 6, No 21 (1972) Die oorsake vir die ontstaan en besondere aard van die Zion Christian Church Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 2, No 5 (1968) Die oorsprong van die Siriese Christendom Abstract PDF
H. S. Pelser
Vol 26, No 2 (1992) Die oorsprong van Israel volgens resente navorsing Abstract PDF
N. van der Westhuizen, H. Olivier
Vol 52, No 1 (2018) Die opbou van ’n missionale gemeente: ’n Verkenning van die invloed van Godsbegrip en liturgiese ervaring Abstract HTML EPUB XML PDF
Marthinus J. Jansen van Rensburg
Vol 37, No 4 (2003) Die openbaring van God – ’n retories-kritiese interpretasie van Romeine 1:18-32 Abstract PDF
E. Cornelius
Vol 5, No 20 (1971) Die openbaring van Johannes Abstract PDF
W. J. Snyman
Vol 6, No 21 (1972) Die Openbaring van Johannes. Die boek Openbaring self — die struktuur daarvan Abstract PDF
W. J. Snyman
Vol 37, No 1 (2003) Die Ou Testament in die Nuwe Testament: interpretasiemodelle Abstract PDF
S. Moyise
Vol 26, No 3 (1992) Die Ou Testament oor demone en die Satan Abstract PDF
W. Vosloo
Vol 18, No 72 (1984) Die Ou Testament oor menseregte Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 17, No 66 (1983) Die ouderling en toesig oor die lewe Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 46, No 1 (2012) Die owerheid se ingesteldheid ten opsigte van godsdiens: Die geskiktheid van die aktief-plurale opsie vir die toepassing van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Francois Muller
Vol 16, No 64 (1982) Die owerheidsinmenging met betrekking tot kerklike tughandelinge. Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 45, No 2/3 (2011) Die pastorale begeleiding van die aangenome kind met betrekking tot die Vaderskap van God Abstract PDF
G.A. Lotter, H.G. Hoepfner
Vol 4, No 14 (1970) Die pastorale benadering van die alkoholis Abstract PDF
A. P. C. Duvenage
Vol 46, No 2 (2012) Die pastorale terapeut as begeleier van ’n persoon met seksueel afwykende gedrag: ’n Hermeneutiese hoek Abstract HTML EPUB XML PDF
Stella D. Potgieter
Vol 32, No 2 (1998) Die Perfeksionisme: ’n apologetiese en etiese beoordeling Abstract PDF
S. G. Kemp, P. J. de Bruyn
Vol 47, No 1 (2013) Die persepsies en houdings van gelowige jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik Abstract HTML EPUB XML PDF
Rinee Pretorius, Christiaan A. Venter, Barend J. de Klerk
Vol 15, No 58 (1981) Die persoonlike toespitsing van die heil in die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
F. Buys
Vol 27 (1993) Die piëtistiese mensbeskouing (dualistiese model) Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) Die plek en funksie van die Heidelbergse Kategismus in ’n omkeerstrategie in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Abstract HTML EPUB XML PDF
Callie F.C. Coetzee
Vol 16, No 61 (1982) Die plek van geloofsekerheid in die prediking, pastorale sorg, Evangelisasie en sending in die lig van die verkiesing van God Abstract PDF
J. A. van Rooy
Vol 37, No 1 (2003) Die plek van jeugbediening binne gemeenteopbou Abstract PDF
J.A. Erasmus, B.J. de Klerk
Vol 23, No 91 (1989) Die pluriformiteitsleer van Abraham Kuyper Abstract PDF
W. D. Jonker
Vol 38, No 2 (2004) Die pneumatologiese lied: basisteoretiese perspektiewe (uit Romeine 8:1-27) en empiriese gegewens Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 6, No 22 (1972) Die posisie van die Helper in die sending Abstract PDF
I. J. van der Walt
Vol 10, No 39 (1976) Die post St. Bartholomeusnag-literatuur en die plurale tradisie in Suid-Afrikaanse staatsinstellings en protestantse kerke Abstract PDF
A. H. Murray
Vol 8, No 32 (1974) Die praktyk van kerkvisitasie Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 38, No 3 (2004) Die predikant as teiken – profiel van iemand wat emosionele wonde toedien Abstract PDF
S.F. Kruger
Vol 5, No 20 (1971) Die predikant en sy prediking en die gereformeerde getuienis in die verlede en hede Abstract PDF
G. P. C. van der Vyver
Vol 38, No 3 (2004) Die predikant wat houe uitdeel – die gemeente as teiken Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 28, No 3 (1994) Die predikant: bewaker of veranderingsagent in ’n tydperk van transformasie? Abstract PDF
A. V. Potgieter, P. M. Heyns, G. B. Roux
Vol 36, No 3 (2002) Die prediker as toeruster van die gemeente: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs Abstract PDF
F.P. Kruger, C.J.H. Venter
Vol 8, No 31 (1974) Die prediker en die prediking aan die hand van die gegewens uit die vraelys Abstract PDF
C. J. Malan
Vol 23, No 89 (1989) Die prediking oor die historiese stof van die Ou Testament Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 37, No 1 (2003) Die prediking van hoop aan getraumatiseerdes in die huisgesin van God. Prakties-teologiese perspektiewe in die lig van Hebreërs Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 10, No 37 (1976) Die Presbiter by Lukas en Paulus Abstract PDF
L. Floor
Vol 13, No 50 (1979) Die probleem van totale afskaffing Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 11, No 44 (1977) Die profetiese roeping van die kerk volgens die Skrif – ten opsigte van ons volkereverhoudinge Abstract PDF
J. C. Coetzee
Vol 41, No 4 (2007) Die Psalmboek van 2003 as bron van liturgiese verryking Abstract PDF
H. Jankowitz, D. Kruger
Vol 36, No 1 (2002) Die Psalms: soorte, funksie, aard en die omdigting van Psalm 131 Abstract PDF
C.J.A. Vos
Vol 29, No 4 (1995) Die Puriteine en hulle siening van seksualiteit Abstract PDF
P. J. de Bruyn
Vol 9, No 34 (1975) Die put uit die afgrond; Hospitaal Details PDF
S. J. van der Walt
Vol 2, No 7 (1968) Die Rede van Stefanus in Openbaringshistories Perspektief Abstract PDF
L. Floor
Vol 36, No 2 (2002) Die reg op lewe Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 18, No 70 (1984) Die regsposisie van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika Abstract PDF
G. Pienaar
Vol 18, No 71 (1984) Die regsposisie van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika Abstract PDF
G. Pienaar
Vol 39, No 3 (2005) Die regte en verantwoordelikhede van die homoseksuele persoon Abstract PDF
J. M. Koos Vorster
Vol 21, No 83 (1987) Die reisende prediker as profeet in die S.A. samelewing II (vervolg) Abstract PDF
J. L. Venter
Vol 29, No 1/2 (1995) Die relevansie van die gereformeerde teologie vir vandag Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 21, No 83 (1987) Die relevansie van die prediking vir tussenmenslike verhoudings in Suid-Afrika Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 32, No 1 (1998) Die relevansievlak(ke) van Galasiërs 3:28 vir die hedendaagse Suid-Afrikaanse samelewing Abstract PDF
F. J. van Rensburg
Vol 23, No 90 (1989) Die religieuse betekenis van die doop in die Gereformeerde Belydenisskrifte, veral in die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
H. Dijkstra, J. J. van der Walt
Vol 51, No 3 (2017) Die resepsie van die etiek van die Filemonbrief in drie vroeë Latynse kommentare Abstract HTML EPUB XML PDF
D.F. Tolmie
Vol 47, No 2 (2013) Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22) insake die opstanding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sedert 2000 (Deel 2) Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes W. Hofmeyr
Vol 47, No 2 (2013) Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22) insake die opstanding in die negentiende-eeuse Nederduitse Gereformeerde Kerk (Deel 1) Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes W. Hofmeyr
Vol 50, No 4 (2016) Die retoriese funksie van die wisselwerking tussen ’n profeet en sy gehoor in die boek Esegiël Abstract HTML EPUB XML PDF
H.F. (Herrie) van Rooy
Vol 27 (1993) Die rewolusionêre mensbeskouing (konflikmodel) Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 51, No 1 (2017) Die riglyn vir Christen etiek: Galasiërs 6:2 onder die loep Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus de Koning
Vol 23, No 90 (1989) Die rituaal rondom die doopbak Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 5, No 19 (1971) Die roeping tot Gereformeerde getuienis vandag, in woord en geskrif ten opsigte van politieke en maatskaplike gebiede Abstract PDF
D. C. S. van der Merwe
Vol 12, No 46 (1978) Die roeping tot sigbaarmaking van die katolisiteit van die kerk Abstract PDF
P. J. Pelser
Vol 22, No 85 (1988) Die roeping van die Gereformeerde Kerke in die Suid-Afrikaanse politiek Abstract PDF
K. Vorster
Vol 28, No 1 (1994) Die roeping van die onderwyser in die verbondsonderrig Abstract PDF
A. J. van Rooy
Vol 11, No 44 (1977) Die roeping van die predikant in die taak van die kerk t.o.v. volkereverhoudinge Abstract PDF
J. Postma
Vol 41, No 2 (2007) Die rol van die gemeente as geloofsgemeenskap in die begeleiding tot belydenisaflegging Abstract PDF
B. J. de Klerk, T. F. Dreyer
Vol 41, No 1 (2007) Die rol van die vader by veralgemeende angsversteuring Abstract PDF
A. Jordaan, J. Janse van Rensburg
Vol 39, No 3 (2005) Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking Abstract PDF
H. J.C. (Hennie) Pieterse
Vol 21, No 82 (1987) Die rondreisende prediker as profeet in die vroeg-Christelike Kerk: 'n eksegeties-openbaringshistoriese studie Abstract PDF
J. L. Venter
Vol 25, No 4 (1991) Die SATB - ’n moet vir teoloë Abstract PDF
A. D. Heckroodt
Vol 26, No 3 (1992) Die selfidentifikasie van Christus in die Boodskap aan Smirna Abstract PDF
A. H. Grové, F. J. van Rensburg
Vol 3, No 9 (1969) Die Sending en die kultuursituasie van die Bantoe Abstract PDF
I. J. Botha
Vol 11, No 41 (1977) Die sendingkonferensie van die G.E.S. te Kaapstad op 2–6 Augustus 1976 – ’n terugblik Abstract PDF
L. J. Botha
Vol 31, No 4 (1997) Die Siriese manuskrip 12t4 - ’n merkwaardige manuskrip uit die twaalfde eeu Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 16, No 61 (1982) Die skeiding tussen Christelike wetenskap en nie-Christelike wetenskap Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 9, No 33 (1975) Die Skopus van die Heilige Skrif Abstract PDF
H. Denkema
Vol 4, No 13 (1970) Die skrifbeskouing van die reformatore Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 47, No 1 (2013) Die skrifbeskouing van feministiese teoloë, in die besonder dié van Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – beoordeel in die lig van die gereformeerde teologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Alta E. Swart, Carel F.C. Coetzee
Vol 25, No 3 (1991) Die sogenaamde kategismuspreek - vanwaar, waarom en hoe? Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 20, No 79 (1986) Die sondeval se radikale invloed op die reg Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 33, No 4 (1999) Die sosiale en praktiese implikasies van 2 Korintiërs 6:14 vir Christene in Suid-Afrika Abstract PDF
G.J.C. Jordaan
Vol 40, No 2 (2006) Die sosio-historiese en sosio-linguistiese aspekte van die leksikale veranderings van die 1936- en 2001-psalmomdigtings Abstract PDF
S. van Helden, A. E. Coetzee
Vol 29, No 1/2 (1995) Die spektrum en dinamiek van die Gereformeerde teologie Abstract PDF
F. N. Lion-Cachet
Vol 33, No 2 (1999) Die spiritualiteit van die bedienaar met verwysing na sy toerustingstaak Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 52, No 1 (2018) Die status en plek van die Drie Formuliere van Eenheid in twee Suid-Afrikaanse gereformeerde kerke Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 36, No 1 (2002) Die strategiese funksie van die Christus-himne in Kolossense 1:13-20 Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 6, No 23 (1972) Die stryd rondom die leer aangaande die Triniteit met besondere verwysing na die vierde en twintigste eeue Abstract PDF
P. W. Bingle
Vol 9, No 35 (1975) Die Swart Teologie Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 50, No 3 (2016) Die teks van die Bybel: Hermeneutiek, uitleg en interpretasie Abstract HTML EPUB XML PDF
Douw G. Breed
Vol 49, No 1 (2015) Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules Abstract HTML EPUB XML PDF
Albert J. Coetsee, Gert J.C. Jordaan
Vol 3, No 12 (1969) Die Teologiese Skool te Burgersdorp 1869—1905 Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 43, No 1 (2009) Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde Abstract PDF
N. Vorster
Vol 26, No 2 (1992) Die teosofie as voorloper van die New Age - beweging Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 32, No 1 (1998) Die toerustingstaak van die Gereformeerde predikant: ’n praktiese bedieningsmodel Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 52, No 1 (2018) Die Tora as die sleutel tot die verstaan van die verhouding tussen God en mens: ’n Verbondsmatig-Christologiese perspektief Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus de Wit De Koning
Vol 17, No 65 (1983) Die tug oor ampsdraers Abstract PDF
J. Visser
Vol 20, No 80 (1986) Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886 Abstract PDF
J. Visser
Vol 2, No 6 (1968) Die Tweede Vatikaanse Konsilie Abstract PDF
Editorial Office
