Section Details


Focus Review

 
Issue Title
 
Vol 49, No 1 (2015) Jesus se Woorde vir Mans Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
P.H. Heystek
 
Vol 49, No 3 (2015) The men God created to be fathers and mentors Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Johan P.d.P. Steytler
 
Vol 47, No 1 (2013) Skitterende boek oor spanning, uitbranding en vrees Details   HTML   EPUB   XML   PDF
George Lotter
 
Vol 47, No 1 (2013) Hoe relevant is nadenke oor die hemel en hel vandag? Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Nicolaas P. Heystek
 
Vol 47, No 1 (2013) Teologiese onderbou van geleenthede in die kerklike jaar Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Fritz W. de Wet
 
Vol 47, No 1 (2013) Pastorale begeleiding vir mense in krisistye Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Friedrich W. de Wet
 
Vol 47, No 1 (2013) Here ons wag en wag Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Raymond Potgieter
 
Vol 47, No 1 (2013) Spieëltjie, spieëltjie ... ? Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Raymond Potgieter
 
Vol 47, No 1 (2013) Praktiese raad vir ‘n vervulde lewe Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Amanda L. du Plessis
 
Vol 46, No 1 (2012) Opwindende nuwe boek oor vergewing! Details   HTML   EPUB   XML   PDF
George Lotter
 
Vol 46, No 1 (2012) Jongmense en self-mutilasie Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie J.C. Pieterse
 
Vol 40, No 4 (2006) Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: respons op die artikel van Gerrie Snyman Abstract   PDF
Fika J. van Rensburg
 
Vol 39, No 3 (2005) Geleentheidswoord Ons tyd – ’n tyd vir verwondering? Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 37, No 1 (2003) Occasional Speech Details   PDF
P. Krüger
 
Vol 35, No 1 (2001) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 35, No 1 (2001) Selfstandige ontwikkeling van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe sedert 1994 Abstract   PDF
S. Dreyer
 
Vol 32, No 3 (1998) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 32, No 3 (1998) Name, name, name ... ’n blik op die name van die Onafhanklike Swart Kerke Abstract   PDF
J. J. (Dons) Kritzinger
 
Vol 31, No 4 (1997) Fokus Abstract   PDF
E. J. Smit
 
Vol 31, No 1/2 (1997) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 30, No 4 (1996) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 30, No 3 (1996) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 30, No 2 (1996) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 30, No 1 (1996) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 28, No 4 (1994) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 28, No 3 (1994) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 28, No 2 (1994) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 28, No 1 (1994) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 27, No 3 (1993) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 27, No 2 (1993) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 27, No 1 (1993) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 26, No 4 (1992) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 26, No 3 (1992) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 26, No 2 (1992) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 26, No 1 (1992) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 25, No 4 (1991) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 25, No 3 (1991) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 25, No 2 (1991) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 22, No 85 (1988) Respons Abstract   PDF
M. J. Booyens
 
Vol 22, No 85 (1988) Respons Abstract   PDF
C. D. Jaftha
 
Vol 19, No 76 (1985) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 19, No 76 (1985) Seksisme en feminisme in Teologiese perspektief Abstract   PDF
B. Spoelstra
 
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 1 Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 17, No 68 (1983) Diskussie 2 Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 17, No 65 (1983) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 16, No 63 (1982) n Blywende onderstroom onder Gereformeerdes? Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 16, No 62 (1982) Diskussie met J. C. Kruger: Die begrippe Details   PDF
J. v.V. du Plessis
 
Vol 16, No 62 (1982) Diskussie met Loader, J. A.: Die Christusprediking van die Ou Testament, (In Die Skriflig, Junie 1981) Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 16, No 62 (1982) Artikeldiskussie oor Bosch se “kerk as alternatiewe gemeenskap” Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 15, No 58 (1981) Onsekerheid oor sekerheid Abstract   PDF
H. Dijkstra
 
Vol 15, No 58 (1981) Die persoonlike toespitsing van die heil in die Heidelbergse Kategismus Abstract   PDF
F. Buys
 
Vol 15, No 57 (1981) Iets ontbreek Abstract   PDF
H. M. Grobler
 
Vol 14, No 53 (1980) Diskussie Abstract   PDF
S. H. Solomons
 
Vol 12, No 46 (1978) Diskussie oor die millenium en die herstel van Israel Abstract   PDF
J. J. Engelbrecht van Waverley
 
Vol 12, No 47 (1978) Uit tydskrifte Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 11, No 44 (1977) Reaksie op prof. J. C. Coetzee se inleiding oor: die profetiese roeping van die kerk volgens die Skrif t.o.v. ons volkereverhoudinge Abstract   PDF
L. J. Botha
 
Vol 10, No 39 (1976) Bespreking: neo-marxisme Abstract   PDF
C. Hattingh
 
Vol 10, No 39 (1976) ’n Inleiding tot die bespreking van neo-marxisme in die kerklike lewe en ons antwoord daarop Abstract   PDF
A. N. Helberg
 