Vol 13, No 52 (1979) Die tweeterreineleer van natuur en bonatuur Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 40, No 4 (2006) Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: respons op die artikel van Gerrie Snyman Abstract PDF
Fika J. van Rensburg
Vol 47, No 1 (2013) Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n Teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2) Abstract HTML EPUB XML PDF
J.H. van Wyk
Vol 3, No 11 (1969) Die verandering van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis in Nederland in 1905: Progressie of regressie? Abstract PDF
D. C. S. van der Merwe
Vol 17, No 66 (1983) Die verbond - van Ou Testament na Nuwe Testament Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 27, No 1 (1993) Die verbondsverhouding as basis vir klag en lof in Psalm 42 en 43 Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 17, No 67 (1983) Die verhouding doop en geloof Abstract PDF
L. Floor
Vol 36, No 2 (2002) Die verhouding tussen dogmatiek en etiek in die teologie van J.A. Heyns Abstract PDF
S.A. Strauss
Vol 24, No 1 (1990) Die verhouding tussen indikatief en paraklese in die brief aan die Efesiërs Abstract PDF
G. J. C. Jordaan
Vol 24, No 2 (1990) Die verhouding tussen indikatief en paraklese in die Nuwe Testament, toegelig vanuit die eerste brief aan die Tessalonisense Abstract PDF
L. Floor
Vol 15, No 59 (1981) Die verhouding tussen kerk en staat by Calvyn in kerkhistoriese perspektief Abstract PDF
F. Buys
Vol 26, No 4 (1992) Die verhouding tussen land en ekumene in die Ou Testament en die betekenis daarvan vir vandag Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 37, No 2 (2003) Die verhouding tussen openbaring, dogmavorming en doksa-uiting in die himniese stof van die Nuwe Testament Abstract PDF
J.P. Bingle, B.J. de Klerk
Vol 50, No 2 (2016) Die verhouding tussen ouer en jonger geslagte in die Nuwe Testament: ’n Filologiese studie Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie Goede
Vol 40, No 1 (2006) Die verhouding tussen Psalm 1 (en 2) en die ander psalms oor vyande Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 35, No 4 (2001) Die verhouding tussen Psigologie en Praktiese Teologie – aspekte van die onderlinge waarde van dié verhouding Abstract PDF
S.F. Kruger, C.J.H. Venter
Vol 7, No 26 (1973) Die verhouding tussen Verbond en Koninkryk by Paulus – ’n Terreinverkenning Abstract PDF
P. J. Buys
Vol 25, No 1 (1991) Die verhouding van belydenis tot Openbaring in die boek Jesaja Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 4, No 14 (1970) Die verhouding van Gen. 1 en Gen. 3 in die koninkryksbeskouing Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 18, No 69 (1984) Die verhouding van Ou en Nuwe Testament Abstract PDF
L. Floor
Vol 9, No 34 (1975) Die verhouding van regverdiging en heiliging in die moderne teologie Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 17, No 67 (1983) Die verhouding verbond, besnydenis en doop Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 25, No 2 (1991) Die verklaring van die Tien Gebooie volgens die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
P. J. de Bruyn
Vol 8, No 29 (1974) Die versoening by Paulus Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 46, No 2 (2012) Die vier Nicaanse merktekens van die kerk as rigtingwysers in ‘n ekklesiologiese diskoers Abstract HTML EPUB XML PDF
M. Etienne Schalekamp, Ben J. de Klerk
Vol 31, No 4 (1997) Die voorkoms en betekenis van gebede in die Ou Testament Abstract PDF
E. J. Smit
Vol 47, No 1 (2013) Die voorsienigheidsleer vanuit die gereformeerde belydenisskrifte teenoor Adrio König se voorsienigheidsleer – ’n Dogma-historiese beoordeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Morné Diedericks, Carel F.C. Coetzee
Vol 40, No 4 (2006) Die voorskrifte in 1 Timoteus 2:8-15 soos geïnterpreteer vanuit die breër tekstuele konteks van 1 Timoteus Abstract PDF
Douw G. Breed
Vol 11, No 42 (1977) Die vraag na ’n nuwe belydenis, met besondere verwysing na die ‘Proeve’ Abstract PDF
P. J. Coetzee
Vol 8, No 32 (1974) Die vraag na ’n nuwe belydenisskrif Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 25, No 2 (1991) Die vroeë belydenisse aangaande Jesus in die Nuwe Testament Abstract PDF
G. J. C. Jordaan
Vol 14, No 53 (1980) Die vrou in die kerkgeskiedenis Abstract PDF
A. Boeseken
Vol 43, No 2 (2009) Die waarde van menswaardigheid in die bioetiek Abstract PDF
A. L. Rheeder
Vol 48, No 1 (2014) Die Waarderende Ondersoek-aanpak as nuttige instrument vir verandering Abstract HTML EPUB XML PDF
Sophia van Helden
Vol 22, No 86 (1988) Die werk van die Heilige Gees in die opbou van die kerk volgens Handelinge Abstract PDF
A. G. S. Venter
Vol 16, No 63 (1982) Die werk van die Heilige Gees in die teologiese denke van Andrew Murray. Abstract PDF
C. Coetzee
Vol 17, No 66 (1983) Die werk van die Heilige Gees in skepping en herskepping. Abstract PDF
G. D. Kruger
Vol 39, No 3 (2005) Die werk van die Heilige Gees volgens 2 Korintiërs en die moontlike pastorale implikasies daarvan Abstract PDF
G. A. George Lotter
Vol 47, No 2 (2013) Die wet is evangelie: Die Heidelbergse Kategismus steeds aktueel na 450 jaar Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet Strauss
Vol 28, No 2 (1994) Die wisselwerking tussen profeet en gehoor in die boek Esegiël Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 29, No 1/2 (1995) Die Woord in die werklikheid Wetenskapsteoretiese perspektiewe op Diakoniologie Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 2, No 8 (1968) Die Woord van God Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 38, No 4 (2004) Die Woord van God – toepaslik preek of toepaslik maak? ’n Homiletiese ondersoek Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 28, No 4 (1994) Die ‘godsbegrip van die Afrikaner’ met verwysing na Die kreef raak gewoond daaraan van André P. Brink Abstract PDF
P. Verster
Vol 4, No 16 (1970) Die ‘ruimte-vlug van die verdowingsdekade’ Abstract PDF
P. C. Snyman (W. J.-sn.)
Vol 2, No 6 (1968) Die ‘Woes en Leeg’ en die ‘Dag’ Abstract PDF
S. du Toit
Vol 3, No 10 (1969) Die ‘woes en leeg’ en die ‘dag’ Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 42, No 2 (2008) Die “kerklike gesag” van kerkvergaderings soos in die kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Abstract PDF
P. J. Strauss
Vol 24, No 3 (1990) Direktiewe by morele reuses Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) Discerning Calvin’s pastoral care from his letters Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 40, No 1 (2006) Diskoerse oor heling in ’n narratief- pastorale benadering Abstract PDF
Julian Müller, Jaco Putter
Vol 14, No 53 (1980) Diskussie Abstract PDF
S. H. Solomons
Vol 13, No 52 (1979) Diskussie Abstract PDF
D. Fourie
Vol 2, No 8 (1968) Diskussie Abstract PDF
Editorial Office
Vol 5, No 20 (1971) Diskussie Details PDF
L. Roeleveld
Vol 6, No 24 (1972) Diskussie Details PDF
F. Buys
Vol 7, No 26 (1973) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 65 (1983) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 67 (1983) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 70 (1984) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 18, No 72 (1984) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 19, No 76 (1985) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 20, No 77 (1986) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 20, No 79 (1986) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 21, No 83 (1987) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 22, No 86 (1988) Diskussie Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 1 Abstract PDF
Editorial Office
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 2 Abstract PDF
Editorial Office
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 3 Abstract PDF
Editorial Office
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 4 Abstract PDF
Editorial Office
Vol 16, No 62 (1982) Diskussie met J. C. Kruger: Die begrippe Details PDF
J. v.V. du Plessis
Vol 16, No 62 (1982) Diskussie met Loader, J. A.: Die Christusprediking van die Ou Testament, (In Die Skriflig, Junie 1981) Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 55 (1980) Diskussie oor die Kerklied Abstract PDF
T. G. van Wyk
Vol 12, No 46 (1978) Diskussie oor die millenium en die herstel van Israel Abstract PDF
J. J. Engelbrecht van Waverley
Vol 14, No 55 (1980) Diskussie oor Kerk en Kerkverband Abstract PDF
D. Fourie
Vol 10, No 37 (1976) Diskussie: ‘Kerk en Pers’ Details PDF
M. A. Kruger
Vol 49, No 1 (2015) Divine empowerment: The Holy Spirit and church revitalisation Abstract HTML EPUB XML PDF
Brian A. DeVries
Vol 50, No 2 (2016) Divine love in the letter to the Romans Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 46, No 1 (2012) Do the prophetic and reformist approaches in Christian ethics exclude one another? A responsibility ethics attempt at reconciliation Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Etienne de Villiers
Vol 36, No 4 (2002) Doel van 1 en 2 Tessalonicenzen: Meer overeenkomst dan verschil Abstract PDF
D. Visser, F.P. Viljoen, F.J. van Rensburg
Vol 51, No 3 (2017) Doelmatige herhaling, veral deur chiasmes, in die literêre narratiewe gang van die Johannesevangelie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan du Rand
Vol 36, No 2 (2002) Does dogma have a future? Abstract PDF
C.J. Wethmar
Vol 50, No 1 (2016) Does the New Testament support Christian Zionism? Abstract HTML EPUB XML ERRATUM PDF
Philip La Grange Du Toit
Vol 27, No 2 (1993) Dogmatische aspecten van het voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in 1892 - Enkele notities Abstract PDF
W. van't Spijker
Vol 44, No 3/4 (2010) Doing trinitarian theology: primary references to God and imagination Abstract PDF
R. Venter
Vol 21, No 81 (1987) Doleansie 100 jaar gelede Abstract PDF
V. E. d'Assonville
Vol 51, No 3 (2017) Domestic and public violence in Chrysostom’s community Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie F. Stander
Vol 23, No 90 (1989) Doop en wedergeboorte Abstract PDF
S. Venter, J. J. van der Walt
Vol 1, No 3 (1967) Dr. J. D. du Toit en die onderwys Abstract PDF
J. Chr. Coetzee
Vol 28, No 4 (1994) Dr. J.G. Geelkerken as kontroversis (1920-1926) Abstract PDF
G. L. Kruger
Vol 17, No 67 (1983) Droom en Werklikheid Details PDF
Editorial Office
Vol 23, No 92 (1989) Ds. Jan Lion Cachet as sendingman Abstract PDF
H. A. Louw
Vol 48, No 1 (2014) Duursaamheid en verandering in die offers van die ou en die nuwe verbond (Hebreërs 9) Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries H. Snyman
Vol 53, No 1 (2019) Ecclesiola in ecclesia in Brazil from a missio Dei perspective: An autoethnographic case study of four Presbyterian churches in Brazil Abstract HTML EPUB XML PDF
Phillipus J. Buys, Edilson B. Nogueira
Vol 42, No 3 (2008) Economic sanctions: an ethical primer Abstract PDF
H. J.G. Zandman
Vol 51, No 1 (2017) Ecumenical reflections on the undeniable influence of the Reformation on the South African society Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze
Vol 44, No 1 (2010) Editorial Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 44, No 3/4 (2010) Editorial Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 44 (2010) Editorial Details PDF
Editorial Office
Vol 43, No 1 (2009) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 43, No 2 (2009) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 43, No 3 (2009) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 43, No 4 (2009) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 42, No 1 (2008) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 42, No 2 (2008) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 42, No 3 (2008) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 42, No 4 (2008) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 41, No 1 (2007) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 41, No 2 (2007) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 41, No 3 (2007) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 41, No 4 (2007) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 40, No 1 (2006) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 40, No 2 (2006) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 40, No 3 (2006) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 40, No 4 (2006) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 39, No 1 (2005) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 39, No 4 (2005) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 38, No 1 (2004) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 38, No 2 (2004) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 38, No 3 (2004) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 38, No 4 (2004) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 37, No 1 (2003) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 37, No 3 (2003) Editorial Abstract PDF
P. Krüger
Vol 37, No 4 (2003) Editorial Abstract PDF
G. Jordaan
Vol 36, No 4 (2002) Editorial Abstract PDF
F.J. van Rensburg
Vol 35, No 2 (2001) Editorial Abstract PDF
Editorial Office
Vol 34, No 1 (2000) Editorial Abstract PDF
A. van Wyk
Vol 34, No 3 (2000) Editorial Abstract PDF
A. Van Wyk
Vol 49, No 3 (2015) Editorial foreword Abstract HTML EPUB XML PDF CORRIGENDUM
Gert Breed
Vol 49, No 2 (2015) Editorial foreword Abstract HTML EPUB XML PDF
Fika Janse van Rensburg, D. Francois Tolmie
Vol 50, No 2 (2016) Editorial foreword Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Vorster
Vol 51, No 3 (2017) Editorial foreword Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan Joubert
Vol 52, No 2 (2018) Editorial Foreword Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes Smit
Vol 45, No 4 (2011) Editorial Reviews Abstract PDF
Editorial Office
Vol 39, No 2 (2005) Editorial Reviews Abstract PDF
Editorial Office
Vol 39, No 3 (2005) Editorial Reviews Abstract PDF
Editorial Office
Vol 51, No 2 (2017) Editorial: Sarel van der Merwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze
Vol 48, No 1 (2014) Educating Anglicans: A case study investigating group work in the Church of England Abstract HTML EPUB XML PDF
Roger Grainger
Vol 51, No 1 (2017) Education and theology: Two partners needing each other Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 45, No 2/3 (2011) Een blauwdruk voor de toekomst, Efeziërs 1:9-10 Abstract PDF
L. Floor
Vol 28, No 4 (1994) Een of meer bekers by die instellingsnagmaal? ’n Verkenning Abstract PDF
A. H. Grové
Vol 50, No 3 (2016) Een slachtoffer heeft JHWH in het Noorderland (Jer 46:10) Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik G.L. (Eric) Peels
Vol 9, No 36 (1975) Een therapeutisch ethische toetsing van sensitivity training, de totale bevrijding van alle moeite, zorg en pijn Abstract PDF
J. E. de Vries
Vol 49, No 1 (2015) Een uitdagende studie Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Kommers
Vol 52, No 2 (2018) Een verkennend onderzoek naar de receptie van een anti-hiërarchisch beginsel in Nederlandse kerkorden van het gereformeerde type Abstract HTML EPUB XML PDF
Klaas-Willem de Jong
Vol 17, No 65 (1983) Eenheid in Sy verskeidenheid: Galasiers 3 : 26-29; Handelinge 2 : 4 & 11(b) Abstract PDF
C. D. Jaftha
Vol 31, No 3 (1997) Eerlik met God in die krisisuur Abstract PDF
H. Olivier, P. Swanepoel
Vol 48, No 1 (2014) Effective Youth Ministry: Embracing a family-orientated approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Philippa Strong
Vol 49, No 3 (2015) Effective Youth Ministry: Theology-driven in a Cultural Context Abstract HTML EPUB XML PDF
Philippa Strong
Vol 35, No 1 (2001) Effektiwiteit en produktiwiteit in die Christen se lewe, werk en besigheid in die lig van Matteus 25:14-30 Abstract PDF
J.L. van der Walt, F.J. van Rensburg
Vol 16, No 62 (1982) Egskeiding as pastorale probleem met besondere verwysing na die nuwe egskeidingswetgewing Abstract PDF
C. J. H Venter
Vol 51, No 1 (2017) Einstein the deist and Flew the theist viewed from a Christian perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 31, No 1/2 (1997) Eko-etiek en die Christen Abstract PDF
P. G. W. du Plessis
Vol 49, No 2 (2015) Eksegese en prediking: Romeine 7:14−25 as toetsgeval Abstract HTML EPUB XML PDF
Hermie C. Van Zyl
Vol 1, No 2 (1967) Eksistensialisme: ’n Vals sleutel vir die prediking Abstract PDF
V. E. d’Asssonville
Vol 47, No 1 (2013) Ekumeniese kerkreg: Die aangewese weg? Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter J. Strauss
Vol 40, No 1 (2006) Ekumenisiteit as ’n Skrifgefundeerde raamwerk vir kerklike eenheid – ook op die gebied van sendingwerk Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 47, No 2 (2013) Elements of the universe in Philo’s De Vita Mosis: Cosmological theology or theological cosmology? Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J. Steyn
Vol 28, No 2 (1994) Elia in die boek Maleagi Abstract PDF
E. J. Smit
Vol 49, No 2 (2015) Embracing a vision of the New Jerusalem (Rv 21:1−22:5) to impact on life and society Abstract HTML EPUB XML PDF
Martin H. Pohlmann
Vol 51, No 3 (2017) Embracing obscurity: The enigmatic walk of the Son of God in Mark Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan Joubert
Vol 44, No 1 (2010) Enkele aspekte met betrekking tot die gereformeerde erediens en kerklied in ’n multikulturele Suid-Afrika Abstract PDF
E.J. Smit
Vol 2, No 7 (1968) Enkele Gedagtes oor die Nuwe Teologie soos beoefen deur Gereformeerde Teoloë Abstract PDF
G. P. L. van der Linde
Vol 15, No 58 (1981) Enkele gesigspunte met betrekking tot die Nuwe vertaling van die N.T. eksegeties benader Abstract PDF
J. V. V. du Plessis
Vol 11, No 44 (1977) Enkele opmerkings oor ’n paar sake van die eskatologie n.a.v. Die millenium en die herstel van Israel geskryf deur ds. J. J. Engelbrecht Abstract PDF
D. H. P. Wijnbeek
Vol 28, No 4 (1994) Enkele Ou-Testamentiese perspektievve en die betekenis daarvan vir die bediening van die gemeente Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 1, No 4 (1967) Enkele Skrifgegewens oor die Diakensamp – Handelinge 6 en die Diakenskamp Abstract PDF
Editorial Office
Vol 50, No 2 (2016) Ensiklopedie van die Evangelie van Matteus: Transtekstuele eggo’s Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. van Aarde
Vol 48, No 1 (2014) Equipping lay facilitators to support emotionally wounded children in Africa by means of healing communities Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk Coetsee, Jan Grobbelaar
Vol 33, No 4 (1999) Equipping the congregation by means of preaching: Paul’s sermon at Miletus (Acts 20:17-38) – perspectives for the South African context Abstract PDF
H.K. Kim, C.J.H. Venter
Vol 51, No 1 (2017) Equipping the poorest of the poor to become agents of community transformation: A case study of milk as a catalyst in Burundi Abstract HTML EPUB XML PDF
Timothy A. van Aarde
Vol 51, No 1 (2017) Erratum: Does the New Testament support Christian Zionism? Abstract PDF
Philip La Grange Du Toit
Vol 49, No 1 (2015) Eschatological hope in Haggai: A homiletic reading Abstract HTML EPUB XML PDF
Bob Wielenga
Vol 50, No 1 (2016) Eschatology in Malachi: The emergence of a doctrine Abstract HTML EPUB XML PDF
Bob Wielenga
Vol 46, No 1 (2012) Esegiël 33 as wentelpunt in die boek van Esegiël Abstract HTML EPUB XML PDF
Herrie F. van Rooy
Vol 26, No 2 (1992) Eskatologie en utopie. Bybelse en New Age - toekomsverwagting Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 43, No 2 (2009) Ethical decision-making: the doctrine of sin and grace Abstract PDF
S. P. Giles
Vol 31, No 1/2 (1997) Etiek en irenologie: ’n teologies-etiese besinning oor vrede Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 21, No 81 (1987) Etiek en menseregte Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 31, No 1/2 (1997) Etiek en Ou Testament. ’n Kritiese bespreking van Bybelse grondslae vir moderne etiese vraagstukke Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 13, No 50 (1979) Etiek — Wetenskap van relasies Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 48, No 2 (2014) Etiese perspektiewe op haatspraak in die lig van die derde gebod Abstract HTML EPUB XML PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
Vol 46, No 1 (2012) Eutanasie as vrywillige keuse deur persone met demensie, met verwysing na die praktyk in Nederland – ’n voorlopige teologies-etiese beoordeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Adriaan L. Rheeder
Vol 11, No 44 (1977) Evaluering van ons volkereverhoudingssituasie in die huidige tydsgewrig Abstract PDF
J. H. Coetzee
Vol 19, No 73 (1985) Evangelizesthai (om te Evangeliseer) en verwante woorde in die NT Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 46, No 1 (2012) Evolutionary theory, human uniqueness and the image of God Abstract HTML XML EPUB PDF
Gijsbert van den Brink
Vol 52, No 1 (2018) Exodus of clergy: ‘When the fight is just not worth it anymore’ – The role of conflict in responding to the call Abstract HTML EPUB XML PDF
Shaun Joynt
Vol 48, No 1 (2014) Exploring biblical reformational theology as a normative perspective for Christian psychology Abstract HTML EPUB XML PDF
Rudy A. Denton
Vol 51, No 1 (2017) Expository preaching from the Psalms Abstract HTML EPUB XML PDF
Herculaas F. van Rooy
Vol 48, No 1 (2014) External cultic tradition and internal ethical purity in Matthew 15 Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 50, No 1 (2016) Fellowship at orita: A critical analysis of the leadership crisis in the Assemblies of God, Nigeria Abstract HTML EPUB XML PDF
Williams O. Mbamalu
Vol 43, No 4 (2009) Feminist interpretation in the context of reformational theology: a consideration Abstract PDF
C. Nunes, H. J.M. van Deventer
Vol 19, No 75 (1985) Feministiese teologie Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 47, No 1 (2013) Fighting corruption – a philosophical approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Schalk W. Vorster
Vol 47, No 1 (2013) Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Kruger
Vol 25, No 4 (1991) Finansiële aspekte van gemeentes van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika: ’n empiriese ondersoek Abstract PDF
D. S. Lubbe, J. Lubbe
Vol 50, No 1 (2016) Finding the lost years of Jesus ... or not Abstract HTML EPUB XML PDF
Joseph J. de Bruyn
Vol 48, No 2 (2014) Five brave pagan women in the work of Tertullian Abstract HTML EPUB XML PDF
Marianne R. Dircksen, Beate Britz
Vol 44, No 1 (2010) Flows of worship in the network society: liminality as heuristic concept in Practical Theology beyond action theory Abstract PDF
M. Barnard
Vol 49, No 1 (2015) Focus on the world: The Keswick Convention and mission Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan (Hans) Kommers
Vol 39, No 1 (2005) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 39, No 2 (2005) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 35, No 1 (2001) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 25, No 2 (1991) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 25, No 3 (1991) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 25, No 4 (1991) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 26, No 1 (1992) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 26, No 2 (1992) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 26, No 3 (1992) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 26, No 4 (1992) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 27, No 1 (1993) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 27, No 2 (1993) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 27, No 3 (1993) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 28, No 1 (1994) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 28, No 2 (1994) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 28, No 3 (1994) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 28, No 4 (1994) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 30, No 1 (1996) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 30, No 2 (1996) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 30, No 3 (1996) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 30, No 4 (1996) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 31, No 1/2 (1997) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 31, No 4 (1997) Fokus Abstract PDF
E. J. Smit
Vol 32, No 3 (1998) Fokus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 40, No 2 (2006) Fokus/Focus Abstract PDF
Editorial Office
Vol 49, No 1 (2015) Forgiveness: A Christocentric perspective Abstract PDF HTML XML EPUB
Francois P. Möller
Vol 52, No 2 (2018) Freedom of religion: From the Church Order of Dordt (1619) to South Africa (2018) Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter Coertzen
Vol 53, No 1 (2019) Friendship as a Theological Model: Bonhoeffer, Moltmann and the Trinity Abstract HTML EPUB XML PDF
Manitza Kotze, Carike Noeth
Vol 39, No 1 (2005) From Chrysostom to Luther: The roots of magisterial office in Martyr Vermigli’s political theology Abstract PDF
Andries W.G. Raath
Vol 44 (2010) From Noyon to Geneva Abstract PDF
W.A. Dreyer
Vol 47, No 2 (2013) From reformation to counter-reformation to further reformation: A picture of the anti-Roman background of the Heidelberg Catechism Abstract HTML EPUB XML PDF
Erik van Alten
Vol 50, No 4 (2016) Fulfilled through the prophets Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul R. McCuistion
Vol 48, No 1 (2014) Fulfilment of righteousness: Historical and ontological perspective of Matthew 3:15 Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul R. McCuistion, Colin Warner, Francois P. Viljoen
Vol 49, No 2 (2015) Fulfilment of Scripture and Jesus’ Teachings in Matthew Abstract HTML EPUB XML PDF
R. Alan Culpepper
Vol 48, No 2 (2014) Function of space in Daniel 1 Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 36, No 4 (2002) Fundamentalisme en kritisisme: Nadenke oor Skrifbeskouing en Skrifverklaring – van Augustinus tot Bultmann Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 47, No 1 (2013) Funny Bone finds a home: A musical featuring the Body of Christ Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin Gallaher Branch