Vol 9, No 34 (1975) Die put uit die afgrond; Hospitaal Details   PDF
S. J. van der Walt
 
Vol 8, No 31 (1974) Tweede voorbeeld van antwoorde Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 8, No 31 (1974) Voorbeeld van antwoorde ontvang van ’n hoorder i.v.m. die prediking Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 8, No 31 (1974) Tweede voorbeeld van antwoorde van ’n hoorder Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 8, No 31 (1974) Vraelys aan en antwoorde van ’n predikant in verband met die verskillende homiletiese fasette van die prediking Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 7, No 28 (1973) Die adres vir die verslag van kerkvisitasie Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 7, No 25 (1973) Hoeveel persent is die mens verantwoordelik? Abstract   PDF
L. F. Schulze
 
Vol 5, No 20 (1971) Diskussie Details   PDF
L. Roeleveld
 
Vol 3, No 11 (1969) Bylae Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 3, No 10 (1969) Die ‘woes en leeg’ en die ‘dag’ Abstract   PDF
J. L. Helberg
 
Vol 3, No 9 (1969) Bespreking en Gesprek Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 2, No 8 (1968) Diskussie Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 2, No 7 (1968) Literatuuroorsig Details   PDF
L. Floor
 
Vol 2, No 6 (1968) Die ‘Woes en Leeg’ en die ‘Dag’ Abstract   PDF
S. du Toit
 
Vol 1, No 4 (1967) Die begrip ‘Diakonos’ as aanduiding van ’n besondere ampsdraer Abstract   PDF
J. C. Coetzee
 
Vol 42, No 3 (2008) Response to Male and female in the church – gender in the ordained ministries by Douw G. Breed, Fika J. van Rensburg, and Gert J.C. Jordaan Abstract   PDF
P. N. Archbald
 
Vol 36, No 4 (2002) Die aktiwiteit van die belydende GKSAvrouelidmaat tydens die erediens Abstract   PDF
P. van Helden
 
Vol 16, No 62 (1982) Prof J. A. van Rooy skryf na aanleiding van m.a.k. se artikel blywende onderstroom onder Gereformeerdes? Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 20, No 79 (1986) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 41, No 4 (2007) Die Psalmboek van 2003 as bron van liturgiese verryking Abstract   PDF
H. Jankowitz, D. Kruger
 
Vol 21, No 83 (1987) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 40, No 2 (2006) Fokus/Focus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 22, No 86 (1988) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 15, No 60 (1981) ’n Blywende teologiese onderstroming onder gereformeerdes? Abstract   PDF
M. A. Kruger
 
Vol 17, No 65 (1983) Prof. M. A. Kruger vra: Vir wie het Jesus met die sweep uitgedryf? Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 40, No 4 (2006) Respons op Die dood van die outeur en die inspirasie van die Bybel: in gesprek met P.J. Nel en S.D. Snyman Abstract   PDF
S. D. (Fanie) Snyman
 
Vol 35, No 1 (2001) Kerklike inspraak in teologiese opleiding en in die beoefening van teologie? Abstract   PDF
J. Smit
 
Vol 4, No 13 (1970) Sabbat–Sondag Abstract   PDF
F. N. Lion-Cachet
 
Vol 10, No 37 (1976) Diskussie: ‘Kerk en Pers’ Details   PDF
M. A. Kruger
 
Vol 17, No 67 (1983) Diskussie Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 40, No 4 (2006) Respons op J.H. van Wyk se Reformasie en onderwys(-ers): enkele teologiese perspektiewe Abstract   PDF
P. J. Strauss
 
Vol 35, No 1 (2001) Geloof en wete(-nskap) In gesprek met Ben du Toit Abstract   PDF
J.H. van Wyk
 
Vol 14, No 53 (1980) Sang in die erediens Abstract   PDF
D. Kempff
 
Vol 5, No 17 (1971) Literatuuroorsig Details   PDF
L. Floor
 
Vol 10, No 38 (1976) Is die ‘ouderlingamp’ in Hand. 6 ingestel? Abstract   PDF
B. Spoelstra
 
Vol 17, No 67 (1983) Droom en Werklikheid Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 39, No 1 (2005) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 34, No 1 (2000) H.G. Stoker – oor gesag en mag Abstract   PDF
H.G. Stoker
 
Vol 14, No 55 (1980) Diskussie oor Kerk en Kerkverband Abstract   PDF
D. Fourie
 
Vol 5, No 17 (1971) Mag die kerk skeur? Abstract   PDF
J. H. van Wyk
 
Vol 39, No 2 (2005) Fokus Abstract   PDF
Editorial Office
 
Vol 34, No 2 (2000) Die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) op die Teologiese Skool Burgersdorp Abstract   PDF
P. Krüger
 
1 - 100 of 129 Items 1 2 > >>