Vol 19, No 76 (1985) Futurologie en Rekenaarwetenskap Abstract PDF
D. Steyn
Vol 50, No 2 (2016) Galen and his treatise on grief Abstract HTML EPUB XML PDF
John T. Fitzgerald
Vol 38, No 4 (2004) Gebed in die lewe van Jesus volgens die Lukas-evangelie Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 34, No 4 (2000) Gebed in die Ou en Nuwe Testament: ’n Vergelykende studie Abstract PDF
D.F. O’Kennedy
Vol 46, No 2 (2012) Gebedsterapie in die verwerking van traumageheue Abstract HTML EPUB XML PDF
Amanda L. du Plessis, Barend J. de Klerk
Vol 31 (1997) Gebruiksaanwysing Details PDF
W. C. Vergeer
Vol 26, No 1 (1992) Gedagtes oor die wese van (verbonds)prediking Abstract PDF
D. Postma
Vol 19, No 74 (1985) Gedagtes rondom Lukas se berig van die instelling van die Nagmaal - Lukas 22:14—22. Abstract PDF
J. H. Petzer
Vol 5, No 19 (1971) Gedragspraktyke t.o.v. die eenheidstruktuur: Skrif-belydenisskrifte-ondertekenings-formuliere/kerk in die nuwe Gereformeerde teologie in Nederland Abstract PDF
F. W. Buytendach
Vol 39, No 4 (2005) Geïntegreerdheid van die psalms volgens die verband tussen Psalm 1 (en 2) en die res van die psalms Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 39, No 3 (2005) Geleentheidswoord Ons tyd – ’n tyd vir verwondering? Abstract PDF
Editorial Office
Vol 16, No 63 (1982) Geliefdes, bly en arbei in die liefde van God Details PDF
Editorial Office
Vol 47, No 2 (2013) Geloof en kennis in die Heidelbergse Kategismus Abstract HTML EPUB XML PDF
Sarel P. van der Walt
Vol 35, No 1 (2001) Geloof en wete(-nskap) In gesprek met Ben du Toit Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 35, No 3 (2001) Geloof, etnisiteit en kontekstualiteit: ’n Ondersoek na hulle relasie en relevansie vir kerk- en Christenwees Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) Geloofsmomente wat van God se genade getuig Details HTML EPUB XML PDF
Hendrik Goede
Vol 34, No 3 (2000) Geloofsverryking te midde van moreel-etiese verwarring in die lig van die kenmotief in 2 Petrus 1:5-7 Abstract PDF
D.G. Breed, G.J.C. Jordaan
Vol 34, No 4 (2000) Geloofsvolharding en moreel-etiese agteruitgang in die lig van die kenmotief in 2 Petrus 1:8-11 Abstract PDF
D.G. Breed, G.J.C. Jordaan
Vol 39, No 3 (2005) Geloofsvolwassenheid en Christelike spiritualiteit binne die knyptang van prestasiedruk tydens vroegbejaardheid Abstract PDF
D. J. (Daniël) Louw
Vol 47, No 1 (2013) Gelowiges wat vrae vra Details HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 51, No 1 (2017) Gendered character of barrenness in an African context: An African pastoral study Abstract HTML EPUB XML PDF
Magezi E. Baloyi
Vol 12, No 45 (1978) Genesis 1-3 en die Hedendaagse Gesagskrisis Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 40, No 3 (2006) Genesis 2 en 3 in 1 Timoteus 2: ’n motivering vir gedrag in die erediens, die gewone lewe of die huwelik? Abstract PDF
Douw G. Breed
Vol 38, No 2 (2004) Genesis 20: A literary template for the prophetic tradition Abstract PDF
R.G. Branch
Vol 48, No 2 (2014) Genesis 3:15 in Suid-Afrikaanse konteks Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul P. Krüger
Vol 40, No 1 (2006) Genetiese manipulasie as selektiewe voortplanting – ’n voorlopige teologies- etiese beoordeling Abstract PDF
A. L. Rheeder, J. M. Vorster
Vol 30, No 3 (1996) Gereformeerde gemeente-opbou? Abstract PDF
J. L. du Plooy, C. J. H. Venter
Vol 18, No 70 (1984) Gereformeerde kerkbegrip en kerklidmaatskap Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 5, No 19 (1971) Gereformeerde prediking: Dialekties of apodikties? Abstract PDF
V. E. D'Assonville
Vol 33, No 3 (1999) Gereformeerde spiritualiteit as korporatiewe spiritualiteit Abstract PDF
J.W. Oostenbrink, G.A. Lotter
Vol 24, No 4 (1990) Gereformeerde teologiese opleiding en die toekoms Abstract PDF
J. J. Kritzinger
Vol 24, No 3 (1990) Gereformeerde teologiese opleiding vir Afrika in die een-en-twintigste eeu Abstract PDF
K. van Rooy
Vol 21, No 81 (1987) Gereformeerde Theologie in Zuid-Afrika Abstract PDF
K. H. Groot
Vol 7, No 27 (1973) Geregtigheid en liefde in ons volkereverhoudinge Abstract PDF
J. H. Coetzee
Vol 41, No 2 (2007) Gesindheid as kommunikasiesteurnis (“geruis”) in die prediking: basisteoretiese perspektiewe vanuit die gelykenis van die saaier (Lukas 8:4-15) Abstract PDF
A. P. du Preez, C. J.H. Venter
Vol 27, No 2 (1993) Geskiedenis en gesigshoek met besondere verwysing na die rol van die profete in Kronieke Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 3, No 9 (1969) Geskiedenis van die Diakenamp tot voor die Reformasie Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 11, No 40 (1977) Geskiedenisgod of God van die geskiedenis? Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 51, No 1 (2017) Gesprek met God as die lewende Heer in gebed Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie J.C. Pieterse
Vol 27, No 1 (1993) Gesprek oor ons moraliteitskrisis Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 49, No 2 (2015) Geweld en geweldloosheid in Openbaring Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 34, No 3 (2000) Gewetebinding, Calvyn en die viering van die Nagmaal Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 53, No 3 (2019) Gisbertus Voetius (1589–1676): Some perspectives on his influence on developments in the South African Dutch Reformed Church’s missiology and mission practice Abstract HTML EPUB XML PDF
Gideon van der Watt
Vol 50, No 1 (2016) Global bioethics and human rights in an African context: A reformed theological discourse on global bioethics as a new human rights ethos Abstract HTML EPUB XML PDF
A.L. Rheeder
Vol 52, No 1 (2018) Globalisation of missions: An exegesis on the Great Commission (Mt 28:18–20) Abstract HTML EPUB XML PDF
Mookgo S. Kgatle
Vol 38, No 2 (2004) Globalisering: die nuwe gees van die 21ste eeu? Abstract PDF
B.J. van der Walt
Vol 42, No 2 (2008) Gnosticism, church unity and the Nicene Creed Abstract PDF
C. F.C. Coetzee
Vol 47, No 2 (2013) God and the world in the epistles of Paul Abstract HTML EPUB XML PDF
Michael Wolter
Vol 30, No 3 (1996) God as friendly patron: Reflections on Isaiah 5:1-7 Abstract PDF
H. Olivier
Vol 31, No 3 (1997) God en genot Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) God nearby and God far away − Stephen Charnock on divine attributes Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan Hoek
Vol 49, No 1 (2015) God se antwoord op geweld en land in Deuteronomium Abstract HTML EPUB XML PDF
J.L. Helberg, Chris Van der Walt
Vol 26, No 2 (1992) God se nuwe wereld as antwoord op die New Age - beweging Abstract PDF
G. J. C. Jordaan
Vol 21, No 83 (1987) God se tolk in die taalvelde van die mens Abstract PDF
P. W. Bingle
Vol 46, No 1 (2012) God se toorn in die Ou Testament Details HTML EPUB XML PDF
Herrie F. van Rooy
Vol 12, No 46 (1978) God se woord die moderne antwoord Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 31, No 4 (1997) Goddelike onberekenbaarheid en menslike toerekenbaarheid in die boek Amos Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 13, No 50 (1979) Gods Wet en ‘die ander wet’ Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 39, No 2 (2005) Godsdiensgelykwaardigheid, -uniekheid en -verdraagsaamheid ’n Prinsipiële besinning (2) Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 50, No 1 (2016) Godsdienspluraliteit en die liberale staat – die illusie van sekulêre neutraliteit Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois Venter
Vol 39, No 1 (2005) Godsdiensverskeidenheid, -onverdraagsaamheid en -vryheid. ’n Prinsipiële besinning (1) Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 27, No 3 (1993) Godsdiensvryheid in 'n toekomstige Suid-Afrika in die lig van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 46, No 2 (2012) Godsleer en skrifleer: Fokus en uitdaging Abstract HTML EPUB XML PDF
Callie F.C. Coetzee
Vol 49, No 1 (2015) Godsspraak als drijfveer, standaard en model voor gebed bij Clemens van Rome aan de Corinthieërs Abstract HTML EPUB XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 43, No 1 (2009) God’s gifts to humankind: a legal- philosophical interpretation of Luther’s views on ownership and the natural right to property Abstract PDF
A. W.G. Raath
Vol 28, No 2 (1994) God’s self-revelation in the Old Testament and African concepts of God Abstract PDF
J. A. van Rooy
Vol 40, No 1 (2006) Goeie en slegte engele: ’n perspektief uit die Bybel Abstract PDF
F. P. Viljoen, L. Floor
Vol 45, No 1 (2011) Gospel and constitutional imperatives: the right to life Abstract PDF
S.P. Giles
Vol 45, No 2/3 (2011) Grammaties-historiese eksegese: quid est et quo vadis? Abstract PDF
H.J.M. van Deventer
Vol 52, No 1 (2018) Gratia omnibus Abstract HTML EPUB XML PDF
Zaldivar E. Acodesin
Vol 43, No 3 (2009) Grense tussen kerk en staat vir die reëling van die predikantsdiens: gesien vanuit twee kerkregtradisies Abstract PDF
J. Smit
Vol 1, No 3 (1967) Grepe uit die lewenstaak van ds. S. J. du Toit Abstract PDF
C. van der Waal
Vol 23, No 90 (1989) Grootdoop en kinderdoop Abstract PDF
D. R. Fouché, J. J. van der Walt
Vol 52, No 1 (2018) Guidelines for effective community transformation from a practical theological perspective: An African case study Abstract HTML EPUB XML PDF
David Mutemwa, René Hattingh-Rust, Willem J. Hattingh
Vol 42, No 1 (2008) Guidelines for the application of the Theophostic Prayer Ministry Abstract PDF
J. Steyn
Vol 10, No 38 (1976) Handelinge 17: 5–34 en Romeine 1:18–25: Bewyse vir aansluitingspunte in die sending of vir ’n natuurlike teologie? Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 48, No 1 (2014) Handleiding vir eksegete en ander studente van Klassieke en Nuwe-Testamentise Grieks Abstract HTML EPUB XML PDF
Pierre Jordaan
Vol 46, No 2 (2012) Handling a crisis via a combination of human initiative and godly direction: Insights from the Book of Ruth Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin Gallaher Branch
Vol 32, No 4 (1998) Hans Küng se voorstel vir ’n eietydse etiek Abstract PDF
S. A. Strauss
Vol 44, No 1 (2010) He is risen! A play based on Acts 1:1-12 Abstract PDF
R.G. Branch
Vol 51, No 1 (2017) Hebrews 5:7 as the cry of the Davidic sufferer Abstract HTML EPUB XML PDF
Timothy Bertolet
Vol 2, No 8 (1968) Hedendaagse kuns en die Christelike Godsdiens Abstract PDF
M. J. Booyens
Vol 40, No 2 (2006) Hedendaagse populêre voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag: besinning oor ’n evolusionistiese etiek Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 40, No 3 (2006) Hedendaagse wetenskaplike voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag – ’n besinning oor die sosiobiologiese grondslae Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 12, No 48 (1978) Heengaan Dr. K. S. v. W. De Vries Abstract PDF
K. S. v. W. De vries
Vol 25, No 3 (1991) Heilshistories-verbondsmatige prediking teenoor eksemplaristiese prediking Abstract PDF
N. Droomer
Vol 39, No 2 (2005) Heinrich Bullinger, political covenantalism and Vermigli’s commentary on Judges Abstract PDF
Andries Raath
Vol 13, No 49 (1979) Hendrik de Cock en Art. 29 NGB (2) Abstract PDF
C. v. d. Waal
Vol 47, No 1 (2013) Here ons wag en wag Details HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 43, No 3 (2009) Heretical baptism in debate Abstract PDF
A. van de Beek
Vol 33, No 3 (1999) Hermeneutiek, Schriftgezag en Triniteit Abstract PDF
B. Wentsel
Vol 48, No 2 (2014) Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik S.W. Strauss, Friedrich W. de Wet
Vol 45, No 2/3 (2011) Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese Abstract PDF
G.J.C. Jordaan, Fika J. van Rensburg, Douw G. Breed
Vol 1, No 2 (1967) Herwaardering van A. Kuyper se bydrae tot die Gereformeerde Teologie Noodsaaklik Abstract PDF
K. S. van Wyk de Vries
Vol 12, No 47 (1978) Het Christus twee gesigte in gereformeerd Nederland? Abstract PDF
Editorial Office
Vol 11, No 41 (1977) Het die kerk kultuurkerstening as sendingtaak? Abstract PDF
M. Venter
Vol 48, No 1 (2014) Het die tong mag oor dood en lewe? Abstract HTML EPUB XML PDF
Albert J. Coetsee
Vol 45, No 2/3 (2011) Het Filemon vandag nog iets vir ons te sê? Abstract PDF
J.H. Roberts
Vol 4, No 13 (1970) Het gezag van de Schrift Abstract PDF
K. Runia
Vol 11, No 40 (1977) Het God mens geword ? Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 20, No 80 (1986) Het ons kerk-wees in strukture gestol? Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 15, No 60 (1981) Het rapport 'God met ons ... Over de aard van het schriftgezag' van de Gereformeerde Kerken in Nederland Abstract PDF
W. H. Velema
Vol 6, No 23 (1972) Het recht en de taak van de bezwaarde broeder of kerkeraad Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 47, No 1 (2013) H.G. Stoker (1999–1993) as Christelike filosoof: ’n Historiese legende en ikoon, of nog steeds ’n kontemporêre mentor? Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. van der Walt
Vol 34, No 1 (2000) H.G. Stoker – oor gesag en mag Abstract PDF
H.G. Stoker
Vol 52, No 1 (2018) Highly contentious issues in the South African political and socio-economic domain Abstract HTML EPUB XML PDF
Koos Vorster
Vol 46, No 1 (2012) Historical tension between the holistic and dualistic view of man in the church Abstract HTML EPUB XML PDF
Herm Zandman
Vol 7, No 26 (1973) Historiese besef Abstract PDF
J. P. Jooste
Vol 19, No 73 (1985) Historische plaats en achtergrond van bucer’s geschrift 'von der waren seelsorge unnd dem rechten hirtendienst' (1538). Abstract PDF
W. van't Spijker
Vol 19, No 74 (1985) Historische plaats en achtergrond van Bucer’s geschrift “von der waren seelsorge unnd dem rechten hirtendienst” (1538) Abstract PDF
W. van't Spijker
Vol 23, No 89 (1989) Hoe benader en hanteer 'n Christenprediker die Ou Testament? Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 11, No 44 (1977) Hoe dryf ons die duiwels uit Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 8, No 31 (1974) Hoe kan daar dikwels oor die Kategismus gepreek word sonder om die mense weg te jaag? Abstract PDF
H. Dijkstra
Vol 45, No 2/3 (2011) Hoe kan God dit toelaat? ’n Bibliologiese verryking van die teodiseevraagstuk uit ’n vergelyking tussen Openbaring en 4 Esra Abstract PDF
J.A. du Rand
Vol 34, No 3 (2000) Hoe kultes menseregte sien en vorm – ’n kritiese beoordeling Abstract PDF
H.G. Stoker
Vol 42, No 4 (2008) Hoe moet ’n Gereformeerde teoloog met die Bybel omgaan? Abstract PDF
T. van der Walt
Vol 47, No 1 (2013) Hoe relevant is nadenke oor die hemel en hel vandag? Details HTML EPUB XML PDF
Nicolaas P. Heystek
Vol 30, No 4 (1996) Hoekpale van Gereformeerd wees Abstract PDF
T. van der Walt
Vol 2, No 7 (1968) Hoeveel Kerkbegrippe is by Ons in Swang? Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 7, No 25 (1973) Hoeveel persent is die mens verantwoordelik? Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 52, No 1 (2018) Hold the candle: mission at the crossroads in our era Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Kommers
Vol 10, No 37 (1976) Homofilie Abstract PDF
P. W. Buys
Vol 40, No 4 (2006) Homoseksualiteit en tydgerigtheid: ’n etiek van Bybellees? Abstract PDF
Gerrie Snyman
Vol 9, No 35 (1975) Honor of honorarium Abstract PDF
L. Floor
Vol 41, No 2 (2007) Hugo du Plessis’ theology of mission as influenced by missiological debates in ecumenical circles Abstract PDF
T. D. Mashau
Vol 51, No 3 (2017) Human birth and spiritual rebirth in the theological thought of John Chrysostom Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris L. de Wet
Vol 50, No 4 (2016) Humanity’s perceived right to life and the impact thereof on the environment: A perspective from Deuteronomy 20:19–20 Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris Van der Walt
Vol 13, No 50 (1979) Huweliksnood Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 35, No 4 (2001) Identity, remembrance and transformation as key concepts in biblical hermeneutics Abstract PDF
K. Syreeni
Vol 15, No 57 (1981) Iets ontbreek Abstract PDF
H. M. Grobler
Vol 11, No 42 (1977) Iets oor die godsleer en die bevryding van die mens by W. A. de Pree en J. Moltmann Abstract PDF
F. van der Walt
Vol 8, No 30 (1974) Iets over de kerkelijke situatie in Nederland in het licht van de belijdenis en de historie Abstract PDF
B. A. Bos
Vol 26, No 1 (1992) Imago Dei diskussie met Adrio König Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 52, No 2 (2018) Impact amid absence: The Synod of Dordt and the French Huguenots Abstract HTML EPUB XML PDF
Karin Maag
Vol 48, No 1 (2014) Implikasies van ontwikkelings in die leerstelling van goddelike genesing binne die Pinksterbeweging Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 43, No 4 (2009) In die gastehuis van die prediking: preekvernuwing vanuit Bybelse en gereformeerde wortels Abstract PDF
I. A. Nell
Vol 4, No 16 (1970) In hoever behoort sending tot die wese van die kerk? Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 49, No 1 (2015) In Praise of Folly: A cursory review and appreciation five centuries later Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 33, No 3 (1999) In the eyes of the beholder… theopolitics and theopolitical leadership in 1 and 2 Chronicles Abstract PDF
H. Nel
Vol 46, No 1 (2012) In what sense can a Christological image of the Divine provide cultural orientations? Abstract HTML EPUB XML PDF
Michael Welker
Vol 50, No 2 (2016) In ʼn vreemde wêreld gee God jou leiding hoe om te leef en dui Hy die koers aan waarheen jy op pad is Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet Venter
Vol 47, No 1 (2013) Indicators of the church in John’s metaphor of the vine Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Fourie
Vol 24, No 1 (1990) Indikatief en paraklese in 1 Petrus Abstract PDF
F. van Rensburg
Vol 24, No 1 (1990) Indikatief en paraklese in die verkondiging met toeligting uit die Pastorale briewe Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 24, No 1 (1990) Indikatief en paraklese in Romeine Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 27 (1993) Inleiding Details PDF
J. H. van Wyk
Vol 29, No 1/2 (1995) Inleiding in die grondslag van die gereformeerde teologie Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 41, No 3 (2007) Inner change in the Corpus Paulinum: pointers for pastoral counselling Abstract PDF
Y. Campbell-Lane, G. A. Lotter
Vol 47, No 1 (2013) Institusionalisme – springlewendig in die kwynende Afrikaanse Gereformeerde kerkpraktyk Abstract HTML EPUB XML PDF
Sophia van Helden
Vol 52, No 1 (2018) Instituting dispute resolution procedures in the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe church Abstract HTML EPUB XML PDF
Norman Chivasa
Vol 50, No 2 (2016) Integrating spirituality and rationality the long and arduous journey of the historical development of theological training in the Apostolic Faith Mission of South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel, Fika Janse van Rensburg
Vol 21, No 84 (1987) Integrating the youth into the life and work of the church through education Abstract PDF
N. P. Heystek
Vol 21, No 84 (1987) Integrating youth into the full life and work of the church - in worship Abstract PDF
M. Nel
Vol 53, No 1 (2019) Integration of citizenship education with religious education in Lesotho secondary schools Abstract HTML EPUB XML PDF
Rasebate I. Mokotso
Vol 45, No 2/3 (2011) Intelligensie op drie vlakke as ’n kernvereiste vir die bedienaar Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 49, No 2 (2015) Interpersoonlike vergifnis in Matteus 18:15–35 Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius J. Nel
Vol 42, No 1 (2008) Interpretasie van die metafoor “saam met Christus gekruisig” (Gal. 2:15-21) Abstract PDF
J. P. Malan, J. J. Janse van Rensburg
Vol 50, No 3 (2016) Intertekstualiteit en oorinterpretasie: Verwysings na Genesis 28:12 in Johannes 1:51? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan van der Watt
Vol 31, No 4 (1997) Intertekstualiteit, kontekstualiteit en Daniël 9 Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 49, No 1 (2015) Introducing some secular and feminist theological insights of body into theological conversation Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 3, No 10 (1969) Is Adam ’n historiese figuur? Abstract PDF
L. Floor
Vol 28, No 1 (1994) Is Allah die Here? Abstract PDF
J. A. van Rooy
Vol 42, No 2 (2008) Is die idee van ’n kerkorde nog kerklik byderwets? Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 46, No 1 (2012) Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap? Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Buitendag
Vol 10, No 38 (1976) Is die ‘ouderlingamp’ in Hand. 6 ingestel? Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 48, No 2 (2014) Is God (in)konsekwent? Heerskappy, oorweging en aanspreeklikheid in die Dawidsgeskiedenis in die boeke van Samuel Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaap L. Helberg
Vol 30, No 2 (1996) Is God ’n Verbondsgod? Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 50, No 2 (2016) Is Johannes 1:1 ’n ‘raaisel’? Grammatikale getuienis Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan van der Watt
Vol 29, No 4 (1995) Is Paulus ’n ervaringsteoloog? Abstract PDF
G. A. Lotter
Vol 50, No 4 (2016) Is the adjective distinct from the noun as a grammatical category in biblical Hebrew? Abstract HTML EPUB XML PDF
Cynthia L. Miller-Naudé, Jacobus A. Naudé
Vol 51, No 1 (2017) Is the good creation only provisional? Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 42, No 3 (2008) Is ’n kerkorde nie kragtens sy aard strydig met die werking van die Heilige Gees nie? Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 49, No 1 (2015) Israelisme – Is Christus steeds uniek? Details HTML EPUB XML PDF
Sarel P. van der Walt
Vol 51, No 1 (2017) Israelologie: ’n Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 46, No 1 (2012) Jakobus Marthinus Vorster’s ecclesio-political philosophy: A critical interpretation Abstract HTML EPUB XML PDF
Williams O. Mbamalu
Vol 49, No 2 (2015) Jan A. du Rand, Nuwe-Testamentikus: ’n Lewenslange akademiese liefdesverhouding met die Johannese Nuwe-Testamentiese geskrifte Abstract HTML EPUB XML PDF
Fika Janse van Rensburg
Vol 49, No 1 (2015) Jesus and the six objectives of Daniel 9:24 Abstract HTML EPUB XML PDF
Dean R. Ulrich
Vol 50, No 1 (2016) Jesus as healer in the Gospel of Matthew, part 1: Methodology Abstract HTML EPUB XML PDF
Richard A. Culpepper
Vol 50, No 1 (2016) Jesus as Healer in the Gospel of Matthew, Part II: Jesus as Healer in Matthew 8–9 Abstract HTML EPUB XML PDF
Richard A. Culpepper
Vol 50, No 1 (2016) Jesus as healer in the Gospel of Matthew: In conversation with Alan Culpepper Abstract HTML EPUB XML PDF
Elna Mouton
Vol 48, No 1 (2014) Jesus Christus se begronding van die opstanding (Matt 22) in die Ou-Testamentiese openbaring en die implikasies daarvan Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaap L. Helberg
Vol 40, No 2 (2006) Jesus en demoonuitdrywing: ’n ondersoek na Jesus se hantering van demone volgens die Evangelies Abstract PDF
F. P. Viljoen
Vol 48, No 2 (2014) Jesus healing the leper and the Purity Law in the Gospel of Matthew Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 49, No 2 (2015) Jesus in Judea Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes Beutler
Vol 46, No 1 (2012) Jesus is ook nou by sy kerk Details HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 46, No 1 (2012) Jesus lei alle temas in die Bybel na die punt waar God hulle wil hê Details HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 45, No 2/3 (2011) Jesus se gesaghebbende prediking as onderbou van sy opdrag om te gaan doop Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 45, No 2/3 (2011) Jesus se tafelgemeenskap met tollenaars en sondaars: aspekte van ’n missionêre ekklesiologie Abstract PDF
J.J.F. Krüger
Vol 49, No 1 (2015) Jesus se Woorde vir Mans Abstract HTML EPUB XML PDF
P.H. Heystek
Vol 36, No 4 (2002) Jesus sonder Christus of Christus sonder Jesus? Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 26, No 4 (1992) Jeugbedieníng - verbondenheid of verwonding? Abstract PDF
G. P. V. le Roux, P. J. Rossouw
Vol 49, No 2 (2015) Johannine research in Africa, part 1: An analytical survey Abstract HTML EPUB XML PDF CORRIGENDUM
Jan G. van der Watt
Vol 49, No 2 (2015) Johannine research in Africa, part 2: An annotated bibliography Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan G. van der Watt
Vol 42, No 1 (2008) Johannine style: some initial remarks on the functional use of repetition in the Gospel according to John Abstract PDF
J. van der Watt
Vol 44 (2010) John Calvin and postmodern spirituality Abstract PDF
P.H. Fick
Vol 27, No 4 (1993) John Calvin and the Belgic Confession Abstract PDF
S. A. Strauss
Vol 35, No 2 (2001) John Calvin on the kingdom of God and eschatology Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 41, No 2 (2007) John’s use of Scripture in Revelation 1:7 Abstract PDF
M. J.J Menken
Vol 50, No 1 (2016) Jonathan Edwards and a reformational view of the purpose of education Abstract HTML EPUB XML PDF
Esmari Potgieter
Vol 46, No 1 (2012) Jongmense en self-mutilasie Details HTML EPUB XML PDF
Hennie J.C. Pieterse
Vol 1, No 3 (1967) Joodse agtergronde by Paulus Abstract PDF
L. Floor
Vol 52, No 3 (2018) Joseph Smith’s plain and precious truths restored: A Christian apologetic response Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik G. Stoker, Paul Derengowski
Vol 49, No 2 (2015) Jou Ithaka Vgl. Die Odusseia, Boek XII Vir Jan du Rand Abstract HTML EPUB XML PDF
Cas J.A. Vos
Vol 43, No 3 (2009) Kan die GKSA na 150 jaar beskou word as ’n stagnante kerkgemeenskap? Ekumenies beoordeel Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 6, No 23 (1972) Kan Sendinggeskiedenis van Kerkgeskiedenis ensiklopedies geskei word? Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 42, No 4 (2008) Kanker as lewensnood: voorlopige merkers vir die pastoraat Abstract PDF
A. R. Brunsdon, G. A. Lotter
Vol 11, No 40 (1977) Kantaantekeninge by die formele en materiële beginsels van die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedskrywing Abstract PDF
E. Brown
Vol 21, No 81 (1987) Kantaantekeninge by die prediking Abstract PDF
N. P. Heystek
Vol 20, No 78 (1986) Kanttekeninge by Karl Barth se kerkregbeskouing Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 47, No 1 (2013) Kataphysical inquiry, onto-relationality and elemental forms in T.F. Torrance’s doctrine of the mediation of Jesus Christ Abstract HTML EPUB XML PDF
Martin M. Davis
Vol 47, No 1 (2013) Keith Ward’s soft panentheism Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 26, No 2 (1992) Kenteoretiese besinning oor teologiebeoefening aan die Teologiese Skool van Potchefstroom die afgelope twintig jaar Abstract PDF
G. Snyman
Vol 7, No 26 (1973) Kerk as instituut ... en institusionalisering? Abstract PDF
Editorial Office
Vol 52, No 1 (2018) Kerk en geloof in Holland in die stryd teen apartheid (1950–1980) Abstract HTML EPUB XML PDF
Bob Wielenga
Vol 5, No 17 (1971) Kerk en kerkverband Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 34, No 1 (2000) Kerk en owerheid binne ’n regstaat. Die profetiese roeping van die kerk met betrekking tot die Suid-Afrikaanse owerheid Abstract PDF
N. Vorster, J.H. Van Wyk
Vol 9, No 35 (1975) Kerk en pers Abstract PDF
W. J. de Klerk
Vol 11, No 42 (1977) Kerk en teologie Abstract PDF
C. J. Malan
Vol 49, No 1 (2015) Kerk en teologiese opleiding in ’n post-Christelike wêreld Abstract HTML EPUB XML PDF
Rian Venter
Vol 8, No 30 (1974) Kerkbesef in historiese perspektief Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 22, No 85 (1988) Kerkeenheid en meerdere kerkevergaderings Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 22, No 85 (1988) Kerkeenheid: 'n Perspektief op die verhoudinge in die Gereformeerde Kerke in Suidelike Afrika Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 22, No 87 (1988) Kerkgroei: 'n Kritiese evaluering van die kernaspekte van die Church Growth Movement Abstract PDF
F. Buys
Vol 48, No 2 (2014) Kerkliedere met ’n lae gebruiksfrekwensie: Speel die melodie ’n rol? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacoba H. van Rooy
Vol 38, No 1 (2004) Kerklike bediening aan die postmoderne stadsmens Abstract PDF
I.J. Olivier, H.J.M. van Deventer
Vol 35, No 1 (2001) Kerklike inspraak in teologiese opleiding en in die beoefening van teologie? Abstract PDF
J. Smit
Vol 6, No 24 (1972) Kerklike kontak tussen die Afrikaanse en Engelse kerkegroepe in Suid-Afrika Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 28, No 4 (1994) Kerklike sake, die kerk en die koninkryk van God Abstract PDF
P. J. Strauss
Vol 10, No 38 (1976) Kerklike standpunte ten opsigte van trekarbeid Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 52, No 2 (2018) Kerklike tug: Pastoraal-kerkregtelik van aard en daarom billik en regverdig? NG Kerkorde, artikel 60.3 ’n geesteskind van die Dordtse Kerkorde? Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 18, No 70 (1984) Kerkorde en belydenis Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 53, No 1 (2019) Kerkorde en doop – Toegespits op twee gereformeerde kerkordes Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 21, No 82 (1987) Kerkreg en kerkorde in diens van die kerkregering: Oorsig oor 'n beskouing Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 26, No 4 (1992) Kerkregering as ’n geestelike regeringswyse Abstract PDF
C. J. Smit
Vol 18, No 71 (1984) Kerkverband ’n Gereformeerde-kerkregtelike oorsig Abstract PDF
A. le R. du Plooy
Vol 28, No 4 (1994) Kerkvernuwing in die lig van Bybelse begrippe vir die kerk Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 30, No 3 (1996) Kinderkommunie in diskussie Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 47, No 1 (2013) Kinderseksualiteit: Noodsaaklike riglyne vir elke ouer Details HTML EPUB XML PDF
Madelein C. Fourie
Vol 51, No 2 (2017) Kingdom, covenant, and human rights Abstract HTML EPUB XML PDF
Koos Vorster
Vol 35, No 2 (2001) Kingdom of God or justification of the sinner? Paul between Jesus and Luther Abstract PDF
J. van Bruggen
Vol 32, No 1 (1998) Kleingroepe ter fasilitering van spiritualiteit in die kerk Abstract PDF
J. W. Oostenbrink, G. A. Lotter
Vol 42, No 2 (2008) Kleipotte wat maklik breek ? ’n Herverstaan van 2 Korintiërs 4:7 Abstract PDF
W. C. Vergeer
Vol 34, No 4 (2000) Kloning as selektiewe voortplanting: ’n Voorlopige teologies-etiese beoordeling Abstract PDF
A.L. Rheeder, P.J. de Bruyn, J.H. van Wyk, N.T. Malan
Vol 33, No 1 (1999) Kloning: konflik tussen wat kan en wat mag. ’n Voorlopige ondersoek vanuit teologies-etiese perspektief Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 13, No 52 (1979) Knelpunte tussen Christene in Suid-Afrika t.o.v. die Politieke betrokkenheid van die kerk Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 23, No 91 (1989) Koliegialisme Abstract PDF
A. le R. du Plooy
Vol 48, No 2 (2014) Kommentaar op Jakobus in Afrikaans Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J.C. Jordaan
Vol 28, No 4 (1994) Kommunikasiegebeure en prediking Abstract PDF
C. C. A. Vrey
Vol 49, No 1 (2015) König se grootste werk ooit Abstract HTML EPUB XML PDF
Amie van Wyk
Vol 4, No 13 (1970) Koninkryk en kerk Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 14, No 55 (1980) Koninkryk, Kerk, Wêreld Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 50, No 1 (2016) Koninkryksetiek as hoopgewende getuienis in sekulêre ruimtes Abstract HTML EPUB XML PDF
Riaan Rheeder
Vol 31 (1997) Konkordansie van die belydenisskrifte met 'n teksregister Details PDF
W. C. Vergeer
Vol 51, No 1 (2017) Korrupsie en die toerusting van Christen-leiers Abstract HTML EPUB XML PDF
Ian A. Nell
Vol 48, No 1 (2014) Kreatiewe prediking as die sigbaarmaking van ou en nuwe dinge en die verryking van die luisteraksie deur middel van preekgesprekke Abstract HTML EPUB XML PDF
Ferdi P. Kruger
Vol 5, No 18 (1971) Kritiese waardering van ons Gereformeerde sendingbeleid Abstract PDF
J. Vonkeman
Vol 27, No 2 (1993) Kuyper se ekklesiologie en die interpretasie van ‘kerklike sake’ in artikel 30 van die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Abstract PDF
J. M. Vorster
Vol 49, No 1 (2015) Kuyper’s razor? Rethinking science and religion, trinitarian scholarship and God’s eternity Abstract HTML EPUB XML PDF
Renato Coletto
Vol 39, No 2 (2005) Kyk, beleef of luister? Spiritualiteit in die Psalms in die lig van Psalm 1 en 2 Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 26, No 4 (1992) Land en volk in die Areopagusrede (Handelinge 17:22-31) Abstract PDF
W. C. Opperman
Vol 53, No 1 (2019) Land, group identities and competing justice values in South Africa: Reformed perspectives on embracive justice and permeable identity formation Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Vorster
Vol 49, No 1 (2015) Landskap van gemeentesang in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die begin van die een-en-twintigste eeu: Voorlopige verkenning Abstract HTML EPUB XML PDF
Coenie Calitz
Vol 53, No 1 (2019) Lasting fruit of integral mission in India of 100 years ago Abstract HTML EPUB XML PDF
Phillipus J. Buys
Vol 48, No 2 (2014) Laughter in the Old Testament: A hotchpotch of humour, mockery and rejoicing? Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie A. J. Kruger
Vol 49, No 3 (2015) Leadership as an enabling function: Towards a new paradigm for local church leadership in the 21st century Abstract HTML EPUB XML PDF
Rob Elkington, Darryl Meekins, Jennifer M. Breen, Suzanne S. Martin
Vol 50, No 1 (2016) Learning the natural law as maturation in wisdom Abstract HTML EPUB XML PDF
David VanDrunen
Vol 36, No 3 (2002) Leë plekke in die literatuur en Bybelvertaling Abstract PDF
A.H. Snyman
Vol 47, No 1 (2013) Leef ’n lewe met koninkryksimpak Details HTML EPUB XML PDF
Piet Venter
Vol 35, No 2 (2001) Let your kingdom come Abstract PDF
L.F. Schulze
Vol 53, No 1 (2019) Liberation reimagined: Counter imperial theology and the gospel Abstract HTML EPUB XML PDF
Aldred Genade
Vol 48, No 1 (2014) Life’ in the fourth Gospel and its resonances with Genesis 1−3 Abstract HTML EPUB XML PDF
Abiola Mbamalu
Vol 26, No 3 (1992) Lig op Satan en Satanisme vanuit die Nuwe Testament Abstract PDF
F. J. van Rensburg
Vol 33, No 2 (1999) Liggaamstaal as kommunikasie: perspektiewe uit die Hebreeuse Bybel Abstract PDF
P.A. Kruger
Vol 48, No 1 (2014) Literary comparisons and contrasts in Mark 5:21−43 Abstract HTML EPUB XML PDF
Robin Gallaher Branch
Vol 51, No 1 (2017) Literary criticism from a Cape Town pulpit: Ramsden Balmforth’s explications of modern novels as parables revealing ethical and spiritual principles Abstract HTML EPUB XML PDF
Frederick Hale
Vol 2, No 7 (1968) Literatuuroorsig Details PDF
L. Floor
Vol 5, No 17 (1971) Literatuuroorsig Details PDF
L. Floor
Vol 35, No 4 (2001) Literêre genre van die Daniëlverhale Abstract PDF
M. Nel
Vol 49, No 1 (2015) Little faith: A pragmatic-linguistic perspective on Matthew’s portrayal of Jesus’ disciples Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 47, No 1 (2013) Liturgical guidelines for congregations to have a voice in the serious problem of economical inequality in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. de Klerk
Vol 28, No 4 (1994) Liturgie soos in die GKSA beoefen krities bekyk Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 38, No 1 (2004) Liturgiese antwoorde op geweld – ’n verkenning Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 28, No 1 (1994) Liturgiese handelinge stel nie vanself ‘n erediens as ontmoeting met God (godsdiens) daar nie Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 34, No 4 (2000) Liturgiese identiteitsvorming as antwoord op die invloed van die verbruikerskultuur Abstract PDF
B.J. de Klerk
Vol 36, No 2 (2002) Liturgiese verdieping van die erediens op grond van kinders se deelname Abstract PDF
B. de Klerk
Vol 44, No 3/4 (2010) Living wisely in a modern world Abstract PDF
L. Steyn
Vol 36, No 1 (2002) Lofliedere – basisteoretiese elemente uit Efesiërs 1:3-14 Abstract PDF
B. de Klerk
Vol 50, No 1 (2016) Looking at human development through the lens of Christian mission Abstract HTML EPUB XML PDF
Akinyemi O. Alawode
Vol 29, No 3 (1995) Ludi Schulze - teoloog, musikus en talekenner Abstract PDF
P. J. de Bruyn
Vol 52, No 2 (2018) Luther and Calvin on predestination: A comparison Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. van Wyk
Vol 17, No 68 (1983) Luther die prediker Abstract PDF
J. J. van der Walt
Vol 29, No 3 (1995) Luther en Calvyn se siening van seksualiteit Abstract PDF
P. J. de Bruyn
Vol 8, No 30 (1974) Luther in sy: Die Sieben Busspsalmen mit Deutscher Auslegung, Mei 1517 Abstract PDF
G. C. P. van der Vyver
Vol 17, No 68 (1983) Luther se leer van die regverdiging deur die geloof alleen Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 44, No 2 (2010) Luther’s moral synthesis: occamism, Christian mysticism and the idea of being Abstract PDF
A. Raath
Vol 29, No 3 (1995) M.A. Kruger Abstract PDF
Editorial Office
Vol 5, No 17 (1971) Mag die kerk skeur? Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 51, No 1 (2017) Making community development at grassroots reality: Church-driven development approach in Zimbabwe’s context of severe poverty Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 52, No 1 (2018) Mark 4:1–34: A simple structure for the mystery of the kingdom Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 36, No 3 (2002) Mark, the Gospel of the suffering Son of Man: An encouragement directed to a despondent religious minority in the city of Rome Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 49, No 2 (2015) Mark’s distinctive emphasis on the temple’s torn curtain Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 49, No 1 (2015) Matthew 13 and the feasts of the LORD Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 21, No 84 (1987) Matthew 14:14–21. The feeding of the five thousand. A grammatico-historical exegesis Abstract PDF
N. S. L. Fryer
Vol 49, No 2 (2015) Matthew and the Torah in Jewish society Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 49, No 1 (2015) Matthew’s building blocks: Mark and Q – A critical look at a recent monograph Abstract HTML EPUB XML PDF
Joseph Verheyden
Vol 27, No 1 (1993) Meestersimbool van ’n nuwe werklikheid: Jesus van Nasaret en die koninkryk van God volgens die sinoptiese evangelies Abstract PDF
S. J. Joubert
Vol 10, No 37 (1976) Memorandum op die beswaarskrif oor die diakenamp Abstract PDF
L. Floor
Vol 29, No 4 (1995) Menslike subjekte in gemeente-opbou volgens die Kolossensebrief Abstract PDF
V. Combrink, C. J. H. Venter
Vol 35, No 2 (2001) Messianic expectations in the Old Testament Abstract PDF
W. Rose
Vol 39, No 3 (2005) Messiasverwagting en prediking uit die Ou Testament Abstract PDF
H. F. Herrie van Rooy
Vol 47, No 1 (2013) Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Liturgiek Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. de Klerk
Vol 47, No 1 (2013) Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Pastorale Wetenskap Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed
Vol 47, No 1 (2013) Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in gemeentebediening Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed
Vol 47, No 1 (2013) Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in kinder- en jeugbediening Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed
Vol 9, No 36 (1975) Metodiste, Metodisme en sending Abstract PDF
D. C. S. van der Merwe
Vol 27, No 3 (1993) Middelpuntvliedende en eenheidsoekende kragte in die 19 de eeu Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 47, No 1 (2013) Ministering effectively in the context of Pentecostalism in Africa: A reformed missional reflection Abstract HTML EPUB XML PDF
T. Derrick Mashau
Vol 49, No 3 (2015) Ministry in the presence of God (coram Deo) according to Exodus Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed
Vol 49, No 1 (2015) Mission, migration and human development: A new approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Akinyemi O. Alawode
Vol 48, No 1 (2014) Missionale kerk, missio Dei en kerkverband: ’n Diskussie Abstract HTML EPUB XML PDF
Griffel van Wyk
Vol 48, No 1 (2014) Missionale kerkwees en die elektroniese sosiale media Abstract HTML EPUB XML PDF
Martin J. Lazenby, Cornelius J.P. Niemandt
Vol 48, No 1 (2014) Modelle van interreligieuse toleransie in die onderwys van die een-en-twintigste eeu Abstract HTML EPUB XML PDF
Charste C. Wolhuter, Ferdinand J. Potgieter, Johannes L. van der Walt
Vol 47, No 1 (2013) Moderne diskoerse in die teologie vandag Abstract HTML EPUB XML PDF
J.H. van Wyk
Vol 19, No 75 (1985) Moderne schriftbeschouwing Abstract PDF
C. Trimp
Vol 11, No 40 (1977) Moderne theologie en het Neo-Marxisme, verenigd in de Wereldraad van Kerken Abstract PDF
W. H. Velema
Vol 30, No 4 (1996) Modernisme: ten diepste ons identiteit? Abstract PDF
H. J. Hendriks
Vol 48, No 2 (2014) Moet Abraham sy kind offer? ’n Etiese beoordeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Henk Stoker
Vol 30, No 2 (1996) Moontlike nuwe lig op die Paulus-gemeentes Abstract PDF
F. J. van Rensburg
Vol 49, No 1 (2015) Moral considerations concerning income inequality Abstract HTML EPUB XML PDF
Jurjen P. de Vries
Vol 51, No 3 (2017) Moral Transformation in the Johannine Writings Abstract HTML EPUB XML PDF
Cornelis Bennema
Vol 37, No 1 (2003) Morality in Africa: Yesterday and today The reasons for the contemporary crisis Abstract PDF
B.J. van der Walt
Vol 49, No 1 (2015) Mortificatie en vivificatie in de Heidelbergse Catechismus Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham van de Beek
Vol 46, No 1 (2012) Moses, Elijah, and Jesus: Reflections on the basic structures of the Bible Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham van de Beek
Vol 47, No 1 (2013) Mount Sinai and Mount Zion: Discontinuity and continuity in the book of Hebrews Abstract HTML EPUB XML PDF
Hulisani Ramantswana
Vol 50, No 2 (2016) Mr Paul: Masculinity and Paul’s self-presentation (1 Cor 11–13) Abstract HTML EPUB XML PDF
Jeremy Punt
Vol 16, No 63 (1982) n Blywende onderstroom onder Gereformeerdes? Details PDF
Editorial Office
Vol 5, No 18 (1971) Na aanleiding van die vraag: 'Mag die kerk skeur?' Details PDF
Editorial Office
Vol 32, No 4 (1998) Naasteliefde as uitdaging aan die Afrikaner Abstract PDF
I. W. C. van Wyk
Vol 32, No 3 (1998) Name, name, name ... ’n blik op die name van die Onafhanklike Swart Kerke Abstract PDF
J. J. (Dons) Kritzinger
Vol 35, No 3 (2001) Names of Jesus in Mark’s story Abstract PDF
Y. Dreyer
Vol 50, No 3 (2016) Narratiewe tersydes in die vertelling van die Openbaring aan Johannes Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan A. du Rand
Vol 48, No 1 (2014) Natural Law in Reformed Thinking Abstract HTML EPUB XML PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
Vol 45, No 4 (2011) Natuurwetenskaplike kennis en die Woord van God Abstract PDF
P.H. Stoker
Vol 48, No 1 (2014) Navolging van Jesus, mimesis en 1 Johannes Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan van der Watt
Vol 10, No 39 (1976) Neo-marxisme in die kerklike lewe Abstract PDF
K. S. van Wyk de Vries
Vol 15, No 58 (1981) Neo-Marxisme in die teologie — Wysgerig beskou Abstract PDF
P. Jansen van Veuren
Vol 49, No 1 (2015) Nestorian ‘merchant missionaries’ – A model for Christian Chinese migrants Abstract HTML EPUB XML PDF CORRIGENDUM
John Gordy
Vol 47, No 1 (2013) Neutraal of sekularisties, humanisties en paganisties: Die alternatiewe godsdiens van die Weste? Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter Verster
Vol 23, No 92 (1989) New Age: Herlewing van die 'old age' Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 22, No 87 (1988) New approaches to the Third World Church Abstract PDF
H. DeWaard
Vol 21, No 84 (1987) New Testament textual criticism for non-textual critics - A few suggestions Abstract PDF
J. H. Petzer, J. C. Jordaan
Vol 47, No 1 (2013) New to doing research and writing papers? Details HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 49, No 1 (2015) Newly wed in Wittenberg 1523 – And committed to the Lutheran Reformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 46, No 2 (2012) Nie-egte vrae in 1 Korintiërs 5–6 Abstract HTML EPUB XML PDF
Andreas H. Snyman
Vol 48, No 2 (2014) Nieuwe en oude dingen Abstract HTML EPUB XML PDF
Willie S. Mc Loud
Vol 34, No 1 (2000) Nooit weer nie? ’n Teologies-etiese beoordeling van die idees oor politieke vryheid in Suid-Afrika sedert 1899 Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 13, No 50 (1979) Norme en ons veranderende wêreld Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 51, No 3 (2017) Not by human seed but born from above to become children of God: Johannine metaphor of the family or ancient science? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jonathan A. Draper
Vol 50, No 1 (2016) Nuut gedink oor die belang van empiriese werk in Suid-Afrikaanse gemeentes Abstract HTML EPUB XML PDF
C.J.H. Venter
Vol 9, No 35 (1975) Nuwe ontwikkelinge op die gebied van die Kategese Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 37, No 1 (2003) Occasional Speech Details PDF
P. Krüger
Vol 41, No 4 (2007) Occultism in an African context: a case for the Vhavenda-speaking people of the Limpopo Province Abstract PDF
T. D. Mashau
Vol 36, No 2 (2002) Of light and limits: Philosophy matters Abstract PDF
M.E. Botha
Vol 29, No 3 (1995) Offices in the church: contemporary questions and suggestions (proposals) Abstract PDF
P. Coertzen
Vol 36, No 3 (2002) Okkultiese binding en bevryding: ’n Nuwe-Testamentiese perspektief Abstract PDF
W.C. Vergeer
Vol 39, No 2 (2005) Om die Psalms biddend te sing of singend te bid Abstract PDF
Paul Styger
Vol 50, No 1 (2016) Om gereformeerde te mag glo – ‘n tydige publikasie Abstract HTML EPUB XML PDF
Edmund J. de Beer
Vol 39, No 3 (2005) Om in die Gees te begin en in eie krag te eindig – die noodsaak van ’n Skrif- gefundeerde prakties-teologiese Pneumatologie Abstract PDF
F. W. Fritz
Vol 47, No 1 (2013) Om in God te glo Details HTML EPUB XML PDF
Pieter H. Heystek
Vol 49, No 1 (2015) On facing the God-question in a pastoral theology of compassion: From imperialistic omni-categories to theopaschitic pathos-categories Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Louw
Vol 32, No 3 (1998) Ondanks ... en nogtans ’n Geleentheidswoord Abstract PDF
J. A. van Rooy
Vol 5, No 19 (1971) Onderlinge verhouding van Skrif en Belydenis Abstract PDF
S. C. W. Duvenhage
Vol 42, No 1 (2008) Onderweg na ’n Christelike samelewings- beskouing: Bybelse grondslae en historiese ontwikkeling Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 22, No 87 (1988) Onderzoek naar de synoptische relatie van de brieven aan de Efeziërs en aan de Kolossenzen Abstract PDF
G. A. M. Vleugels, J. C. Coetzee
Vol 50, No 1 (2016) One Messiah, two advents, three forerunners: The chiastic structure of Matthew 11:2–17:13 Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 28, No 2 (1994) Onlangse konsepte in teksuitleg en hulle konsekwensies vir die (gereformeerde) teologie Abstract PDF
F. E. Deist
Vol 30, No 2 (1996) Ons belydenis: Grieks of Kosher? Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 15, No 58 (1981) Onsekerheid oor sekerheid Abstract PDF
H. Dijkstra
Vol 49, No 1 (2015) Ontluikende denke in die GKSA-kerkgroeibediening Abstract HTML EPUB XML PDF
Sophia (Phia) van Helden
Vol 9, No 35 (1975) Ontstaan, rol en betekenis van die Afrikaanse koerante Abstract PDF
G. P. Pienaar
Vol 38, No 2 (2004) Ontwikkeling – die illusie van die twintigste eeu? Abstract PDF
B.J. van der Walt
Vol 49, No 1 (2015) Onverwerkte pyn word onnodige bagasie vir die volgende generasie Abstract HTML EPUB XML PDF
Willem G. Semmelink
Vol 42, No 4 (2008) Oor die Bybel, Bybellees en etiek: in gesprek met Gerrie Snyman Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 45, No 2/3 (2011) Ooreenstemmende leiding deur die GKSA se bedienaars van die Woord: ’n ondersoek na die leiding van Petrus, Paulus en Jakobus by vier byeenkomste Abstract PDF
Douw G. Breed
Vol 7, No 25 (1973) Oormatige bevolkingsaanwas en beheer daarvan Abstract PDF
N. J. van Rensburg
Vol 43, No 4 (2009) Oorreding in 1 Korintiërs 3:9c-23 Abstract PDF
A. H. Snyman
Vol 13, No 52 (1979) Oorsprong en wese van die sonde Abstract PDF
N. van der Merwe
Vol 36, No 3 (2002) Oorvloedige liefde en konflikhantering: basisteoretiese perspektiewe uit Filippense Abstract PDF
J. Pretorius, B.J. de Klerk
Vol 45, No 4 (2011) Op pad na ’n volwasse gemeente – ’n empiriese ondersoek met die oog op die ontwikkeling van ’n bedieningsmodel Abstract PDF
G. Breed, J. de Kock
Vol 38, No 4 (2004) Op soek na ’n weg uit fundamentalisme, rasionalisme en relatiwisme Abstract PDF
N. Vorster
Vol 49, No 2 (2015) Openbaring 21:1−8 in teks en prediking Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerhard Bothma
Vol 27, No 1 (1993) Openbaring as principium theologiae Abstract PDF
M. A. Kruger
Vol 50, No 2 (2016) Openbaring en ervaring, ’n reformatories-konfessionele benadering van 2 Petrus 1:16–21 Abstract HTML EPUB XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 47, No 1 (2013) Openhartige beoordeling van die Emerging Church Details HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk
Vol 13, No 49 (1979) Opmerkings omtrent die regskarakter van die meerdere vergaderinge van Gereformeerde Kerke Abstract PDF
L. Roeleveld
Vol 1, No 4 (1967) Opmerkings oor Calvyn se Institusie III, Hoofstuk 1 Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 40, No 4 (2006) Opwekking binnen de traditioneel- reformatorische kerken: over oprecht verlangen en grote verlegenheid Abstract PDF
J. Kommers
Vol 46, No 1 (2012) Opwindende nuwe boek oor vergewing! Details HTML EPUB XML PDF
George Lotter
Vol 41, No 1 (2007) Ordering ideas or ordering experience? E.L. Lowry’s homiletical plot structure – an exploration and evaluation Abstract PDF
C. J.H. Venter
Vol 45, No 2/3 (2011) Origen’s theological and mystical approach to the Scriptures in the introduction to his commentary on John’s Gospel Abstract PDF
P.B. Decock
Vol 32, No 3 (1998) Oud en Nieuw Verbond: contingentie en coherentie in de verbondsgeschiedenis Abstract PDF
B. Wielenga
Vol 50, No 1 (2016) Ouderlinge met preekvergunning: ‘n Herlewing van Dordtse Kerkorde artikel 8? Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet Strauss
Vol 28, No 3 (1994) Ou-Testamentiese perspektiewe op lyding Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 30, No 4 (1996) Over het vredesverbond als noachitisch verbond Abstract PDF
B. Wielenga
Vol 27, No 1 (1993) Paraenese of paraklese as generiese terme vir Nuwe-Testamentiese moral exhortation? Abstract PDF
J. Botha
Vol 53, No 1 (2019) Pastoral Banking Practice – A Christian-ethical and pastoral perspective on financing, credit and moneylending Abstract HTML EPUB XML PDF
Morten Bøsterud, Jakobus M. Vorster
Vol 44, No 3/4 (2010) Pastoral care and the agony of female singleness in the African christian context Abstract PDF
M.E. Baloyi
Vol 52, No 1 (2018) Pastoral care in communities under transition: Interplay between care and culture Abstract HTML EPUB XML PDF
John S. Klaasen
Vol 47, No 1 (2013) Pastoral care to or with sex-starved pregnant women in an African context Abstract HTML EPUB XML PDF
Magezi E. Baloyi, Matsobane J. Manala
Vol 51, No 1 (2017) Pastoral caregiving as life science: Towards an existential hermeneutics of life within the interplay between pastoral healing (cura vitae) and spiritual wholeness Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniël J. Louw
Vol 45, No 1 (2011) Pastoral challenges and responses to fear of avenging spirits (ngozi ) in Africa: a biblical evaluation and response – a case of the Shona people Abstract PDF
V. Magezi, T. Myambo
Vol 41, No 4 (2007) Pastoral counselling: towards a diagnostic and interpretational approach in Africa Abstract PDF
Vhumani Magezi
Vol 49, No 3 (2015) Pastorale bediening van skuldbelydenis en versoening deur liturgiese handelinge Abstract HTML EPUB XML PDF
Barend J. de Klerk
Vol 39, No 4 (2005) Pastorale begeleiding van die seksueel verslaafde Abstract PDF
W. C. Coetzer
Vol 46, No 2 (2012) Pastorale begeleiding van die self-mutileerder Abstract HTML EPUB XML PDF
Wentzel C. Coetzer
Vol 49, No 3 (2015) Pastorale begeleiding van kinders wat rou Abstract HTML EPUB XML PDF
Wentzel C. Coetzer
Vol 47, No 1 (2013) Pastorale begeleiding vir mense in krisistye Details HTML EPUB XML PDF
Friedrich W. de Wet
Vol 44, No 1 (2010) Pastorale elemente in Hebreërs Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 14, No 53 (1980) Pastorale hantering van die hedendaagse huwelikspastoraat Abstract PDF
A. P. C. Duvenage
Vol 8, No 29 (1974) Pastorale psigologie — ’n Toekomsperspektief Abstract PDF
S. J. Prins
Vol 43, No 1 (2009) Pastorale sorg aan gemarginaliseerdes met spesifieke verwysing na kinderhuiskinders Abstract PDF
D. Maree, J. Janse van Rensburg
Vol 47, No 1 (2013) Patronage and clientelism in the fourth gospel Abstract HTML EPUB XML PDF
Abiola Mbamalu
Vol 37, No 3 (2003) Paul and love patriarchalism: Problems and prospects Abstract PDF
K. Syreeni
Vol 32, No 4 (1998) Paul de Bruyn - 'n lewe ingebed in ’n verhouding met God Abstract PDF
H. Stoker
Vol 39, No 2 (2005) Paulus als Schriftuitlegger Paulus’ vertolking van Genesis 15:5b-6 in Romeinen 4:3 Abstract PDF
Pieter K. Baaij
Vol 38, No 3 (2004) Paulus se beskouing van Jesus Abstract PDF
F.P. Viljoen
Vol 37, No 2 (2003) Paulus se gebruik van Psalm 68 in Efesiërs 4 Abstract PDF
L. Floor, F.P. Viljoen
Vol 50, No 2 (2016) Paul’s exercise of authority in the Letter to Philemon: A perspective from the 4th and 5th centuries CE Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Francois Tolmie
Vol 50, No 2 (2016) Paul’s method of influence in 1 Thessalonians Abstract HTML EPUB XML PDF
M. Bruce Button
Vol 50, No 1 (2016) Paul’s Radicalisation of Law-obedience in Romans 2: The plight of someone under the Law Abstract HTML EPUB XML PDF
Philip La Grange Du Toit
Vol 43, No 1 (2009) Paul’s use of slavery imagery in the Hagar allegory Abstract PDF
P. Balla
Vol 47, No 1 (2013) Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging Abstract HTML EPUB XML PDF
Stella D. Potgieter, George A. Lotter
Vol 52, No 1 (2018) Pentecostal ecumenical impulses: Past and present challenges Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 52, No 1 (2018) Pentecostals and apartheid: Has the wheel turned around since 1994? Abstract HTML EPUB XML PDF
Kelebogile T. Resane
Vol 9, No 36 (1975) Persoonlikhede in die vroeë Anabaptisme – was die wederdopers rewolusioniste of hervormers? Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 53, No 4 (2019) Perspectives from the Christ hymn in Colossians 1:13–20 on cosmic powers and spiritual forces within an African context Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 49, No 1 (2015) Perspectives on family and youth ministry embedded in the missio Dei – an African perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes Knoetze
Vol 27 (1993) Perspektiewe Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 51, No 3 (2017) Perspektiewe op die interpretasie van die Evangelie van Matteus Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 29, No 4 (1995) Perspektiewe op ’n kontemporêre gereformeerde bedíeníng Abstract PDF
J. Janse van Rensburg
Vol 2, No 6 (1968) Perspektiewe vanuit die Reformasie Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 44 (2010) Philosophical and theological influences in John Calvin’s thought: reviewing some research results Abstract PDF
B.J. van der Walt
Vol 43, No 4 (2009) Philosophical theories of truth and the logical status of intra-Biblical fallacies of contextomy Abstract PDF
J. W. Gericke
Vol 45, No 4 (2011) Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie Abstract PDF
P.A. Rousseau, C.A. Venter, C.J.H. Venter
Vol 28, No 2 (1994) Plantewêreld en teologie in die Ou Testament Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 9, No 36 (1975) Pneuma en pastor in die pastorale briewe Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 13, No 50 (1979) Politieke teologie Abstract PDF
S. P. van der Walt
Vol 49, No 1 (2015) Postsecular democracy and the reign of God: Reading Habermas and Moltmann in South Africa Abstract PDF HTML XML EPUB
Wessel Bentley
Vol 51, No 1 (2017) Practical theology as life science: Fides Quaerens Vivendi and its connection to Hebrew thinking (Hālak) Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniël J. Louw
Vol 47, No 1 (2013) Praktiese raad vir ‘n vervulde lewe Details HTML EPUB XML PDF
Amanda L. du Plessis
Vol 45, No 1 (2011) Praxis pietatis: teologies nagedink oor aspekte van die spiritualiteit van Augustinus Abstract PDF
J.H. van Wyk
Vol 32, No 2 (1998) Preacher and spirituality: Perspectives from the Pastoral Epistles Abstract PDF
H. K. Kim, C. J. H. Venter
Vol 19, No 75 (1985) Preaching and Evangelism Abstract PDF
D. J. Hart
Vol 44, No 1 (2010) Preaching as reframing of perspective Abstract PDF
J.H. Cilliers
Vol 32, No 2 (1998) Preaching as topical communication: The case of Calvin Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 26, No 4 (1992) Predikant en politiek Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 34, No 2 (2000) Prediker, preekgesindheid en die toerusting van die gemeente Abstract PDF
F.P. Kruger, C.J.H. Venter
Vol 36, No 4 (2002) Prediking en die gesindheid van hoorders. Basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs Abstract PDF
F.P. Kruger, C.J.H. Venter
Vol 23, No 89 (1989) Prediking oor die poëtiese stof van die Ou Testament - Die Psalms Abstract PDF
E. J. Smit
Vol 23, No 89 (1989) Prediking oor die profetiese stof van die Ou Testament Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 31, No 1/2 (1997) Prediking oor politieke sake - riglyne vanuit Romeine 12-15 Abstract PDF
C. J. H. Venter
Vol 39, No 2 (2005) Prediking wat transformeer – prakties-teologiese gesigspunte Abstract PDF
C. J.H. Venter
Vol 25, No 3 (1991) Prediking: eskatologiese transformator en alarmsinjaal Abstract PDF
P. W. Bingle, J. J. van der Walt
Vol 30, No 3 (1996) Preekbeoordeling en -verantwoording; grepe uit die Lutherse en gereformeerde ontwikkelingslyn Abstract PDF
F. W. de Wet, C. J. H. Venter
Vol 19, No 73 (1985) Preekwenke Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 44, No 2 (2010) Preface Details PDF
A. le R. du Plooy
Vol 49, No 1 (2015) Preface: Matthean Perspectives Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 48, No 1 (2014) Preface: The role and influence of biblical values on social change Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 21, No 83 (1987) President S. J. P. Kruger en die sending Abstract PDF
H. A. Louw
Vol 48, No 1 (2014) Principles for pastoral guidance to women on matters related to suicide Abstract HTML EPUB XML PDF
Amanda L. du Plessis
Vol 44, No 1 (2010) Principles for poverty alleviation among the youth in Northern Uganda Abstract PDF
A. Wilson, R.S. Letšosa
Vol 6, No 24 (1972) Prinsipiële riglyne rondom die begrip korrespondensie in sy ontwikkeling tot op hede Abstract PDF
K. S. van Wyk de Vries
Vol 6, No 24 (1972) Problematiek t.o.v. verhoudinge en gesprek met buitelandse kerke en buitevolkse kerke Abstract PDF
J. L. Helberg
Vol 42, No 4 (2008) Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: besinning vanuit ’n Christelike filosofie Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 43, No 1 (2009) Probleme rondom die verklaring van die Bybel in die gereformeerde teologie: ’n Christelik-filosofiese besinning Abstract PDF
B. J. van der Walt
Vol 34, No 4 (2000) Prof. Amie – redakteur, opdraggewer en mens Details PDF
M. Venter
Vol 2, No 6 (1968) Prof. Dr. K. Schilder over de Positie van Emigranten met betrekking tot bestaande Kerken Abstract PDF
R. Roeleveld
Vol 31, No 4 (1997) Prof. F.N. Lion-Cachet Abstract PDF
Editorial Office
Vol 16, No 62 (1982) Prof J. A. van Rooy skryf na aanleiding van m.a.k. se artikel blywende onderstroom onder Gereformeerdes? Details PDF
Editorial Office
Vol 17, No 65 (1983) Prof. M. A. Kruger vra: Vir wie het Jesus met die sweep uitgedryf? Details PDF
Editorial Office
Vol 28, No 4 (1994) Profetiese bediening: die Woord en sy hoorders Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 34, No 1 (2000) Prominente motiewe in ’n seleksie preke voor, tydens en na die Anglo-Boereoorlog Abstract PDF
C.J.H. Venter
Vol 47, No 1 (2013) Prophetic preaching in the contemporary context of South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Hennie J.C. Pieterse
Vol 53, No 4 (2019) Prophetic witness in the Eucharist: A response to Robert Vosloo’s ‘Prophetic witness in weakness’ Abstract HTML EPUB XML PDF
Manitza Kotzé
Vol 53, No 4 (2019) Prophetic witness in weakness Abstract HTML EPUB XML PDF
Robert Vosloo
Vol 53, No 4 (2019) Prophetic witness in weakness: A response to Prof Robert Vosloo from a Pentecostal perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 50, No 1 (2016) Prosperity and health ministry as a coping mechanism in the poverty and suffering context of Zimbabwe: A pastoral evaluation and response Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi, Peter Manzanga
Vol 41, No 3 (2007) Providence, conscience of liberty and benevolence – the implications of Luther’s and Calvin’s views on natural law for fundamental rights Abstract PDF
Andries Raath
Vol 27, No 1 (1993) Psalm 122: Jerusalem reviviscut! Abstract PDF
H. Viviers
Vol 43, No 3 (2009) Psalm 137 en die beryming van wraakpsalms Abstract PDF
H. F. van Rooy
Vol 25, No 4 (1991) Psalm 145: loof Jahwe van A tot Z Abstract PDF
W. S. Prinsloo
Vol 39, No 1 (2005) Psalm 40 as a Torah psalm Abstract PDF
P. Styger, Y. Steenkamp, D. J. Human
Vol 28, No 2 (1994) Psalm 84: ''n Dag in U voorhowe ...(?)' Abstract PDF
W. S. Prinsloo
Vol 52, No 1 (2018) Public pastoral care as nexus and opportunity for a transformed practical theology within decolonisation discourse in South African higher education Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 39, No 3 (2005) Public pastoral leaders: The purpose of theological training Abstract PDF
M. Malan Nel
Vol 35, No 4 (2001) Publikasiegereed? Oor die aanbiedingswyse, keuringsprosedure en teksversorging van navorsingsartikels Abstract PDF
M. Venter
Vol 48, No 1 (2014) Rabbi Abraham Joshua Heschel’s religious antecedents as legitimising a Christian faith expression Abstract HTML EPUB XML PDF
Raymond Potgieter
Vol 49, No 1 (2015) Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in private Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 49, No 1 (2015) Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in public Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob J. Scholtz
Vol 52, No 1 (2018) Reading Matthew as a historical narrative Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 11, No 44 (1977) Reaksie op prof. J. C. Coetzee se inleiding oor: die profetiese roeping van die kerk volgens die Skrif t.o.v. ons volkereverhoudinge Abstract PDF
L. J. Botha
Vol 51, No 1 (2017) Reappropriating sacramental thinking within Protestant Evangelicalism: A move towards systemic awareness Abstract HTML EPUB XML PDF
Dennis D. Elliott
Vol 43, No 2 (2009) Reason’s dead end in David Faure: why the Cape’s earliest liberal minister embraced spiritualism Abstract PDF
B. A. Zuiddam
Vol 30, No 4 (1996) Recent historical scholarship of evangelicalism Abstract PDF
B. Wearne
Vol 40, No 4 (2006) Reconciliation: The South African Truth and Reconciliation Commission’s contribution to dealing with the past, reconciling and building the nation Abstract PDF
S. Barry
Vol 45, No 1 (2011) Redaksioneel Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 45, No 2/3 (2011) Redaksioneel Abstract PDF
Fika J. van Rensburg
Vol 15, No 57 (1981) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 59 (1981) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 15, No 60 (1981) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 53 (1980) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 54 (1980) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 55 (1980) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 14, No 56 (1980) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 49 (1979) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 50 (1979) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 51 (1979) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 13, No 52 (1979) Redaksioneel Details PDF
Editorial Office
Vol 23, No 91 (1989) Redaksioneel